Yleinen

Tavastian uraohjaus auttaa työuran alkuun

30.3.2021

Ammattiopisto Tavastian uraohjaaja Taru Vierimaan ja uravalmentaja Anni Rahkosen työn tärkein tavoite on kristallinkirkas: opiskelijan auttaminen ja kohtaaminen, jotta tämä pääsisi hyvään alkuun työurallaan. Osa opiskelijoista kaipaa opintojen jälkeen apua ja tukea työllistymiseen, ja toisaalta ohjausta tarvitaan myös opintojen pariin hakeutumisessa ja niiden varrella. Näihin haasteisiin Vierimaa ja Rahkonen paneutuvat nyt hartiavoimin.

– Haluamme toimia opettajien ja opiskelijoiden rinnalla. Opettaja voi ottaa meihin yhteyttä, jos on huolissaan opiskelijan etenemisestä tai tulevaisuudesta, ja opiskelijalle annamme tukea ja neuvoja, jos suunta on hukassa, oli opiskelija sitten vasta tulossa opiskelemaan tai jo valmistunut, Rahkonen ja Vierimaa kertovat.

Uravalmentaja Anni Rahkonen (vas.) ja uraohjaaja Taru Vierimaa ovat valmiina auttamaan opiskelijoita pääsemään työuran alkuun.

Tukea omien kykyjen tunnistamiseen

Jo Ammattiopisto Tavastiassa kirjoilla olevista opiskelijoista uraohjauksen kohderyhmää ovat etenkin opintonsa päättävät opiskelijat sekä erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.

– Erityisen tuen opiskelijoille uusi juttu on vahvuuskuvaukset, joita teemme pyydettäessä. Vahvuuskuvas on positiivinen todistus opiskelijan vahvuuksista, jota voi hyödyntää esimerkiksi työnhaussa, jos perinteisen CV:n tai työhakemuksen teko tuntuu vaikealta, Anni Rahkonen kertoo.

Vahvuuskuvaus on kehitetty yhdessä oppimisen tuen koordinaattorin Elina Jallin kanssa.

– Monesti omien kykyjen tunnistaminen on opiskelijalle vaikeaa, eikä esimerkiksi harrastusten myötä tulevaa osaamista ymmärretä tuoda esiin. Osa ei myöskään ihan tarkkaan tiedä, mitä valmistumisen jälkeen pitää tehdä, jos työpaikkaa ei ole valmiina odottamassa. Silloin käydään läpi ihan työnhaun käytännön juttuja, Rahkonen jatkaa.

Ammattiopistolla on nykyisin valmistuneiden opiskelijoiden ohjausvelvoite, joka jatkuu vuoden valmistumisen jälkeen.

– Valmistuville opiskelijoille lähtee Wilma-viesti, jossa kannustetaan ottamaan yhteyttä meihin, jos on haasteita työnhaussa tai haluaa keskustella uravaihtoehdoista. Kaikille opiskelijoille tehdään myös HOKSiin sisältyvä urasuunnitelma, jonka kautta meiltä voi pyytää apua, Taru Vierimaa kertoo.

Koppi opinnoista kiinnostuneista

Samalla tavalla kuin nykyiset opiskelijat ovat uravalmennuksen kannalta tärkeitä, sitä ovat myös tulevat opiskelijat ja koulutuksista kiinnostuneet. Uusi ura voi olla harkinnassa, mutta sekaannusta aiheuttaa, missä haussa pitäisi hakea ja millaiseen tutkintoon.

– Kuukauden verran on nyt lähetetty ohjauskirje niille, jotka ovat hakeneet meille jatkuvassa haussa, mutta joita ei ole valittu opiskelemaan. Sen myötä on tullut jo useita yhteydenottoja, joten tällaiselle on selvästi todella ollut tarvetta, Vierimaa toteaa.

Myös uuden kuntakokeilun asiakkaat voivat olla Vierimaan ja Rahkosen asiakkaita, ja heille pyritään löytämään tarpeen mukaista koulutusta.

Yritysyhteistyö on tärkeää

Opiskelijan tulevaisuuden kannalta yhteistyö yritysmaailman ja työelämän kanssa on isossa roolissa. Moni opiskelija saa työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa (TJK) ensimmäiset kosketukset työelämään, ja saattaa saada tätä kautta myös kesätyöpaikan ja parhaassa tapauksessa töitä valmistumisen jälkeen.

Taru Vierimaa koostaa noin kerran kuukaudessa Ammattiopisto Tavastian opiskelijoille Wilmaan tiedotteen, jossa kerrotaan yritysten ilmoittamista avoinna olevista työpaikoista. Yrittäjiä ohjeistetaan käyttämään myös TAVASTIARekry/Tiitus-järjestelmää.

– Uraohjaus tähtää opiskelijoiden työllistymiseen, mutta se on palvelukokonaisuus, jota tehdään koko opintojen ajan yhdessä opettajien ja opojen sekä yritysten ja heidän työpaikkaohjaajiensa kanssa. Yhteistyötä tarvitaan, jotta opiskelijat työllistyvät, painottavat Vierimaa ja Rahkonen.

Yksi tärkeä kontaktiväylä on ollut Tavastian oma rekrytapahtuma, joka on hieno mahdollisuus opiskelijoille päästä suoraan kontaktiin työnantajien kanssa.

– Olemme saaneet siihen yritykset hyvin mukaan, mikä on opiskelijoiden kannalta erinomaista, Vierimaa kiittelee.

Ota yhteyttä!

Tavastian uraohjauspalveluita on nyt alettu toteuttaa uudella vaihteella, ja Taru Vierimaa ja Anni Rahkonen ottavat mielellään ideoita vastaan toiminnan kehittämiseksi. He iloitsevat työparina myös siitä, että molempien vahvuuksia voidaan nyt hyödyntää entistä paremmin: Annin ohjausosaamista sekä Tarun yritysyhteistyötä ja oppisopimustietämystä.

Sulkutilan aikana Vierimaan ja Rahkosen tavoittaa sähköisiä kanavia pitkin, mutta jatkossa he päivystävät Hämeenlinnan Ohjaamolla tiistai-iltapäivisin ja Taru myös Tavastian Ohjauspisteessä perjantaisin.

Annin ja Tarun tavoittaa myös Instagramista @uraohjaus_tavastia sekä Ohjauspisteen tai Ammattiopisto Tavastian nettisivujen Ohjaus ja tuki -chatin kautta (ma –pe klo 12–15). Kunhan pandemia helpottaa, tarkoitus on myös päivystää Hämeenlinnan keskustan PARKKI Business Parkissa sekä jalkautua Hattulaan ja Janakkalaan. Tavastian kampusalueella uraohjaaja ja uravalmentaja löytyvät C-rakennuksesta.

Yhteystiedot:

Uraohjaaja
Taru Vierimaa
taru.vierimaa@kktavastia.fi 
+358407229182

Uravalmentaja
Anni Rahkonen
anni.rahkonen@kktavastia.fi 
+358504641325

Sivua päivitetty 31.3.2021 kello 13.03

Uusimmat uutiset

Huoltajapalaute 2024

Vuosittaiseen huoltajapalautteeseen vastasi tänä keväänä 420 huoltajaa. Vastausprosentti oli 60. Palautteet ovat tärkeä keino toiminnan kehittämiseksi ja ne käydään tarkasti […]

Lue lisää

2.5.2024

Puhtausala on siistein ala ikinä!

TE-live Hämeessä kerrotaan, millaista on työskennellä puhtaanapitoalalla ja miten alalle voi kouluttautua. Videolla pyyhitään pölyt vanhentuneesta käsityksestä alasta, jossa työvälineinä […]

Lue lisää

26.4.2024

Käsityön lumoa ja historian henkeä

Tavastian kudonnan opinnoissa panostetaan tekemisen ohella erilaisien materiaalien, aikakausien ja tyylisuuntauksien tuntemukseen. Perinteisten taitojen vaaliminen osoittautuu tärkeäksi erityisesti silloin, kun […]

Lue lisää

23.4.2024