Yleinen

Opiskelijapalaute lukuvuodelta 2022–2023

28.8.2023

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta pyydetään palautetta valtakunnallisella kyselyllä kaksi kertaa opintojen aikana. Ensimmäinen palaute annetaan 1-2 kuukauden kuluessa opintojen aloittamisesta ja toinen opintojen lopussa. Palautteiden keskiarvot ja vastausprosentit vaikuttavat ammatillisen koulutuksen vaikuttavuusrahoitukseen.

Aloituskysely

Vastausprosentti nousi edellisestä vuodesta kuudella prosenttiyksiköllä. Se oli 45,6 %. Se oli selvästi parempi kuin valtakunnallinen tulos 37 %. Palautteiden keskiarvo 4,3 oli sama kuin valtakunnallinen.

Aloituskyselyn kysymysryhmiä on neljä. Kaikissa kysymysryhmissä Ammattiopisto Tavastian keskiarvo on valtakunnan tasolla. Suluissa on valtakunnallinen keskiarvo.

A. Aloitusvaihe 4,4 (4,4)
B. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) 4,2 (4,2)
C. Opiskeluilmapiiri 4,6 (4,6)
D. Yleisarvio 4,5 (4,5)

Tyytyväisimpiä opiskelijat olivat väitteisiin

 • Pääsin aloittamaan opintoni sopivassa aikataulussa 4,6.
 • Koen opiskeluympäristöni turvalliseksi 4,6.
 • Yhteistyö minua ohjaavien henkilöiden (opettajat, työpaikkaohjaajat tai muu ohjaushenkilöstö) kanssa toimii hyvin 4,5.

Eniten parantamista on väitteissä

 • Sain vaikuttaa tutkinnon osien valintaan 4,0.
 • HOKSia laadittaessa suunniteltiin, minkälaiset oppimisympäristön soveltuvat opintoihini 4,0.
 • Aikaisemmat opintoni, työkokemukseni ja muu osaamiseni selvitettiin monipuolisesti 4,2.

Päättökysely

Vastausprosentti parani edellisestä vuodesta yli viidellä prosenttiyksiköllä. Se oli 65,1 %. Se oli selvästi parempi kuin valtakunnallinen tulos 51,2 %. Palautteiden keskiarvo 4,2 oli sama kuin valtakunnallinen.

Päättökyselyn kysymysryhmiä on viisi. Näyttöihin liittyvissä kysymyksissä Ammattiopisto Tavastia on valtakunnallista parempi. Se tarkoittaa, että opiskelijat ovat erityisen tyytyväisiä työelämässä oppimiseen ja osaamisen arviointiin. Suluissa on valtakunnallinen keskiarvo.

A. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) 4,1 (4,1)
B. Osaamisen hankkiminen 4,1 (4,1)
C. Näytöt 4,6 (4,5)
D. Opiskelijan hyvinvointi 4,1 (4,1)
E. Vaikuttavuus 4,1 (4,1)

Tyytyväisimpiä opiskelijat olivat väitteisiin

 • Työtehtävät, joissa suoritin näyttöni, vastasivat todellisia työelämän tehtäviä 4,7.
 • Osaamiseni arviointiin osaamisen arviointikriteerien mukaisesti 4,6.
 • Arvioijani olivat ammattitaitoisia ja asiantuntevia 4,6.
 • Osallistuin näytön/näyttöjen suunnitteluun 4,6.
 • Opiskeluympäristöni oli turvallinen 4,5.

Eniten parantamista on väitteissä

 • Sain riittävästi tietoa mahdollisuuksista opiskella tai työskennellä ulkomailla opintojeni aikana 3,3.
 • Koulutus antoi valmiuksia yrittäjyyteen 3,6.
 • Minulla oli halutessani mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen 3,7.
 • Opintojeni aikana muualla hankkimani osaaminen selvitettiin ja sen perusteella HOKSia tarvittaessa päivitettiin 3,9
 • Opiskeluhuoltopalvelut olivat tarvittaessa käytettävissäni (esimerkiksi terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi) 3,9.

Kehittämistoimenpiteet

Ammattiopisto Tavastiassa panostetaan edelleen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä valinnaisten tutkinnon osien ja opintopolkujen valintaan.

Sivua päivitetty 28.8.2023 kello 14.41

Uusimmat uutiset

Käsityön lumoa ja historian henkeä

Tavastian kudonnan opinnoissa panostetaan tekemisen ohella erilaisien materiaalien, aikakausien ja tyylisuuntauksien tuntemukseen. Perinteisten taitojen vaaliminen osoittautuu tärkeäksi erityisesti silloin, kun […]

Lue lisää

23.4.2024

Onnea ammattiin valmistuneille!

Ammattiopisto Tavastiasta on valmistunut 22.12.2023.–5.4.2024 välisenä aikana 215 uutta ammattilaista. Heistä 30 ei ole antanut lupaa julkaista nimeään. Lämpimät onnittelut […]

Lue lisää

5.4.2024

Kansainvälisyys on tärkeä osa ammattiopiston toimintaa

Kansainväliset vierailut ovat tärkeä tapa mm. kasvattaa oppilaitoksen verkostoja ja kehittää toimintatapoja. Tavastiassa on käy vuosittain lukuisa määrä ulkomaalaisia vieraita […]

Lue lisää

28.3.2024