Ammattiopisto Tavastia kehittyy

Uusi koulutuspoliittinen selonteko

16.12.2020 Heini Kujala

Koulutuspoliittisen selonteon luonnos on julkaistu. Selonteko tullaan hyväksymään alkuvuonna 2021.

Toisen asteen koulutuksen osalta selonteossa on kolme kokonaisuutta

1.      vahvempaa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä toisen asteen koulutukseen
2.      kohtaanto kuntoon työelämäkumppanuudella ja koulutusta uudistamalla
3.      vaikuttavuutta ja laatua toisen asteen koulutukseen toimintatapoja ja osaamispalveluita uudistamalla

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi selonteossa korostetaan henkilökohtaistamisen merkitystä ja opiskelijoiden tarvitsemaa yhteisön tukea ja yhdessä oppimista. Selonteossa halutaan vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen aikaisia tukitoimia mm. kielitaidon kehittymisessä. Ammatillisten tutkintojen ja lukiokoulutuksen yhdisteleminen tulee nykyistä joustavammaksi. YTO-opintojen osuutta ammatillisissa perustutkinnoissa tullaan lisäämään. Myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden OPVA-opintoja tullaan lisäämään. Toimenpiteillä halutaan tukea sitä, että opiskelijat valmistuvat toisen asteen tutkinnosta. Tällä hetkellä peruskoulun päättäneistä 98 prosenttia saa jatko-opintopaikan, mutta silti 15 prosenttia jää vaille toisen asteen tutkintoa.

Mitä meidän pitää tehdä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden tukemiseksi? On tarpeen edelleen kehittää opetuksen joustavia rakenteita niin, että opiskelijan opinnot voivat edetä henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. OPVA-opintoja hyödynnetään maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden perustaitojen vahvistamisessa ja kielitaidon kehittymisessä. Joustavassa etenemisessä hyödynnetään myös uusia teknologioita. Lisäksi opintojen ohjauksen toimintamalleja ja seurantaa kehitetään. Tutkinnon osien suorittamista koko tutkinnon sijaan tulee tarjota tarkoituksenmukaisena vaihtoehtona muun muassa jo työelämässä olleille henkilöille.  

Työelämäkumppanuuden syventäminen opintojen eri vaiheissa vastaa työelämän muutostarpeisiin. Selonteossa todetaan, että yhteiskunnan ja työelämän uudet osaamistarpeet syntyvät usein eri alojen rajapinnoille, jolloin yhteistyö lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen sekä koulutusasteiden ja ammatillisen koulutuksen koulutusalojen välillä tulee korostumaan.

Selonteon kolmas näkökulma on vaikuttavuuden ja laadun kehittäminen. Se tarkoittaa mm. digitalisaation toimenpideohjelman laatimista, tilojen, laitteiden ja henkilöstön yhteiskäytön tukemista, toimijarakenteen uudistamista ja saavutettavuuden vahvistamista. Tavoitteena on, että lukio- ja ammatillista koulutusta järjestetään samoissa järjestäjäorganisaatioissa. Tältä osin kuntayhtymämme on selonteon tavoitteen mukainen.

Yhteistyötä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön välillä on koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden mukaisesti mahdollisuus lisätä myös Tavastiassa. Lisääntyvä yhteistyö parantaa opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia ja palvelee työelämää yhä paremmin.  

Heini Kujala

Heini Kujala on Ammattiopisto Tavastian rehtori.

Sivua päivitetty 28.1.2021 kello 14.38

Tutustu myös näihin kirjoituksiin

Heini Kujala 26.11.2020

Palvelumuotoilu ja innovointia

Tänään ammattiopistossa aloittaa omasta henkilöstöstä koostuva ryhmä, joka opiskelee tuotekehitystyön erikoisammattitutinnon kahta tutkinnon osaa, palvelumuotoilu tuotekehitystyössä ja innovaattorina toimiminen. Palvelumuotoilu tarkoittaa […]

Lue kirjoitus

Taru Vierimaa 19.5.2022

Uraohjaus Ammattiopisto Tavastiassa

Jatkuvan oppimisen hankkeessa kehitetään työikäisten ohjausta. Tulevat ja nykyiset opiskelijat tarvitsevat tukea omissa uravalinnoissaan. Missä kohdataan tulevia asiakkaita? Ammattiopiston Tavastian […]

Lue kirjoitus