Toteutusaika 1.6.2019– 31.5.2022

Kansainvälisyyspolku on mahdollisuus! -kaksivuotinen Ammattiopisto Tavastian Erasmus+ -liikkuvuushanke. Tarkoituksena on tehdä opiskelijoille suunniteltu kansainvälisyyspolku todelliseksi mahdollisuudeksi. Hanke pohjautuu Koulutuskuntayhtymä Tavastian kansainvälisyysohjelmaan, jonka tavoitteena on aktivoida opiskelijoita ja henkilöstöä parantamaan valmiuksiaan toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa.

Hankkeessa on 19 kumppania kahdeksasta Euroopan maasta. Kumppaneista 13 on oppilaitoksia ja kaksi yritystä. Suunniteltuja opiskelijoiden liikkuvuuksia on 91 kpl ja henkilökunnan liikkuvuuksia 17 kpl. Opiskelijoiden liikkuvuusjaksojen pituus on keskimäärin 28 päivää ja henkilökunnan 7 päivää.

Hankkeessa toteutuvat opiskelijan HOKSssa asetetut osaamistavoitteet ammatillisten tutkinnonosien osalta. Ne arvioidaan näyttöinä tai osanäyttöinä. Kv-vaihtoon osallistuminen näkyy myös opiskelijan asenteina. Hän saa myönteistä palautetta ja huomaa selviytyvänsä vieraassa ympäristössä. Tällä on itsetuntoa lisäävä vaikutus. Ongelmanratkaisu- ja tiimityötaidot sekä suvaitsevaisuus lisääntyy. Liikkuvuusjaksolla on myönteinen vaikutus motivaatioon, mikä näkyy aktiivisena osallistumisena.

Tavoitteina henkilöstön liikkuvuusjaksoille on muutosvalmiuden lisääminen, eri kulttuurien ymmärtäminen, ohjausosaamisen lisääminen, työelämäyhteyksien kehittäminen sekä motivaation lisääminen ja tyytyväisyys omaan työhön.

Partnerit kartalla (pdf)


Hallinnoiva organisaatio

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Elina Kanerva

Erityisopettaja, kestävä kehitys, yhteiset tutkinnon osat
Elina.Kanerva@kktavastia.fi
+358504437969

Sivua päivitetty 2.8.2022 kello 11.46