Yleinen

Työelämäpalautekyselyn tuloksia – vuoden 2022 loppupuoli

27.4.2023

Ammatillisten oppilaitosten valtakunnallinen työelämäpalaute pyydetään seuraavasti:

  • Työpaikkakysely lähetetään puolivuosittain työelämän yhteyshenkilöille Yhteyshenkilöt allekirjoittavat koulutus- ja oppisopimukset. 
  • Työpaikkaohjaajakysely lähetetään koulutus- tai oppisopimuksessa mainitulle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle viimeistään kahden viikon kuluttua opiskelijan työpaikkajakson päättymisestä.

Saadun palautteen vastausprosentti sekä palautteiden keskiarvot vaikuttavat ammatillisten oppilaitosten saamaan rahoitukseen.

Työpaikkakysely

Ammattiopisto Tavastian työpaikkakyselyyn 1.7.–31.12.2022 vastasi 201 työelämän yhteyshenkilöä. Vastausprosentti oli 33, kun se valtakunnallisesti oli 28 prosenttia. Kyselyyn vastanneista lähes puolet pyysi yhteydenottoa. Heihin on oltu tai ollaan lähiaikoina yhteydessä.

Ammattiopisto Tavastian työpaikkakyselyn keskiarvo oli 4,2 / 5,0. Se oli kymmenyksen parempi kuin valtakunnallinen palaute. Ammattiopisto Tavastian saama palaute ei ollut miltään osin valtakunnallista heikompi. Erityisen tyytyväisiä työelämän yhteyshenkilöt olivat yhteistyön sujuvuuteen (4,5). Työelämän yhteyshenkilöt voisivat rekrytointitilanteessa palkata Tavastiasta valmistuneita opiskelijoita (4,5).

Edelliseen palautteeseen (1.7.2021 – 30.6.2022) verrattuna palautteen keskiarvo oli sekä ammattiopiston että valtakunnan tasolla kymmenyksen huonompi. Edellisen palautteen perusteella olemme mm. lisänneet kumppanuustapaamisia työelämän kanssa, aloittaneet opetushenkilöstön työelämäjaksot ja toteuttaneet työpaikkaohjaajien perehdytyksiä työpaikoilla.

Saamamme palautteen perusteella kehitämme toimintaamme seuraavasti

  • korostamme opiskelijoille työelämätaitoja ja työelämän pelisääntöjä
  • jatkamme kännyköiden ja älylaitteiden käytön rajoittamista, kun se ei ole opiskelussa tarpeellinen
  • tiivistämme yhteistyötä työelämän kanssa, mm. tieto opiskelijan opintojen vaiheesta ja työelämässä oppimisen tavoitteet

Työpaikkaohjaajakysely

Työpaikkaohjaajakyselyyn vastasi 371 työpaikkaohjaajaa. Vastausprosentti oli 23, kun se valtakunnallisesti oli 27 prosenttia.

Ammattiopisto Tavastian työpaikkaohjaajakyselyn keskiarvo oli 4,1 / 5,0. Se on sama kuin valtakunnallinen. Erityisen tyytyväisiä työpaikkaohjaajat olivat yhteistyöhön oppilaitoksen kanssa (4,5) ja näyttöjen toteutukseen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa (4,5).

Edelliseen palautteeseen verrattuna keskiarvo oli pysynyt samana sekä ammattiopiston että valtakunnan tasolla. Edellisen palautteen perusteella olemme mm. kiinnittäneet huomiota työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaukseen ja selkeyttäneet koulutus- ja oppisopimuslomakkeita.

Saamamme palautteen perusteella kehitämme toimintaamme seuraavasti:

  • varmistamme, että työpaikkaohjaaja on selvillä opiskelijan tavoitteista
  • parannamme opiskelijoiden saamaa oppimisen ohjausta.

Sivua päivitetty 27.4.2023 kello 14.38

Uusimmat uutiset

Kevään yhteishaussa Ammattiopisto Tavastiaan valitut opiskelijat

Ammattiopisto Tavastiaan on kevään 2024 yhteishaussa valittu 561 uutta opiskelijaa. Alta löydät uusien opiskelijoiden nimet 13.6. tilanteen mukaisesti. Oppilaitos ei […]

Lue lisää

13.6.2024

Tavastiaan hopeaa Taitajista

Taitaja2024-finaali järjestettiin Kuopiossa toukokuussa. Tavastian opiskelija Henri Murtonen kilpaili logistiikan P5-sarjassa ja palasi kotiin hopeamitalistina. Taitaja2024-kilpailu järjestettiin toukokuussa Kuopiossa.  Taitaja-kilpailussa […]

Lue lisää

29.5.2024

Onnea ammattiin valmistuneille

Ammattiopisto Tavastiasta on valmistunut 6.4.–31.5.2024 välisenä aikana yhteensä 263 opiskelijaa. Heistä 26 ei ole antanut lupaa julkaista nimeään. Päivämäärä nimen […]

Lue lisää

28.5.2024