Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Koulutus alkaa: 5.8.2024 | Oppisopimuskoulutuksen aloitus sovitaan tapauskohtaisesti.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja
Perustason ensihoitaja

Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
Sairaanhoidon osaamisala
Vammaistyön osaamisala
Perustason ensihoidon osaamisala

Koulutuksessa opiskelet ihmisen kasvuun ja kehitykseen ja sen tukemiseen liittyviä asioita. Tuet asiakkaasi osallisuutta hänen omaan elämäänsä. Opintojesi aikana opit ammattietiikkaa, alan keskeisiä lakeja, palvelujärjestelmää ja erilaisia tukimuotoja. Opit terveyttä edistäviä asioita sekä perushoitoa ja sairauksien hoitoa sekä lääkehoitoa. Osaat valmistuttuasi edistää asiakkaasi kuntoutumista. Lähihoitaja/perustason ensihoitaja on arjen ammattilainen lähellä ihmistä. Keskeistä ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ja erilaisten sekä eri-ikäisten ihmisten voimavarojen ja toimintakyvyn tukeminen.

Opintosi lähihoitajaksi/perustason ensihoitajaksi vaativat sinulta riittävän hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, jotta pärjäät haastavissakin tilanteissa.

Lähihoitajana/perustason ensihoitajana työskentelet lasten päiväkodissa, kotihoidossa, päivätoimintakeskuksessa, sairaalassa, terveyskeskuksessa, vanhusten hoivayksikössä, palvelutalossa, mielenterveys- tai päihdeyksikössä tai vammaisten hoiva- ja asumisyksikössä tai ensihoitopalveluissa.

Huom! Lähihoitaja ja perustason ensihoitaja ovat samassa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon hakukohteessa. Osaamisaloihin haetaan opintojen aikana.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa on erityisiä terveydentilavaatimuksia, jolloin hakijalta voidaan pyytää selvitystä terveydentilastaan hakuvaiheessa tai koulutuksen aikana. Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset. 

Kustannukset

Koulutus on maksutonta. Muille kuin oppivelvollisille kustannuksia voi tulla oppimateriaaleista, oppikirjoista, työvaatteista ja -kengistä sekä tietokoneesta.

Koulutuspaikka

Hattelmalantie 8, S-rakennus, Hämeenlinna. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkaan voit itse vaikuttaa. Jos sinulla on alan työpaikka tai saat sen opiskelun aikana, voit suorittaa tutkintosi loppuun oppisopimuksella.

Hakeminen

Jatkuva haku (hakuaika 19.3.—14.4.2024)

Seuraava koulutus alkaa: 5.8.2024

Valintakoe: 15.5.2024

Oppisopimus (hakuaika 13.12.2023—31.12.2024)

Oppisopimuskoulutuksen aloitus sovitaan tapauskohtaisesti.

Oppisopimuskoulutukseen voit hakea vain, jos sinulla on sovittuna alan oppisopimustyöpaikka.

Lisätietoja antaa

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus, opinto-ohjaaja, opo
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500

Elina Sorvari

Opinto-ohjaaja
Elina.Sorvari@kktavastia.fi
+358504786849

Päivi Nurminen

Opinto-ohjaaja
Paivi.Nurminen@kktavastia.fi
+358504687551

Pirjo Saarela

Koulutuspäällikkö
Pirjo.Saarela@kktavastia.fi
+358504347015

Irmeli Elo

Koulutuspäällikkö
Irmeli.Elo@kktavastia.fi
+358504400454