Tassu

13.11.2020 – 30.6.2022

Sastamalan koulutuskuntayhtymän Saskyn koordinoimassa hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen välistä nivelvaihetta, ohjauspolkuja ja jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja. Verkoston tavoitteena on kehittää kaikkien kolmen painopisteiden mukaisia sisältöjä huomioiden osatoteuttajien omat painotukset. Hanke toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä. Kehittäminen tapahtuu moniammatillisesti koulutuksen järjestäjien, TE-toimijoiden, Ohjaamoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Tavoitteena on alueellisen ja kansallisen ohjaustyön kehittäminen toimintamalleja yhtenäistämällä. Yhtenäisten viestintä- ja ohjausmallien luominen ja digimahdollisuuksien käyttäminen tiedotuksessa ja yhteydenpidossa helpottaa opiskelijoiden tiedonsaantia ammattialoista ja hakeutumista opintoihin.

Hankkeessa kehitetään opinto-ohjauksen systemaattisuutta, tasalaatuisuutta sekä opiskelijoiden osallistamisen mahdollisuuksia ja ratkaisuja oppivelvollisuuden laajentamisen käytännön haasteisiin.


Mukana olevat organisaatiot

Sasky koulutuskuntayhtymä (Hallinnoiva organisaatio)
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Optima samkommun
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Svenska Framtidsskolan i Helsingsforsregionen Ab
Axxell Utbildning Ab
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr
Hämeen ammatti-instituutti
Kiipulasäätiö sr

 

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Anu Konkarikoski

Kehittämiskoordinaattori
Anu.Konkarikoski@kktavastia.fi
+358505504064

Sivua päivitetty 2.8.2022 kello 10.55