Toteutusaika 1.6.2021 – 31.5.2023

Kokka kohti Suomea -hankkeiden tavoitteena on Suomen työelämän houkuttelevuuden lisääminen kansainvälisten osaajien keskuudessa kasvukeskuksissa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on hankkeen aikana kehitettyjen käytäntöjen levittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi kansallista käytäntöä. Työperäisen maahanmuuton edistäminen koskettaa koko Kanta-Hämeen oppilaitos- ja elinkeinoelämän toimijaverkostoa, jolla on yhteinen tavoite lisätä Kanta-Hämeen pitovoimaa, houkuttavuutta sekä edistää hankkeen teemoja niin strategiatasolla päätöksentekoa tukien konkreettisin, käytännönläheisin kokeiluihin ja parantuneisiin palveluihin.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

  • Työperäistä maahanmuuttoa edistävän palvelupolun rakentaminen
  • Maakunnassa jo asuvien kansainvälisten osaajien kiinnittyminen työmarkkinoille
  • Kansainvälisten opiskelijoiden osaamisen kohdentaminen yritysten työvoimatarpeisiin ja yritysten kansainvälisyyden vahvistaminen
  • Työperäisen maahanmuuton strategioiden yhteistyön vahvistaminen ja toimeenpanon suunnittelu

Hankkeen toimenpiteissä hyödynnetään yrityksiltä saatua signaaleja ja haastattelutietoa, joiden avulla luodaan analyysi nykyisistä palveluista ja niihin liittyvistä epäjatkuvuuskohdista. Tuloksena syntyvässä työllisyyden edistämisohjelmassa tarkastellaan rekrytointia palvelupolkuna sekä työnantajan että kansainvälisen osaajan ja hänen lähipiirinsä näkökulmasta.

Hankkeessa kootaan olemassa olevaa palvelutarjontaa ja arvioidaan asiakkaiden polutusta kohti paikkakunnalle asettautumista sekä vahvistetaan organisaatioiden osaamista työperäisten maahanmuuttajien asiakaspalvelussa. Hankkeessa vaikutetaan myös maahanmuuttoa käsittelevään viestintään ja strategiatyöhön


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (hallinnoiva organisaatio)
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Hämeen yrittäjät ry.

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto/ Keski Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hanke esittely

 

Lisätietoja antaa

Leena Puumalainen

Projektipäällikkö, Kokka kohti Kanta-Hämettä ESR-hanke
Leena.Puumalainen@kktavastia.fi
+358505970515

Sivua päivitetty 25.8.2021 kello 13.58