31.5.2024 – 31.12.2025

OIVA hankkeen avulla pyritään kehittämään toimintatapoja tuen tarpeiden nykyistä systemaattisempaan kartoittamiseen. Tavoitteena on uudistaa oppimisen tukea niin, että jokainen opiskelija saa oikea-aikaista, vaikuttavaa, riittävää ja laadukasta tukea opintoihinsa. Oppimisympäristöjä ja tuen toimintamalleja kehitetään opiskelijalähtöisesti, tavoitteena on yhteisöllinen opiskeluhuolto opiskelijoiden hyvinvoinnin, jaksamisen ja opiskelukyvyn tukemisessa ja vahvistamisessa

Kehitetään tuen muotoja ja tuen toteutusta eri tutkintomuodoissa, tutkinnon osissa ja eri oppimisympäristöissä.
Vahvistetaan oppilaitoksen toimintakulttuuria ja kehitetään henkilöstön osaamista erityisessä tuessa. Selkiytetään ja tiivistetään yhteistyötä erityisopettajien ja eri tutkinnon osien opettajien sekä muun ohjaushenkilöstön välillä.
Kehitetään moniammatillisena yhteistyönä tuen malleja niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat eniten tukea jatko opintovalmiuksiin ja työelämään siirtymiseen.

Työllistymisen tukeen luodaan yhteistyössä työllisyysalueiden kanssa uusi toimintamalli, jolla parannetaan erityisen tuen opiskelijoiden työelämään siirtymistä. Hankkeessa luodut toimintamallit ja toimenkuva sekä muut tulokset viedään jo hankkeen aikana oppilaitoksen prosesseihin ja käytäntöihin.


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Elina Jalli

Oppimisen tuen koordinaattori, Ammattiopisto Tavastia
Elina.Jalli@kktavastia.fi
+358504437978

Sivua päivitetty 29.5.2024 kello 13.15