Yleinen

Tavastiassa kävi tutustujia Ukrainasta

13.10.2023

Tavastiaan saapui 12.10. vieraita Kiovasta. Kiovan Boris Grinchenkon yliopiston 13-henkinen asiantuntijaryhmä oli Suomessa tutustumassa suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja etenkin opinto-ohjauksen käytäntöihin. Vierailu liittyi Koulutuskuntayhtymä Tavastian ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteistyöhön.

Ryhmäkuva ukrainalaisista vierailijoista ja heitä isännöineestä Tavastian henkilökunnasta.

Ohjauksen käytäntöjä käytännössä

Ukraina tahtoo kehittää opinto-ohjaajan koulutusta, ja se tarvitsee muiden Euroopan maiden hyödyllistä kokemusta. CARE-hankkeen tarkoituksena on kehittää rakenne ja opetussuunnitelma opinto-ohjaajien koulutukseen Ukrainan koulutusjärjestelmässä.

Kehitysjohtaja Arto Ruhala esitteli vieraille Koulutuskuntayhtymä Tavastian toimintaa ja oppilaitoksia. Tämän jälkeen monikulttuurisuuskoordinaattori Tiina Alhainen ja Arto Ruhala kierrättivät heitä kampusalueella. Kävimme TAVASTIArekry-tapahtumassa. Siellä vieraat pääsivät tutustumaan alueen työnantajiin ja keskustelemaan suomalaisen työelämän vaatimuksista sekä Ammattiopisto Tavastian tavoista tukea opiskelijoiden työllistymistä.

Kävimme kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja -ryhmässä. Opiskelijat ja lehtori Jaana Haajanen kertoivat opiskelusta sekä opiskelijoiden syistä hakeutua koulutukseen ja alan töihin sekä kertoivat esimerkkejä siitä, miten he olivat ohjautuneet Ammattiopisto Tavastiaan. Vieraita kiinnosti esimerkiksi se, miksi opiskelijat olivat valinneet ammatillisen koulutuksen eivätkä lukio-opintoja. Opiskelijat avasivat hienosti ajatusta siitä, että kun tietää, mihin työelämässä haluaa, kannattaa kohti päämäärää edetä suorinta ja nopeinta tietä. Ukrainasta Suomeen muuttanut Tavastiassa lastenohjaajaksi opiskeleva Anastasiia Rura kertoi vieraille kokemuksistaan ja opiskelustaan Tavastiassa omalla äidinkielellään. Kohtaaminen Ukrainasta tulleiden kesken oli lämmin ja iloinen.

Opinto-ohjausta pohdittiin

Opinto-ohjaaja Elina Sorvari kertoi opinto-ohjaajan työnkuvasta ja tehtävistä sekä koulutuksesta Suomessa. Monet vieraista olivat psykologian tiedekunnasta ja keskustelimmekin siitä, mihin opinto-ohjaajan työnkuva meillä sijoittuu verrattuna psykologien työhön. Vieraita kiinnosti myös suomalaisten opettajien toimenkuva ohjauksen parissa, toimimme hyvin itseohjautuvasti henkilökohtaistamisessa ja tuen suuntaamisessa. Suomessa käytetään opiskelijoiden testaamista paljon vähäisemmin kuin Ukrainassa, meillä tuen tarpeen arvioinnissa luotetaan enemmän opiskelijan omaan arvioon.

Tavastian oppimisympäristöt tekivät vieraisiin vaikutuksen. Me tavastialaiset saimme tietää muun muassa, että Ukrainassa tällä hetkellä ammatillinen koulutus järjestetään lähiopetuksena vain sillä ehdolla, että lähistöllä on riittävästi pommisuojia, muutoin koulutus tarjotaan etäopetuksena. Sodasta huolimatta koulutusjärjestelmän uudistaminen ja kehittäminen jatkuvat Ukrainassa. Yhteistyö kantaa kovien aikojen ylitse.

Lue lisää Care-hankkeesta (hamk.fi) (sivu englanniksi)

Teksti: Tiina Alhainen ja Arto Ruhala

Sivua päivitetty 13.10.2023 kello 13.59

Uusimmat uutiset

Onnea ammattiin valmistuneille!

Ammattiopisto Tavastiasta on valmistunut 22.12.2023.–5.4.2024 välisenä aikana 215 uutta ammattilaista. Heistä 30 ei ole antanut lupaa julkaista nimeään. Lämpimät onnittelut […]

Lue lisää

5.4.2024

Kansainvälisyys on tärkeä osa ammattiopiston toimintaa

Kansainväliset vierailut ovat tärkeä tapa mm. kasvattaa oppilaitoksen verkostoja ja kehittää toimintatapoja. Tavastiassa on käy vuosittain lukuisa määrä ulkomaalaisia vieraita […]

Lue lisää

28.3.2024

Yritysyhteistyö: Patria kävi kylässä

Ammattiopisto Tavastia tekee tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa eri aloilla. Opiskelijat näkevät ja kokevat aitoa työelämää monella eri tapaa, vierailut ovat […]

Lue lisää

27.3.2024