Yleinen

Huoltajat ovat jälleen aiempaa tyytyväisempiä Ammattiopisto Tavastiaan 

13.11.2023

Ammattiopisto Tavastia on pyytänyt huoltajapalautetta neljänä vuonna peräkkäin samanlaisella kyselyllä. Palautteiden keskiarvo nousi entisestään sillä se oli 3,9, kun se kahtena aiempana vuonna on ollut 3,7, ja 3,8. Kyselyyn vastasi vuonna 2023 61 prosenttia huoltajista.  

Väitteet on jaettu neljään ryhmään. Kaikkien väiteryhmien keskiarvo oli noussut edellisestä vuodesta. Tyytyväisimpiä huoltajat olivat nuortensa opiskeluun (KA 4,1) sekä opiskelun tukeen ja opiskelijapalveluihin (KA 3,9). Eniten kehittämistä oli tiedottamisessa ja viestinnässä (KA 3,7) sekä opetuksessa (KA 3,5), mm. tiedonsaanti opintojen etenemisestä.  

Keväällä 2023 huoltajakyselyyn vastasi 61 prosenttia huoltajista. Keskiarvo oli 3,9 / 5,0, ja se parani kymmenyksellä edellisestä vuodesta. Keskiarvo ei huonontunut minkään väiteryhmän osalta.

Aina on kehitettävää ja kehitämme toimintaamme saadun palautteen perusteella.

Tyytymättömimpiä huoltajat olivat väitteisiin:

  • Saan riittävästi tietoa nuoreni opintojen etenemisestä 3,1
  • Yhteistyö ja tiedottaminen kodin ja opettajien välillä toimii hyvin 3,6
  • Olen tyytyväinen nuoreni saamiin tukitoimiin 3,6
  • Olen tyytyväinen nuoreni saamiin opinto-ohjauspalveluihin 3,6.

Kysyimme palautteessa myös huoltajan osallistumista kotiväeniltoihin, HOKS-keskusteluun ja mahdolliseen erityisen tuen keskusteluun, ja huoltajien aktiivisuus oli noussut kaikkien edellisten osalta.  

Huoltajat antoivat väitteisiin vastaamisen lisäksi ilahduttavan paljon sanallista palautetta. Palautteet on käsitelty ammattiopiston johtoryhmässä. Ne käsitellään myös tutkintokohtaisesti osastoilla/tiimeissä.  

Ammattiopiston toimenpiteet huoltajapalautteen perusteella:
▪ Yhteistyön vahvistaminen kotiväen kanssa: tapaamisten ja tiedottamisen yhteinen
toimintamalli
▪ Huoltajien kannustaminen osallistumaan HOKS-keskusteluihin
▪ Huoltajien ohjeistaminen ja kannustaminen Wilman käyttöön
▪ Työjärjestysten luotettavuuden lisääminen ja pyrkiminen niiden parantamiseen
▪ Käytännön tekemisen varmistaminen työsaleissa
▪ Nettisivujen opiskelijaosuuksien päivittäminen

Ammattiopisto kiittää kaikkia palautetta antaneita huoltajia! 

Sivua päivitetty 7.12.2023 kello 16.17

Uusimmat uutiset

Kevään yhteishaussa Ammattiopisto Tavastiaan valitut opiskelijat

Ammattiopisto Tavastiaan on kevään 2024 yhteishaussa valittu 561 uutta opiskelijaa. Alta löydät uusien opiskelijoiden nimet 13.6. tilanteen mukaisesti. Oppilaitos ei […]

Lue lisää

13.6.2024

Tavastiaan hopeaa Taitajista

Taitaja2024-finaali järjestettiin Kuopiossa toukokuussa. Tavastian opiskelija Henri Murtonen kilpaili logistiikan P5-sarjassa ja palasi kotiin hopeamitalistina. Taitaja2024-kilpailu järjestettiin toukokuussa Kuopiossa.  Taitaja-kilpailussa […]

Lue lisää

29.5.2024

Onnea ammattiin valmistuneille

Ammattiopisto Tavastiasta on valmistunut 6.4.–31.5.2024 välisenä aikana yhteensä 263 opiskelijaa. Heistä 26 ei ole antanut lupaa julkaista nimeään. Päivämäärä nimen […]

Lue lisää

28.5.2024