Yleinen

Patrassa parastamassa

8.5.2023

Monikulttuurisuuskoordinaattori Tiina Alhainen ja vieraskielisten uraohjaaja Minna Tuominen osallistuivat Erasmus+ -rahoitusta saavan On the MIC -hankkeen kansainväliseen projektikokoukseen Kreikassa 4.–5.5.2023.

Patras on vilkas ja nuorekas yliopistokaupunki Länsi-Kreikassa, jossa oli mainiot puitteet käydä keskustelua, muotoilla työkaluja ja löytää ratkaisuja aikuiskoulutuksen laadun parantamiseen. Kokousta isännöi kreikkalaisella vieraanvaraisuudella paikallinen hanketoimija P-Consulting. Hanketta vetää Pia Törnwall Live-säätiöstä. Kokoustyöskentelyä leimasivat ilo, innostus ja innovatiivisuus. On tahtotila kokeilla ja oppia yhdessä. 

On the MIC-hankekokouksen osallistujat, eturivissä toisena vasemmalla EU-lippua pitämässä Pia Törnwall, toisessa rivissä ensimmäisenä oikealla Minna Tuominen ja hänen vieressään toisena oikealta Tiina Alhainen. 

Mukana kokouksessa oli hankekumppaneita Suomen ja Kreikan lisäksi Islannista, Saksasta ja Belgiasta. On the MIC -hankkeessa kehitetään tutkinnon osaa pienempien, pienten osaamiskokonaisuuksien hyödyntämistä aikuiskoulutuksessa. Projektikokouksessa korostui se, miten tärkeää etenkin erityistä tukea saaville, täsmätyökykyisille ja maahanmuuttaneille on saada näkyväksi aiemmin hankittu osaaminen, josta ei välttämättä ole dokumentaatiota. Hankkeessa on työskennelty jo mm. vankien ja vieraskielisten opiskelijoiden kanssa.

Oli upeaa kuulla, miten osaamisen näkyväksi tekeminen voimaannuttaa ja tukee oppijoiden itsetuntoa. Hankkeessa korostuvat elinikäisen oppimisen taidot, kuten viestintätaidot, vuorovaikutustaidot ja ongelmanratkaisutaidot. Näitä taitoja tarvitaan ja opitaan sekä opinnoissa että työelämässä. 

Minna ja Tiina matkasivat Patraan Ateenan kautta ja tutustuivat siellä Punaisen Ristin toimintaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa. He ehtivät myös kiipeämään Akropolis-kukkulalle, vasemmalla Minna ja oikealla Tiina.

Koulutuspoliittisesti niin Suomessa kuin Euroopassakin tavoitellaan yhä nopeampia koulutuspolkuja ja siirtymiä työelämään, mihin mikrokredentiaaleja sekä niiden avulla tehokkaampaa osaamisen näkyväksi tekemistä voidaan hyödyntää. Aina ei tarvita tutkintoja tai edes niiden osia, kun työelämässä olleen aikuisen osaaminen saadaan näkyväksi.

Hankkeessa on kehitetty jo mm. itsearviointityökalu, jonka avulla voi arvioida  informaalia ja nonformaalia osaamista https://onthemic.eu. Työkalua voi jo kokeilla opiskelijoiden kanssa. 

Tavastian osuus hankeyhteistyössä keskittyy koulutuskokokonaisuuden rakentamiseen. Ajatus on valmentaa yhteistyöverkostoa tunnistamaan ja tunnustamaan aiempaa paremmin myös valmiuksia, joita ei voi todentaa todistuksista. 

– Projektipartnereilla on erilaiset lähestymistavat ja menetelmät pienten osaamiskokonaisuuksien tunnistamisessa ja tunnustamisessa, kuitenkin arvoperusta eri maista tulevilla kumppaneilla on hämmästyttävän yhteinen. Siihen on hyvä nojata kansainvälisessä kehittämistyössä, kuvaa hankkeen etenemistä projektipäällikkö Pia Törnwall. 

– Matka oli harvinaisen hieno tilaisuus tutustua monenlaisiin ihmisiin eri puolilta Eurooppaa ja kuulla heidän näkemyksiään. Omaan työhöni sain hyvän muistutuksen uraohjaukseen sopivien työkalujen tärkeydestä ja oman työn merkityksestä voimaannuttavana toimintana asiakkaan elämänpolulla, kertoo matkan annista Minna Tuominen. 

– Oli mahtavaa tavata eurooppalaisia aikuiskoulutuksen kollegoita ja huomata, miten yhteisiä haasteet ja ratkaisumallit ovatkaan. Maisemanvaihdos keväiseen Kreikan vehreyteen, aidot ja avoimet kohtaamiset sekä erilaisten toimijoiden tahto löytää yhteisiä ratkaisuja raikastivat ajatuksia sekä toivat intoa kehittämistyöhön. Välillä on hyvä mennä kauemmas nähdäkseen paremmin lähelle, summaa Tiina Alhainen.

Teksti: Tiina Alhainen

Sivua päivitetty 8.5.2023 kello 14.00

Uusimmat uutiset

Ammattiopisto Tavastian maahanmuuttajaopiskelijat palkittiin stipendein 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on valinnut kaksi Ammattiopisto Tavastian opiskelijaa maahanmuuttajastipendien saajiksi. Valinnassa painotettiin kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta Suomessa ja […]

Lue lisää

1.12.2023

KÄTEVÄ-osasto loisti magentana Suomen kädentaidot -messuilla

Ammattiopisto Tavastian KÄTEVÄ-osasto oli näyttävästi mukana Suomen Kädentaidot 2023 -messuilla Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Euroopan suurimmaksi kasvanut kädentaitojen tapahtuma ihastuttaa […]

Lue lisää

30.11.2023

Opiskelijasta ammatilliseksi ohjaajaksi

Emily Thompson opiskeli Ammattiopisto Tavastiassa leipuri-kondiittoriksi. Opintojensa aikana hän ehti osallistumaan tv-kilpailuun ja tekemään harjoitteluja ulkomailla. Nyt hän työskentelee ammatillisena […]

Lue lisää

30.11.2023