Yleinen

Patrassa parastamassa

8.5.2023

Monikulttuurisuuskoordinaattori Tiina Alhainen ja vieraskielisten uraohjaaja Minna Tuominen osallistuivat Erasmus+ -rahoitusta saavan On the MIC -hankkeen kansainväliseen projektikokoukseen Kreikassa 4.–5.5.2023.

Patras on vilkas ja nuorekas yliopistokaupunki Länsi-Kreikassa, jossa oli mainiot puitteet käydä keskustelua, muotoilla työkaluja ja löytää ratkaisuja aikuiskoulutuksen laadun parantamiseen. Kokousta isännöi kreikkalaisella vieraanvaraisuudella paikallinen hanketoimija P-Consulting. Hanketta vetää Pia Törnwall Live-säätiöstä. Kokoustyöskentelyä leimasivat ilo, innostus ja innovatiivisuus. On tahtotila kokeilla ja oppia yhdessä. 

On the MIC-hankekokouksen osallistujat, eturivissä toisena vasemmalla EU-lippua pitämässä Pia Törnwall, toisessa rivissä ensimmäisenä oikealla Minna Tuominen ja hänen vieressään toisena oikealta Tiina Alhainen. 

Mukana kokouksessa oli hankekumppaneita Suomen ja Kreikan lisäksi Islannista, Saksasta ja Belgiasta. On the MIC -hankkeessa kehitetään tutkinnon osaa pienempien, pienten osaamiskokonaisuuksien hyödyntämistä aikuiskoulutuksessa. Projektikokouksessa korostui se, miten tärkeää etenkin erityistä tukea saaville, täsmätyökykyisille ja maahanmuuttaneille on saada näkyväksi aiemmin hankittu osaaminen, josta ei välttämättä ole dokumentaatiota. Hankkeessa on työskennelty jo mm. vankien ja vieraskielisten opiskelijoiden kanssa.

Oli upeaa kuulla, miten osaamisen näkyväksi tekeminen voimaannuttaa ja tukee oppijoiden itsetuntoa. Hankkeessa korostuvat elinikäisen oppimisen taidot, kuten viestintätaidot, vuorovaikutustaidot ja ongelmanratkaisutaidot. Näitä taitoja tarvitaan ja opitaan sekä opinnoissa että työelämässä. 

Minna ja Tiina matkasivat Patraan Ateenan kautta ja tutustuivat siellä Punaisen Ristin toimintaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa. He ehtivät myös kiipeämään Akropolis-kukkulalle, vasemmalla Minna ja oikealla Tiina.

Koulutuspoliittisesti niin Suomessa kuin Euroopassakin tavoitellaan yhä nopeampia koulutuspolkuja ja siirtymiä työelämään, mihin mikrokredentiaaleja sekä niiden avulla tehokkaampaa osaamisen näkyväksi tekemistä voidaan hyödyntää. Aina ei tarvita tutkintoja tai edes niiden osia, kun työelämässä olleen aikuisen osaaminen saadaan näkyväksi.

Hankkeessa on kehitetty jo mm. itsearviointityökalu, jonka avulla voi arvioida  informaalia ja nonformaalia osaamista https://onthemic.eu. Työkalua voi jo kokeilla opiskelijoiden kanssa. 

Tavastian osuus hankeyhteistyössä keskittyy koulutuskokokonaisuuden rakentamiseen. Ajatus on valmentaa yhteistyöverkostoa tunnistamaan ja tunnustamaan aiempaa paremmin myös valmiuksia, joita ei voi todentaa todistuksista. 

– Projektipartnereilla on erilaiset lähestymistavat ja menetelmät pienten osaamiskokonaisuuksien tunnistamisessa ja tunnustamisessa, kuitenkin arvoperusta eri maista tulevilla kumppaneilla on hämmästyttävän yhteinen. Siihen on hyvä nojata kansainvälisessä kehittämistyössä, kuvaa hankkeen etenemistä projektipäällikkö Pia Törnwall. 

– Matka oli harvinaisen hieno tilaisuus tutustua monenlaisiin ihmisiin eri puolilta Eurooppaa ja kuulla heidän näkemyksiään. Omaan työhöni sain hyvän muistutuksen uraohjaukseen sopivien työkalujen tärkeydestä ja oman työn merkityksestä voimaannuttavana toimintana asiakkaan elämänpolulla, kertoo matkan annista Minna Tuominen. 

– Oli mahtavaa tavata eurooppalaisia aikuiskoulutuksen kollegoita ja huomata, miten yhteisiä haasteet ja ratkaisumallit ovatkaan. Maisemanvaihdos keväiseen Kreikan vehreyteen, aidot ja avoimet kohtaamiset sekä erilaisten toimijoiden tahto löytää yhteisiä ratkaisuja raikastivat ajatuksia sekä toivat intoa kehittämistyöhön. Välillä on hyvä mennä kauemmas nähdäkseen paremmin lähelle, summaa Tiina Alhainen.

Teksti: Tiina Alhainen

Sivua päivitetty 8.5.2023 kello 14.00

Uusimmat uutiset

Onnea ammattiin valmistuneille!

Ammattiopisto Tavastiasta on valmistunut 22.12.2023.–5.4.2024 välisenä aikana 215 uutta ammattilaista. Heistä 30 ei ole antanut lupaa julkaista nimeään. Lämpimät onnittelut […]

Lue lisää

5.4.2024

Kansainvälisyys on tärkeä osa ammattiopiston toimintaa

Kansainväliset vierailut ovat tärkeä tapa mm. kasvattaa oppilaitoksen verkostoja ja kehittää toimintatapoja. Tavastiassa on käy vuosittain lukuisa määrä ulkomaalaisia vieraita […]

Lue lisää

28.3.2024

Yritysyhteistyö: Patria kävi kylässä

Ammattiopisto Tavastia tekee tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa eri aloilla. Opiskelijat näkevät ja kokevat aitoa työelämää monella eri tapaa, vierailut ovat […]

Lue lisää

27.3.2024