Ammattiopisto Tavastia kehittyy

Kehitytään ja kehitetään yhdessä

15.9.2020 Heini Kujala

Kehitytään ja kehitetään yhdessä

Tällä viikolla (nyt on vasta tiistai) olen saanut osallistua Tavastiassa kahteen innostavaan kehittämistilaisuuteen.

Opiskelijoiden läsnäolon lisääminen

Ammattiopiston Kehitytään ja kehitetään yhdessä  -tapaamisessa pohdittiin työkaluja opiskelijoiden läsnäolon lisäämiseen. Opiskelijan poissaolot ovat iso ongelma monestakin syystä. Poissaolot indikoivat usein opintojen keskeytymistä. Poissaolot ovat haasteellisia myös muulle opiskelijaryhmälle. Opettajan aikaa kuluu poissaolon aikaisiin selvittelyihin. Ilman syytä opetuksesta poissaolevat opiskelijat ”varastavat” toisilta oppimiseen tarkoitettua aikaa. Mielekästä yhdessä oppimista, esim. erilaisia asiakasprojekteja, varjostaa pelko siitä, onko tarvittava määrä opiskelijoita paikalla. Poissaolot ovat valtava kuormitustekijä opettajille.

Vilkkaan keskustelun lopputuloksena syntyi idealistaa siitä, miten opettaja, koulutuspäällikkö ja koko ammattiopisto voivat vaikuttaa opiskelijoiden läsnäolon lisäämiseen. Asia ei kuitenkaan tullut valmiiksi ja seuraavaksi onkin syytä selvittää opiskelijoilta, mikä saisi heidät sitoutumaan opintoihinsa nykyistä paremmin.

Uusia ideoita työpaikalla oppimiseen

Toisessa tapaamisessa pohdittiin yhdessä työelämäyhteistyökumppanien ja ammattiopiston henkilöstön kanssa työpaikalla oppimisen kehittämistä. Ryhmissä syntyi keskustelun tuloksena superkäytäntöjä, joiden toimeenpanoa pohditaan ja otetaan yhteisiksi toimintatavoiksi. Työpaikkaohjaajilla on omia hyviä käytäntöjään, joita jaettiin yhteisessä tapaamisessa.

Aito vuorovaikutus on tärkeintä

Molemmissa keskusteluissa, opiskelijan läsnäolon lisääminen ja työpaikalla oppimisen kehittäminen, korostui aidon vuorovaikutuksen merkitys eri osapuolten kesken. Kun koen olevani tervetullut ja tärkeä oppitunnilla ja työpaikalla, sinne on mukava tulla. Tiedän, että osallistumisellani on merkitystä toisille ihmisille. Minut kohdataan ihmisenä, voin kysyä ja olla epävarma, saan tukea ja tunnen kuuluvani porukkaan. Näitä ihmisyyteen kuuluvien asioiden merkitystä ei voi korostaa liikaa.  

Kiitos kaikille tilaisuuksiin osallistuneille. Yhdessä uuden luominen on hienoa. Haluan, että syntyneet ideat saadaan myös käytäntöön.

Heini Kujala

Heini Kujala on Ammattiopisto Tavastian rehtori.

Sivua päivitetty 2.2.2021 kello 12.23

Tutustu myös näihin kirjoituksiin

Elina Jalli 3.2.2022

Onpa kiva, kun olet täällä!

Ammatillisessa oppilaitoksessa odotamme, että nuori valitsee itse oman polkunsa, oman tulevaisuutensa, ohjautuu kursseille, tulee paikalle, itsearvioi ja osallistuu opetukseen. Korostamme […]

Lue kirjoitus

Heini Kujala 6.4.2020

Tyytyväisiä ja elintavoiltaan kunnollisia tulevaisuuden tekijöitä Tavastiassa

Kouluterveyskysely vuodelta 2019 jäi mediassa melko vähälle huomiolle. Lieneekö syy se, että opiskelijat voivat kyselyn perusteella monen osa-alueen suhteen paremmin […]

Lue kirjoitus