Etä- ja monimuoto-opetus 105.00 € ma 17:00–18:30 Paikkoja jäljellä

Espanjan alkeet etänä; opintopistekurssi (3 op)

Syyslukukausi: 2.9.–2.12.2024 (kertoja: 13)
Kevätlukukausi: 13.1.–14.4.2025 (kertoja: 13)

¡Bienvenidos! Tervetuloa aloittamaan espanjan opiskelu! Kurssin käytyäsi osaat tervehtiä, kertoa perheestäsi ja itsestäsi, asioida kahvilassa ja hotellin vastaanotossa, ostaa pääsylippuja ja käydä muita pieniä yksinkertaisia arjen keskusteluja. Tutustut myös espanjan kielen perusrakenteisiin ja espanjalaiseen elämänmenoon. 

Oppikirjana Buenas Migas 1. HUOM! Uudistettu painos (taso A1). Klikkaa tästä oppikirjan näytesivuihin.

Kurssilla on mahdollisuus suorittaa 3 opintopistettä, jotka viedään Oma Opintopolku -palveluun. 

Kurssi ei kokoonnu 14.10. eikä 24.2.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettinen tarpeiden tyydyttäminen. 

Hän pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta. 

Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

Arviointi

  • Opiskelija osaa tervehtiä ja hyvästellä espanjalaisen kulttuurin mukaisesti.
  • Hän pystyy esittäytymään ja esittelemään muita.
  • Hän osaa olla kohtelias suhteessa muihin (kiittää, pyytää anteeksi jne).
  • Hän osaa kertoa ja kysyä kellonaikaa, viikonpäivää ja päivämäärää.
  • Hän osaa kysyä, missä puhekumppanit asuvat, millainen heidän perheensä on, mitä kieliä he puhuvat, mitä he tekevät työkseen ja vapaa-ajallaan. 
  • Hän osaa kertoa vastaavat asiat itsestään.
  • Hän osaa hoitaa yksinkertaisia asioimistilanteita (kahvila, hotellin vastaanotto ja pääsylippujen ostaminen).
  • Hän ymmärtää ja osaa käyttää kurssilla käsiteltyihin aiheisiin liittyviä sanoja ja ilmaisuja.

Kurssi nro: 1207901
Opettaja: Noora T:mi Luhtanen
Opetuspaikka: Etäkurssi Teamsin kautta,

Näytä kurssin kalenteri