Yleinen

Vaikka arvot ovat erilaiset, silti ystävyys voi olla yhtä syvää

27.3.2024

Rasismin vastaiseen viikkoon liittyen opiskelijoilta kerättiin tiistaina 19.3. keskustellen ja anonyymillä kyselyllä ajatuksia rasismiin puuttumisesta, eri kulttuureista olevista kavereista ja siitä, mitä Tavastiassa voimme tehdä enemmän, että ymmärrämme toisiamme paremmin.

Vastaajissa oli pääosin nuoria opiskelijoita. Aamupäivällä vastauksia kerättiin S-rakennuksessa ja iltapäivällä A-rakennuksessa, missä vastaamaan tuli Ammattiopisto Tavastian opiskelijoiden lisäksi myös Hämeenlinnan lyseon lukion ja Kiipulan ammattiopiston opiskelijoita, jotka syövät lounasta A-rakennuksen opiskelijaravintolassa. Otsikot ja kursivoidut lainaukset ovat anonyymista kyselystä.

Puutun tilanteeseen. Puolustan väärin kohdeltua.

Kyselyssä kysyttiin, miten toimit, jos näet tai kuulet rasistista toimintaa. Vastaajia oli 81, heistä lähes kaikki vastasivat puuttuvansa tilanteeseen:

Menen sanomaan, ettei se ole oikein.

Puutun siihen, jos se on mahdollista.

Puutun siihen, joko itse tai kertomalla siitä jollekin, joka voi puuttua siihen.

Ilmoitan siitä jollekin aikuiselle.

Puutun asiaan sanomalla siitä asianomaisille tai koulussa opettajille.

Muutamaa vastaajaa mietitytti, puuttuako tilanteeseen itse vai ei:

Riippuu tilanteesta, puolustan toista, sanon esim. opettajille.

Ala-asteella työnnettiin toisiamme alas jäämäkeä. (Ystävällistä leikkiä)

Kyselyssä kysyttiin myös, onko sinulla toisesta kulttuurista tulevaa kaveria? Jos on, niin kerro esimerkki, miten olet saanut kaverin. Kysymykseen vastasi 80 vastaajaa, joista 50 kertoi, että heillä on toisesta kulttuurista olevia kavereita. Vastaavasti 30 sanoi, että ei ole.

Toisesta kulttuurista olevia kavereita oli saatu pääosin koulusta ja töistä, mutta myös harrastuksista, pelaamalla, riparilta, vaihtoleiriltä, päiväkodista, ala-asteelta, netistä, kuppiloista sekä perheen ja suvun kautta.

Että hänellä on välillä joku kuukausi, jolloin saa syödä vain yöllä

Kyselyssä pyydettiin kertomaan esimerkkejä, mitä olet oppinut toisesta kulttuurista tulevalta henkilöltä. Vastauksissa nousi esiin kohteliaisuus, kielet, ruokakulttuurit, suvaitsevuus, ruokaan liittyvät säännöt, lapsuus, sota, pelko, vieraanvaraisuus, toisten kuunteleminen, huomaavaisuus, perheenjäseniin suhtautuminen kärsivällisesti sekä eri kulttuurit, uskonnot ja tavat. Monissa vastauksissa mainittiin meneillään oleva Ramadanin vietto siihen liittyvine paastoineen ja islamilaisen kulttuurin säännöt.

Kuunnella heitä katsoa heidän juttuja ja mennä rohkeasti mukaan

Kysyimme myös, mitä Tavastiassa voidaan tehdä enemmän, että ymmärrämme paremmin toistemme kulttuureita. Moni toivoi sitä, että eri kulttuurien edustajat tulisivat kertomaan kokemuksistaan ja kulttuuristaan. Haluttiin lisää teemapäiviä ja tapahtumia, joissa voi kohdata ja tutustua.

Jollain opettavilla tunneilla, jossa muun kulttuurin edustajat tulevat esim kertomaan heidän kulttuurista ja kokemuksista

Teemapäiviä

Voisi olla lyhyitä esittelytilaisuuksia, joissa kulttuureista kerrotaan. Ne voisivat olla vaikka välitunneilla

Yhteisiä juttuja, tapahtumia

Järjestämällä näitä rasismin vastaisia kahviloita

Ei mitään, tavastia on suomen paras paikka like fr <3333

Enemmän tietoisuutta erilaisista kulttuureista ja niiden normalisointia. Esim. Eri kulttuureista tulevien järjestämiä tapahtumia

Tutustua toisiimme. Tieto ja tuntemus hälventää ennakkoluuloja. Omalla luokalla olevista voi aloittaa. Ota aloite ja aloita keskustelu.

Toimia enemmän lisää yhdessä

Puhua asiasta, oppia kumoamaan omia ennakkoluuloja.

Uraohjaajat Minna Tuominen ja Taru Vierimaa kiittävät opiskelijoita mukavista kohtaamisista. Kaikki eivät halunneet kirjoittaa vastauksiaan, mutta jäivät mielellään juttelemaan. Tuominen ja Vierimaa kertovat, että opiskelijoilla oli paljon eri kulttuureista tulevia kavereita, ja kavereilta oli opittu erityisesti kieliä. Keskusteluissa nousi esiin, että jonkinlainen kynnys rasistisiin puheisiin puuttumiseen on. Jos puheet ovat yksittäisiä, niiden helposti annetaan olla. Kannustamme kertomaan kaikesta syrjinnästä ja kiusaamisesta henkilökunnalle.

Rasismi kumpuaa yleensä tuntemattoman pelosta. Kuten fiksut opiskelijamme totesivat, tutustuminen ja toisilta oppiminen auttavat meitä rakentamaan yhteiskuntaa, johon kaikki kuuluvat. Olemme ylpeitä nuoristamme, joilla on rohkeutta puuttua vääryyksiin. Kyselyn tulosten perusteella pyrimme toteuttamaan enemmän teemapäiviä ja toimintaa, joka mahdollistaa toisiin tutustumista ja kulttuureista oppimista.

Teksti: Tiina Alhainen, monikulttuurisuuskoordinaattori
Minna Tuominen, uraohjaaja, vieraskielisten nivelvaiheiden uraohjaus

Rasismin vastaisen viikon tunnelmia kuvina

Sivua päivitetty 27.3.2024 kello 14.34

Uusimmat uutiset

Käsityön lumoa ja historian henkeä

Tavastian kudonnan opinnoissa panostetaan tekemisen ohella erilaisien materiaalien, aikakausien ja tyylisuuntauksien tuntemukseen. Perinteisten taitojen vaaliminen osoittautuu tärkeäksi erityisesti silloin, kun […]

Lue lisää

23.4.2024

Onnea ammattiin valmistuneille!

Ammattiopisto Tavastiasta on valmistunut 22.12.2023.–5.4.2024 välisenä aikana 215 uutta ammattilaista. Heistä 30 ei ole antanut lupaa julkaista nimeään. Lämpimät onnittelut […]

Lue lisää

5.4.2024

Kansainvälisyys on tärkeä osa ammattiopiston toimintaa

Kansainväliset vierailut ovat tärkeä tapa mm. kasvattaa oppilaitoksen verkostoja ja kehittää toimintatapoja. Tavastiassa on käy vuosittain lukuisa määrä ulkomaalaisia vieraita […]

Lue lisää

28.3.2024