Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Koulutus alkaa: 5.8.2024

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille, joilla

  • ei ole toisen asteen tutkintoa,
  • ja jotka syystä tai toisesta tarvitsevat valmentavaa koulutusta.

TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille että aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.

TUVA-koulutuksen yleisenä tavoitteena on saavuttaa sellaiset opiskeluvalmiudet, joiden avulla opiskelija voi hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen ja suoriutua näistä opinnoista. Opiskeluvalmiuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi opiskelu/tutkintokielen osaamista, soveltuvia opiskelutaitoja sekä elämänhallinnan taitoja. Lisäksi TUVA-koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan saamiseksi. Tämän lisäksi opiskelija voi suorittaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintoja.

TUVA-koulutus sisältää kaikille yhteisen koulutuksen osan Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot. Lisäksi opiskelija valitsee vähintään kaksi valinnaista koulutuksen osaa. Yksilöllinen opintopolku suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa hänen tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti.

Kustannukset

Muille kuin oppivelvollisille voi tulla kustannuksia oppimateriaaleista ja työvälineistä, -asuista ja -aineista.

Koulutuspaikka

Opiskelupaikka on pääsosin Hattelmalantie 8, E-rakennus.

Lisätietoja antaa

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus, opinto-ohjaaja, opo
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500

Päivi Nurminen

Opinto-ohjaaja
Paivi.Nurminen@kktavastia.fi
+358504687551

Marko Salakari

Opinto-ohjaaja
Marko.Salakari@kktavastia.fi
+358504391384