Etä- ja monimuoto-opetus 105.00 € ti 18:30–20:00 Paikkoja jäljellä

Todo bien, espanja 2, etäkurssi, perustaso; opintopistekurssi (3 op)

Syyslukukausi: 10.9.–3.12.2024 (kertoja: 12)
Kevätlukukausi: 7.1.–15.4.2025 (kertoja: 14)

¡Vamos a continuar! Jatketaan espanjankieliseen maailmaan tutustumista. Kurssin käytyäsi osaat käydä ostoksilla, ravintolassa ja lääkärissä, kysyä ja neuvoa tietä sekä jutella säästä. Osaat myös lisää espanjan kielen perusrakenteita ja tunnet espanjalaisia tapoja paremmin. Kurssin alussa kerrataan ja palautetaan mieliin jo opittua. 

Oppikirjana Buenas Migas 1, kpl 7– (taso A1). HUOM! Uudistettu, vuoden 2022 tai 2023 painos. Klikkaa tästä oppikirjan näytesivuihin.

Kurssilla on mahdollisuus suorittaa 3 opintopistettä, jotka viedään Oma Opintopolku -palveluun.

Kurssi pidetään etäopetuksena. Opettaja lähettää linkin tunnille ennen kurssin alkua. Aluksi kertaamme etäopetuksen käytänteet yhdessä.

Kurssi ei kokoonnu 15.10. ja 25.2.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hoitaa erilaisia yksinkertaisia asioimistilanteita.

Opiskelija osaa kertoa arkipäivästään ja käydä pientä smalltalkia.

Opiskelija ymmärtää jonkin verran yksinkertaista kirjoitettua kieltä ja osaa tuottaa lyhyitä, yksinkertaisia viestejä.

Opiskelija hallitsee keskeisintä kieltä ja perustason lauserakenteita.

Arviointi

Opiskelija osaa käyttääyksinkertaisiapyyntöjäjakohteliaisuusfraaseja tuetusti tai itsenäisesti.
Opiskelija osaa ostaa matkalipun ja kysyä aikatauluista, asioida vaate- ja ruokakaupassa sekä ravintolassa.
Opiskelija osaa perussanastoa tarvittavista aihepiireistä: ruoka, tuotteet, matkustaminen.
Opiskelija tunnistaa hintoihin liittyvät ilmaisut ja numerot.
Opiskelija ymmärtää yksinkertaisia lausumia rutiininomaisissa keskusteluissa tilanneyhteyden tukemana 
Opiskelija osaa kellonajat.

Opiskelija osaa kysyä ja kertoa voinnistaan.
Opiskelija osaa reagoida vakiintuneilla fraaseilla toisen kuulumisiin.
Opiskelija osaa keskustella säästä.
Opiskelija osaa kertoa arjen rutiineistaan.

Opiskelija ymmärtää hyvin lyhyitä viestejä, joissa käsitellään arkielämää ja rutiinitapahtumia tai annetaan yksinkertaisia ohjeita.
Opiskelija pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä (säätiedotus, tekstiviesti, somepäivitys).
Opiskelija osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia, arkisia viestejä, jossaonpaljonvakiintuneitailmauksia ja yksilauseisia virkkeitä.

Opiskelija osaa kertoa nykyhetken tapahtumista, ilmaista aikeitaan ja jutella lähitulevaisuudesta sekä välittömästä lähimenneisyydestä.
Opiskelijan ääntäminen on kohtalaista.

Kurssi nro: 1207902
Opettaja: Mia Huusko
Opetuspaikka: Etäkurssi Teamsin kautta,

Näytä kurssin kalenteri