Tavastian Ohjauspiste

Ohjauspiste palvelee, jos olet kiinnostunut erilaisista koulutusmahdollisuuksista ja haluat näistä lisätietoa.  Voit ottaa yhteyttä Ohjauspisteeseen puhelimitse tai sähköpostilla. On mahdollista sopia myös tapaamisesta. Ohjauspisteessä sinua palvelevat opinto-ohjaajat ja uraohjaaja, joiden suorat yhteystiedot löydät alempaa tältä sivulta.

Opiskelijan ohjaus ja tuki -chat nettisivuillamme ma–pe klo 12–15

Opiskelijapalvelupäällikkö

Opiskelijapalvelupäällikkö toimii opiskelijapalveluhenkilöstön esimiehenä ja vastaa opiskelijoiden ohjaus- ja hyvinvointipalveluista. Myös opiskelijavalintoihin liittyviä asioita voi selvitellä hänen kanssaan.

 • Päivi Kortesniemi, puh. 050 5957 138
  A-rakennus, 3. kerros

Vastuuopettajan ohjaus

Vastuuopettaja vastaa opiskelijoiden perehdyttämisestä tutkintoon ja opiskeluun. Hän huolehtii ryhmäyttämisestä, tiedottamisesta ja yhteydenpidosta huoltajiin. Vastuuopettaja seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä ja HOKSin toteutumista. Myös YTO-opinnoissa sinulla on oma nimetty YTO-vastuuopettaja. Ryhmän toimintaa ja järjestyssääntöjen noudattamista seurataan sen vuoksi, että voidaan taata opiskelijoiden turvallisuus ja hyvinvointi  oppilaitoksen eri oppimisympäristöissä.

Opinto-ohjaajat

Opiskelijaa ohjataan opiskelussa sekä ammatillisessa suuntautumisessa. Ohjauksen avulla edistetään opiskelijan vastuullisuutta ja suunnitelmallisuutta opiskelun aikana. Opinto-ohjaajat päivystävät vuorollaan Ohjauspisteessä ma-to.

 • Mika Heinonen, puh. 050 4400 484
  Hattelmalantie 8, A-rakennus, 2 .kerros
  – Kone- ja tuotantotekniikan pt
  – Autoalan pt
  – Pintakäsittelyalan pt
 • Veli-Pekka Körkkö, puh. 050 4086 573
  Hattelmalantie 8, A-rakennus, 2 .kerros
  – Rakennusalan pt
  – Maanmittausalan pt
  – Sähkö- ja automaatioalan pt
  – Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt
  – Tieto- ja viestintätekniikan pt
 • Hannele Pajuoja, puh. 046 9236 780
  Hattelmalantie 8, A-rakennus, 2 .kerros
  – Sosiaali- ja terveysalan pt
  – Kasvatus- ja ohjausalan pt
 • Maarit Rahkola, puh. 050 5882 530
  Hattelmalantie 8, A-rakennus, 2 .kerros
  – Ravintola- ja catering-alan pt
  – Elintarvikealan pt
  – Matkailualan pt
  – Puhtaus- ja kiinteisöpalvelualan pt, toimitilahuoltaja
  – Lukio-opinnot
 • Marko Salakari, puh. 050 4391 384
  Hattelmalantie 8, A-rakennus, 2. kerros
  – Sosiaali- ja terveysalan pt, perustason ensihoidon osaamisala
  – Tekstiili- ja muotialan pt
  – Taideteollisuusalan pt
  – Hius- ja kauneudenhoitoalan pt
  – Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, kiinteistönhoitaja
  – Talotekniikan pt
  – Valma-koulutus
 • Tia Ekholm, puh. 050 3382128
  Hattelmalantie 8, A-rakennus, 2. kerros
  – Liiketoiminnan pt
  – Logistiikan pt

Uraohjaaja

Vastuuopettaja ja opiskelija tekevät yhdessä opiskelijan urasuunnitelmaa koko opintojen ajan osana HOKSia. Uraohjaajan kanssa voit pohtia oman urasi eri vaihtoehtoja. Uraohjaaja neuvoo sinua myös valmistumisvaiheeseen liittyvissä asioissa ja työnhaussa.

 • Taru Vierimaa, puh. 040 7229 182
  Hattelmalantie 8, C-rakennus, 2. kerros (ma-to) | A-rakennus, 2. kerros, Ohjauspiste (pe)

Erityinen tuki

Sinulla on oikeus erityiseen tukeen, jos tarvitset pitkäaikaista ja säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että saavutat tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Erityisen tuen antamisesta tehdään päätös. HOKS-keskustelussa suunnitellaan tarvitsemasi erityisen tuen sisältö sekä pedagogisen tuen, opetuksen ja opiskelujärjestelyjen toimenpiteet tutkintokoulutuksen aikana.

Perustutkintokoulutuksessa oleville opiskelijoille, joiden henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet edellyttävät osaamisen arvioinnin mukauttamista, tehdään päätös mukauttamisesta. Mukauttaminen tarkoittaa tutkinnon perusteiden arviointikriteerien sopettamista opiskelijan oppimisedellytysten mukaisiksi silloin, kun se on erityistä tukea saavan opiskelijan kohdalla välttämätöntä.

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus ja ohjaus järjestetään pääsääntöisesti samoissa opetusryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä ovat esimerkiksi lisäajan antaminen, työjärjestyksen keventäminen, erilaiset oppimisympäristöt, yksilö- ja pienryhmäopetus, apuvälineiden käyttö ja yksilölliset materiaalit.

Lukiseuloja ja tarvittaessa yksilölukitestejä järjestetään lukuvuoden aikana ja niiden tulosten perusteella mietitään opiskelijalle yksilöllisiä tukitoimia.

Erityistä tukea koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä vastuuopettajan lisäksi oppimisen tuen koordinaattoriin tai oman osaston konsultoivaan erityisopettajaan.

 • Oppimisen tuen koordinaattori Elina Jalli, 050 4437 978
 • Konsultoivat erityisopettajat osastoittain:
  Kruuppi: Marja Peltoniemi, puh. 050 3689 632
  Käsityöala: Jenny Saarimaa, puh. 050 4400 458
  Telog:  Marja Tuominen, puh. 050 4641 340, Anna-Maija Talonen, puh. 050 4400 409
  Ravintola-, catering- ja elintarvikeala: Senja Eklöf, puh. 050 4400 891
  Elvira: Minna Kilkka, puh. 050 5001 374
  Terveys- ja hyvinvointiala:  Auli Tynkkynen, puh. 050 4437 955

Poikkeaminen

Perustutkinnon ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista voidaan poiketa, jos ne ovat opiskelijalle kohtuuttomia tai poikkeaminen on perusteltua vammaan tai terveydentilaan liittyvistä syistä. Poikkeaminen suunnitellaan HOKSin teon yhteydessä. Poikkeamispäätös voidaan tehdä esimerkiksi siinä tapauksessa, ettei opiskelija ole aiemmin opiskellut ruotsin kieltä.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, OPVA

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) tarkoituksena on, että saat yksilöllisiin tarpeisiisi perustuvaa osaamista, joka antaa sinulle edellytyksiä osallistua tutkintokoulutukseen ja osaamisen osoittamiseen.

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) tekemisen yhteydessä sinulle suunnitellaan tarvitsemiasi tukitoimia. OPVA-tuki voidaan toteuttaa niin, että opiskelet tutkintokoulutuksessa ja saat tarvitsemaasi tukea oppilaitoksessa tai työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. OPVA-opinnot edellyttävät myös omaehtoista opiskelua. OPVA-opinnot voivat olla muun muassa kieliopintoja, matematiikkaopintoja tai yleisiä työelämävalmiuksia parantavia opintoja.

 • Oppimisen tuen koordinaattori Elina Jalli, puh. 050 4437 978

Sivua päivitetty 18.1.2021 kello 14.30