Toteutusaika 9.12.2019–30.6.2022

Tulosta laadulla -hanke vastaa ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen liittyviin haasteisiin. Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen laatustrategian viitoittamia laadunhallinnallisia sisältöjä, kuten organisaatioiden laatukulttuuria ja vertaisoppimista, ennakointia, asiakaslähtöisyyttä, mittaamista ja seurantaa. Verkosto toimii yhteistyössä systemaattisesti kokoontuen ja tietoa jakaen. Myös muiden hankeverkostojen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä vähintään neljän yhteisen kehittämispäivän yhteydessä.

Hankkeessa kehitettävät menetelmät tukevat organisaation toimintaa ja johtamista ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpanossa. Välillisesti hyödynsaajina ovat opiskelijat, työelämä ja muut sidosryhmät.

Hankkeessa vertaisarvioinnit toimivat läpileikkaavana työkaluna muiden tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehittämisen tasalaatuisuuden ja jalkauttamisen varmistamiseksi. Vertaisarviointien toteutuksessa hyödynnetään aiemmissa hankkeissa kehitettyä vertaisarviointimallia, mutta nyt painotus siirtyy sisällölliseen (kohde, kriteerit) räätälöintiin laatustrategian suuntausten ja kohdeorganisaation painotusten mukaisesti. Lisäksi painotetaan vertaisarvioinneista saatujen palautteiden toimeenpanoa kohdeorganisaatiossa.

Vertaisarviointien yhteydessä osallistetaan opiskelijoita, sidosryhmiä ja kaikkia organisaatiotasoja siten laatukulttuuria ja -osaamista kehittäen. Vertaisoppimalla kehitetään laadunhallintaa kokonaisvaltaisesti. Lisäksi hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisyyttä olemassa olevien palautejärjestelmien hyödyntämisen ja työelämäpalautteen toimeenpanon kautta. Ennakoinnin kehittämisellä vastataan joustavasti ja asiakaslähtöisesti työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Hankkeen toimintaa, tuloksia ja vaikuttavuutta seurataan yleisen dokumentaation lisäksi myös kohdennetuin menetelmin, kuten vertaisarviointeihin ja palautteisiin liittyvien tunnuslukujen sekä vaikuttavuutta mittaavien tunnuslukujen avulla.


Mukana olevat organisaatiot

Ahlmanin koulun Säätiö
Hevosopisto Oy
Hämeen ammatti-instituutti Oy
Kiipulasäätiö
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
SASKY koulutuskuntayhtymä
Valkeakosken ammattiopisto VAAO (hallinnoiva oganisaatio)

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Heini Kujala

Rehtori, Ammattiopisto Tavastia
Heini.Kujala@kktavastia.fi
+358400731299

Sivua päivitetty 2.8.2022 kello 10.40