Toteutusaika 1.6.2020–31.7.2022

Hanke on yksivuotinen Sotenet-verkoston Erasmus+ -liikkuvuushanke, jonka tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille laadukkaita työpaikkajaksoja eurooppalaisissa sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa. Jaksojen pituudet ovat viidestä kahdeksaan viikkoon pohjautuen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan eli HOKSiin. Työpaikkoina ovat esimerkiksi päiväkodit, vanhainkodit, sairaalat, kotihoito, palvelutalot ja hoiva- ja hoitokodit.

Hankkeessa toteutuvat opiskelijan HOKS:ssa asetetut osaamistavoitteet sekä ammatillisten tutkinnon osien että yhteisten opintojen (esimerkiksi kielellinen ja monikulttuurinen osaaminen) osalta. Liikkuvuusjaksot voidaan toteuttaa myös valinnaisen tutkinnon osan aikana. Ammatillinen osaaminen arvioidaan näytöissä tai osanäytöissä.

Opiskelijoiden yksilöliikkuvuuksien lisäksi hankkeessa on apurahaa yhdelle ryhmäliikkuvuudelle Viroon. Ryhmäliikkuvuuden tarkoituksena on mahdollistaa liikkuvuusjaksot myös alle 18-vuotiaille, erilaista tukea ja ohjausta sekä rohkaisua tarvitseville opiskelijoille. Ryhmä koostuisi kahdeksasta opiskelijasta ja kahdesta ohjaavasta opettajasta.

Hankkeessa on kumppaneita Belgiasta, Espanjasta, Hollannista, Irlannista, Iso-Britanniasta, Italiasta, Kreikasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Tanskasta ja Virosta. Kumppanit ovat pääosin oppilaitoksia ja niitä on useassa kaupungissa eri maissa. Sotenet-verkosto on toiminut 20 vuotta ja siinä toimivat Koulutuskuntayhtymä Tavastian lisäksi Forssan Ammatti-instituutin, Keudan, Kirkkopalvelut ry:n, Rasekon, Ammattiopisto Varian, Tredun ja Sakkyn sosiaali- ja terveysalan yksiköt.

Hankkeeseen liittyy myös yhteistyö EurocomSmart verkoston kanssa. EurocomSmart- verkostoon kuuluu yhteistyökumppaneita Suomen Sotenetin lisäksi ammatillisia oppilaitoksia Espanjasta, Belgiasta, Hollannista, Italiasta, Kreikasta, Saksasta ja Tanskasta. Tämä yhteistyö keskittyy nimenomaan henkilöstön viiden päivän mittaisiin asiantuntijaliikkuvuuksiin eli -viikkoihin, jotka on tarkoitettu opiskelijaliikkuvuuksia ohjaaville työpaikkaohjaajille ja opettajille. Näiden asiantuntijaliikkuvuuksien tavoitteena on opiskelijaliikkuvuuksien laadun parantaminen, osaamisenarvioinnin kehittäminen, työelämän ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön parantaminen, eri kulttuurien ja Euroopan maiden työelämäosaamisen kehittyminen ja vertailu. Hankkeen erityisosaamisen kehittymisen aiheita ovat esimerkiksi kestävä kehitys, digitalisaatio, robotiikka, terveys- ja hyvinvointiteknologia, syrjäytymisen estäminen ja inkluusi.

Partnerit kartalla


Hallinnoiva organisaatio

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Sivua päivitetty 2.8.2022 kello 12.04