Työelämän ilmiöt

Mahdollisuuksia ja keinoja osaamisen ja innostuksen lisäämiseen työpaikoilla

5.5.2022 Päivi Lauronen

joutsenet jäällä

Tässä blogissa kirjoitetaan kuulumisia ajankohtaisista työelämän ilmiöistä ja teemoista. Blogissa etsitään vastauksia siihen, miten yhteiset tavoitteet saavutetaan ja arki olisi sujuvaa.

Työelämän muuttuminen edellyttää jokaiselta sopeutumista ja entistä enemmän kykyä toimia menestyksekkäästi itse muutoksen ohjaajana. Tämä ohjaakin työntekijää suuntaamaan ajatuksiaan enemmän siihen, mitä voi itse tehdä auttaakseen itseään ja tulla tietoisemmaksi tilanteestaan sekä jaksamisestaan. Työstä keskustelun tulisi olla jatkuvaa ja matalalla kynnyksellä toimivaa. Keskusteluvälit olisi hyvä saada sellaisiksi, että ongelmatilanteissa on helppo puhua. Korjata se mikä ei toimi – tehdä sitä mikä toimii. Tähtäimenä siis arjen esteiden poisto ja onnistumisen mahdollisuuksien kasvattaminen.  

Kanta-Hämeessä on vielä hetken käynnissä INTO2 ESR-kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää hyvää työelämää yhdessä työyhteisöjen kanssa. ​Hankkeen toteuttajina toimivat Koulutuskuntayhtymä Tavastia,  Hyria koulutus ja Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymä.​

Hankkeen toimenpiteillä on kehitetty työpaikan sujuvaa arkea, kuten esimiestyötä, prosesseja, henkilöstön osallistumista, työhyvinvointia ja sitä kautta parantaa palvelujen laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Valmennuksissa organisaatiot ovat saaneet apua nykytilan arviointiin, epäkohtien kartoittamiseen, voimavarojen tunnistamiseen ja työyhteisön kehittämiseen. Erilaiset alkukartoituksen menetelmät ovat toimineet hyvin työyhteisön voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamisessa sekä konkreettisten kehittämiskohteiden nimeämisessä.    

Yksi parhaista hyödyistä organisaatioille Tavastian valmennuksissa on ollut prosessihaastattelu-malli, joka toteutettiin täysin itseohjautuvasti video-ohjauksen avulla. Suuri hyöty oli se, että saimme toteutettua prosessin, jossa jokainen työntekijä tuli kuulluksi ja jokainen kuunteli toista. Samalla johto sai haltuunsa mittavan aineiston työpaikan työn sujuvuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tarkoituksena oli saada focus tehokkuusajattelusta sujuvaan arkeen – kun tehokkuus ahdistaa, ihmisen mieli alkaa ratkoa asioita ”sujuvan arjen kautta”. Uusi ajatusmalli on jo lähtenyt liikkeelle. 

INTO2-hanke päättyy kesäkuun loppuun. Hyrian, Tavastian ja LHKK:n yhteisen INTO2-hankkeen tuottamassa #toivonkevät2022 -julkaisusarjassa nostetaan esille hankkeen aikana syntyneitä työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyviä havaintoja ja teemoja. Tavastian kiintopisteenä on sujuva arki, jossa keskitytään siihen, mikä on yhteisten tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista ja tarpeellista.  

Tutustu INTO2-hankkeen parhaisiin paloihin!  

Keinoja arjen sujuvoittamiseen

Työhyvinvointia kehitetään yhdessä. Yksilön on tärkeää oppia tunnistamaan signaaleja muuttuvasta jaksamisesta. Kehittämisen lähtökohdiksi voidaan sopia yhteisesti laaditut etenemisohjeet. Oleellista on keskittyä siihen, mikä on yhteisten tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista ja tarpeellista.

Kysymys on samalla työhyvinvoinnin oppimisprosessista, jos/kun on ongelmia tai kehitettävää, tulee asia tunnistaa ja paikantaa. Tarvitaan päätös kehittämisestä, lähtötilanteen analysointi vahvuuksista ja kehittämisen tarpeista. Suunnitelmaan liitetään yhteisesti sovitut toimenpiteet, aikataulut ja vastuut. Sovitaan yhteisestä toteutuksesta ja miten toteutusta arvioidaan. Työssä onnistumisen kivijalkana on sujuva arki: 

  • jokainen tietää, mitä tarvitaan yhteiseen sujuvaan arkeen  
  • esimies johtaa osaamista, mahdollistaa ja poistaa esteet 
  • työntekijä tuo esteet ja mahdollisuudet esimiehen tietoon 
  • työntekijä ottaa itse vastuuta ja tekee valintoja, jotka tuottaa hyvää! 

Työstä lepoon 

Lomalla on tärkeä merkitys hyvinvoinnin kannalta. Tarvitsemme palautumista jaksaaksemme ja voidaksemme olla energisiä. Voimavarat ja palautuminen ovat vastapainoja kuormitukselle. Jatkuva ja liiallinen kuormitus ilman riittäviä palautumisjaksoja on haitallista. 

Monella on takana pitkä työjakso ja loma-aika on lähestymässä. Katso tästä mentaalivalmentaja Anne Talvitien parhaat vinkit työstä lepoon siirtymiseen. Mikä keino on sinulle paras tapa lomalle siirtymiseen? 

 


 

Päivi Lauronen

Päivi Lauronen työskentelee Tavastiassa työhyvinvointiin liittyvässä hankkeessa.

Sivua päivitetty 5.5.2022 kello 14.12

Tutustu myös näihin kirjoituksiin

Päivi Lauronen 17.5.2022

Sujuva arki

Työssä onnistumisen kivijalkana on sujuva arki, jossa keskitytään siihen, mikä on yhteisten tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista ja tarpeellista. Työhyvinvoinnin kehittämisessä on […]

Lue kirjoitus