Yleinen

Eri alojen yhteistyö tuo monipuolisuutta opetukseen

12.10.2023

Ammattiopisto Tavastian tavoitteena on kehittää monialaisia osaajia työelämän tarpeisiin, ja siksi eri alat tekevät keskenään paljon yhteistyötä. Esimerkiksi pintakäsittelyalan opiskelijat ovat viime aikoina häärineet monenlaisten yhteistyöprojektien parissa.

Kaksi opiskelijaa maalaa varastomökkiä.
Opiskelijat maalaavat varastomökkiä.

Pintakäsittelyalalla yhteistyö on yleistä

Pintakäsittelyalan opinnoissa opiskelijat voivat suuntautua rakennusmaalauksen tai teollisen pintakäsittelyn osaamisaloille. Molemmissa suuntauksissa opiskelu on käytännönläheistä ja sisältää paljon harjoitustöitä, jotka syventävät ammattitaitoa.

Jokaisella opiskelijalla on myös mahdollisuus valita opintosuunnitelman ulkopuolelta yksi valinnainen kurssi. Näin esimerkiksi teollisen pintakäsittelyn opiskelija voi valita metallialan hitsauskurssin ja rakennusmaalari suorittaa laatoituksen tutkinnonosan rakennuspuolella. Omilla valinnoillaan opiskelija voi suuntautua opinnoissaan haluamalleen polulle ja kehittää ammattiosaamistaan.

Valinnaisten opintojen lisäksi opinnoissa on tietoisesti haluttu kehittää yhteistyötä muiden alojen kanssa. Pintakäsittelyalan opinnoissa tehdäänkin paljon yhteisprojekteja rakennus-, metalli- ja autoalan kanssa. Vuosien varrelle on mahtunut paljon yhteisiä projekteja, kuten savustusuunien ja kotagrillien valmistamista. Yhteistyöstä on ollut hyötyä puolin ja toisin.

– Projekteista opiskelijat saavat tietysti kokemusta, mutta samalla he oppivat huomioimaan työssään myös toisen osapuolen. Kiinnitämme metallipuolella huomiota esimerkiksi siihen, miten hitsaustyö viimeistellään niin hyvin, että pintakäsittelijä pääsee helposti jatkamaan omaa osuuttaan, kertoo kone- ja tuotantotekniikan lehtori Kari Vesaluoma.

– Meidän mielestämme yhteistyö on todella tärkeää. Yhteistyöllä pystymme tarjoamaan opiskelijoillemme mahdollisimman monipuolista ja monialaista koulutusta, pintakäsittelyalan opettaja Saara Salmi jatkaa.

Yksi esimerkki alojen välisestä yhteistyöstä ovat rakennus- ja pintakäsittelyalan opiskelijoiden syksyllä yhdessä ahertamat varastomökit. Tällä hetkellä mökit ovat pohjamaalausvaiheessa, ja valmistuttuaan ne kulkeutuvat ostajille. Mökeistä tulee yleensä kaksivärisiä, ja asiakas pääsee vaikuttamaan pintavärivalintoihin ja saakin yleensä juuri haluamansa sävyn.

Varastomökkien lisäksi opiskelijat valmistavat esimerkiksi pihasaunoja ja roskakatoksia asiakkaiden tarpeisiin. Yhteistyöprojektit ovat arvokkaita, sillä ne tarjoavat eri alojen opiskelijoille mahdollisuuden testata ja näyttää omaa osaamistaan. Lisäksi opiskelijat oppivat tekemään yhteistyötä samaan tapaan kuin työelämässä ja huomioimaan seuraavan työvaiheen.

Yhdessä tekeminen hyödyttää kaikkia

Tavastiassa alojen välisestä yhteistyöstä on tullut paljon positiivista palautetta, ja sitä tullaankin jatkamaan tulevaisuudessa. Pintakäsittelyalan opiskelijat tulevat tekemään metallialan kanssa viikoittaista yhteistyötä eri asiakastöiden merkeissä. Joillakin aloilla on myös luokkahuoneiden ja tilojen kunnostusta tiedossa. Lisäksi kampuksen rakennuksissa on myös korjausmaalattavaa paljon sisä- ja ulkotiloissa.

Opettajien mielestä yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia opiskelijoista työnantajiin, ja sitä tulisikin kehittää ja vaalia entisestään. Koulutuksen halutaan olevan myös laajaa ja työelämää tukevaa:

– Opettajat ja eri alat voisivat tulevaisuudessa tehdä enemmänkin yhteistyötä keskenään. Näin pystymme tarjoamaan opiskelijoillemme mahdollisimman monipuolista ja monialaista koulutusta. On myös tärkeää keskittyä siihen, että opiskelijoita koulutetaan yritysten tarpeisiin ja valittaisiin niitä tutkinnonosia, mistä on opiskelijalle eniten hyötyä ja mihin opiskelija haluaa panostaa. Yksittäisten tutkinnonosien kouluttaminen tuleekin varmasti lisääntymään tulevaisuudessa, Saara Salmi sanoo.

Sivua päivitetty 12.10.2023 kello 14.47

Uusimmat uutiset

Huoltajapalaute 2024

Vuosittaiseen huoltajapalautteeseen vastasi tänä keväänä 420 huoltajaa. Vastausprosentti oli 60. Palautteet ovat tärkeä keino toiminnan kehittämiseksi ja ne käydään tarkasti […]

Lue lisää

2.5.2024

Puhtausala on siistein ala ikinä!

TE-live Hämeessä kerrotaan, millaista on työskennellä puhtaanapitoalalla ja miten alalle voi kouluttautua. Videolla pyyhitään pölyt vanhentuneesta käsityksestä alasta, jossa työvälineinä […]

Lue lisää

26.4.2024

Käsityön lumoa ja historian henkeä

Tavastian kudonnan opinnoissa panostetaan tekemisen ohella erilaisien materiaalien, aikakausien ja tyylisuuntauksien tuntemukseen. Perinteisten taitojen vaaliminen osoittautuu tärkeäksi erityisesti silloin, kun […]

Lue lisää

23.4.2024