Ammattiopisto Tavastia kehittyy

Tavastia osana Välkky-oppilaitosverkostoa

6.9.2022 Heini Kujala

Vietimme elokuun lopulla Kiipulassa Välkky-oppilaitosverkoston 12-vuotispäivää. Tarkoituksena oli juhlia jo kaksi vuotta aiemmin 10-vuotiasta Välkkyä, mutta koronan takia yhteiset tapaamiset eivät ole onnistuneet. Lähitapaamisten tauolla olon takia isolla joukolla järjestetystä tilaisuudesta tuli iloinen jälleennäkeminen.

Välkky-oppilaitosverkoston kumppanuussopimus allekirjoitettiin 3.8.2010. Lupaus kumppanuuden vahvistamisesta tehtiin opetusministeriölle, joka oli vauhdittamishankkeellaan pyrkinyt edistämään ammatillisten oppilaitosten järjestäjäverkon kokoamista. Me Väli-Suomen koulutuksen järjestäjiksi nimetyt päätimme, että yhdistymisten sijaan haluamme kehittää ammatillista koulutusta verkostona. Tästä syntyi myös verkostomme nimi Välkky.

Ensimmäisen kumppanuussopimuksen allekirjoittajia oli seitsemän, ja kumppanuusverkosto täydentyi vuonna 2014 kahdella uudella oppilaitoksella. Välkky-oppilaitosverkosto koostuu tällä hetkellä seuraavista koulutuksen järjestäjistä: Ammattiopisto Tavastia, Eerikkilän urheiluopisto, Faktia koulutus Oy / Forssan ammatti-instituutti, Hyria koulutus Oy, Hämeen ammatti-instituutti, Kiipulan ammattiopisto, Valkeakosken ammattiopisto ja Ypäjän hevosopisto.

Välkky-verkoston toiminta perustui alusta alkaen eri työryhmien työskentelylle. Työryhmät ovat vuosien varrella uudistuneet ja niiden jäsenet vetovastuineen vaihtuneet. Paljon yhteisiä toimintatapoja, julkaisuja ja hankkeita on saatu aikaan. Verkoston tärkein anti on kuitenkin yhdessä kumppanien kanssa vertailla käytäntöjä ja toiminnan tuloksia, ideoita uutta ja saada vertaistukea. Aito jakaminen vaatii luottamusta, ja siihen vaaditaan yhdessä toimimista.    

Välkky-verkoston työ on tavoitteellista. Välkky-verkoston uudessa toimintasuunnitelmassa kehitetään jatkuvaa oppimista, digitalisaatiota, kestävää tulevaisuutta, alueellista työelämäyhteistyötä ja ammatillisen koulutuksen imagoa ja näkyvyyttä. Juuri niitä asioita, jotka tällä hetkellä ovat kaikkien ammatillisten oppilaitosten agendalla. Yhdessä tekeminen näkyy toivottavasti toiminnan laatuna myös opiskelijoille, henkilöstölle, työelämälle ja kaikille sidosryhmille.

Heini Kujala

Heini Kujala on Ammattiopisto Tavastian rehtori.

Sivua päivitetty 6.9.2022 kello 16.23

Tutustu myös näihin kirjoituksiin

Emma Saaranen 18.1.2022

Tavastia tavattavissa siellä, missä työikäiset aikuiset ovat

Tavastian jatkuvan oppimisen hankkeessa tuetaan aikuisten osaamisen kehittymistä ja päivittymistä työuran eri vaiheissa. Tavoitteena on, että aikuisväestö hakeutuisi hankkimaan osaamista […]

Lue kirjoitus

Heini Kujala 20.3.2020

Digisukellus suoraan syvään päähän

Ammatillisten oppilaitosten vuorovaikutuksessa tapahtuva opetus lopetettiin 18.3. Siis kolme verkko-opetuspäivää takana. Kokemusta on siis varsin vähän, mutta muutama seikka on […]

Lue kirjoitus