1.8.2023–31.12.2025

Suomessa kärsitään työvoimapulasta ja tulevaisuudessa tarvitaan jokaisen työikäisen panosta. Suomessa on kuitenkin poikkeuksellisen paljon työttömiä, joiden työllistymisen esteenä on terveydelliset ongelmat.

Hankkeen tavoitteena on vahvan kuntouttavan ohjauksen ja tuen avulla tukea kohderyhmän eli henkilöiden, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin, kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen tai työelämään, tai niille johtaville poluille. Samalla lisätään monitoimijaista yhteistyötä sekä pilotoidaan uuden tason toimintamalli (Koulutuspaja) täydentämään nykyistä palvelukokonaisuutta.

Yhteistyötä tehdään esimerkiksi asiakasohjauksessa Hämeenlinnan seudun Kuntakokeilun, Oma Hämeen sekä oppilaitosten kanssa. Moniammatillinen tiimi mahdollistaa monialaisen ohjauksen (mm. kokonaisvaltainen hyvinvointi, työnohjaus, opinto-ohjaus, fysioterapeuttinen ohjaus, liikuntaneuvonta). Ohjauksen sisällöissä on vahva painotus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, arjen hallintaan, psyykkisiin taitoihin sekä sosiaalisen kanssakäymisen vahvistamiseen.

Uusi toimintamalli tulee tarjoamaan TUVA-koulutusta “matalamman tason” toimintaa ja näin täydentämään olemassa olevaa palvelukokonaisuutta. Työyhteisöjen moninaisuutta tuetaan kiinnittämällä huomiota työelämälähtöisten palveluiden kehittämiseen ja laadun parantamiseen.


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rahoittaja

Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus
Euroopan unionin osarahoittama

Lisätietoja antaa

Anu Saarinen

Hankekoordinaattori
Anu.Saarinen@kktavastia.fi
+358409052908

Sivua päivitetty 23.1.2024 kello 11.55