Yleinen

Tavastiassa monipuolistetaan yhteisiä tutkinnon osia ja vastataan digitalisoituvan työelämän haasteisiin

26.10.2022

Lisätty todellisuus ja simulaatiot sekä Ohjauksen nivelet kuntoon ovat Tavastiassa meneillään olevia hankkeita, joiden osaprojekteissa opiskelijat pääsevät kokeilemaan uusia teknologian välineitä. Hankkeissa on tavoitteena monipuolistaa opetusta sekä tuoda lisää moniulotteisuutta ja uudenlaisia materiaaleja opettajien käyttöön.

Robotteja, opetuksellisia pelejä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä

Elias, sosiaalinen NAO-robotti.

Sosiaalista robottia voidaan hyödyntää monissa YTO-aineissa (yhteiset tutkinnon osat) opetuksen tukena. Tavastiassa käytössä oleva Utelias Technologies Oy:n Elias NAO-robotti soveltuu erinomaisesti matematiikan ja kielten opetukseen. Robotin kanssa voi simuloida esimerkiksi työelämässä toimimisen kurssilla työhaastattelutilanteita. Robotin kanssa opiskelijan ei tarvitse pelätä epäonnistumista ja se alentaa kynnystä osallistua toistoja vaativiin harjoituksiin.

Opetukselliset pelit ovat lyöneet itsensä läpi jo vuosia sitten. Kahoot!, Seppo.io ja Quizzizz ovat monille opettajille tuttuja työkaluja niin opittujen asioiden kertaajina kuin motivaation lähteinäkin. Pelien maailma on opiskelijoille tuttu, ja sitä kautta vaikeimmatkin opetettavat asiat saadaan jäämään paremmin mieleen. Opetukselliset pelit luovat opiskelijoille sopivassa määrin kilpailullisia haasteita ja positiivisia oppimiskokemuksia.

Tavastiassa rakennetaan virtuaalisia oppimisympäristöjä Thinglink-sovelluksella ja Wonda VR -alustalla. Opiskelijat pääsevät käyttämään ympäristöjä sekä virtuaalilaseilla että tietokoneella. Alustoille voi rakentaa vuorovaikutteisia skenaarioita 360°-videoiden, valokuvien ja tehtävien avulla. Opiskelijat pystyvät vaikka parin kanssa harjoittelemaan simuloidussa ympäristössä erilaisia vuorovaikutteisia tilanteita kuin mitä normaalisti voitaisiin oppitunnilla harjoitella. Virtuaaliseen oppimisympäristöön voidaan lisätä myös pelillisyyttä erilaisten kyselyjen ja etenemispolkujen avulla.

AR-teknologiaa eli lisättyä todellisuutta tuodaan opetukseen, 3DBearin tukemalla sovelluksella. Augmented Reality tarkoittaa lisättyä todellisuutta eli keinotekoista todellisuutta, jota katsotaan läpikatseltavien näyttöjen, esimerkiksi älypuhelimen, läpi. Katseltava tieto voi olla kuvaa, ääntä, tekstiä tai videoita, jotka on lisätty näkymään todellisessa ympäristössä. Tieto ja tapahtumat näyttäytyvät opiskelijalle reaaliaikaisesti.

Virtuaalilasit tuovat opiskelijoille elämyksellisen oppimiskokemuksen

Mirkka Forssell ohjaa opiskelijaa virtuaalilasien käyttämisessä Somella töihin! -kurssilla.

Somella töihin -valinnaisen kurssin opiskelijat pääsivät kokeilemaan VR-lasien erilaisia ominaisuuksia opettaja Mirkka Forssellin johdolla. Kurssi kuuluu työelämässä toimimisen osa-alueeseen ja yksi teemoista oli verkostoituminen työelämässä. Opiskelijat kokeilivat tiimeille virtuaalista yhteistyöalustaa nimeltä Glue. ”Mä viihdyin siellä hyvin, nyt oikea maailma ei tunnu enää todelliselta”, totesi opiskelija testattuaan virtuaalilaseja. Opiskelijat osallistuivat kurssilla virtuaalilasien kokeilemisen ohella myös sisällön tuottamiseen Tavastian somekanaviin. Tekstiä tuotti Ella Heino, ja tässäkin artikkelissa on käytetty opiskelijoiden ottamia kuvia.

Pico Neo Pro eye -virtuaalilasit on hankittu Ohjauksen nivelet kuntoon -hankkeeseen. Tavoitteina on tukea opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin, ryhmäytyminen, digitaalinen tuki ja keskeyttämisen ennaltaehkäisy. Hankkeen puitteissa luodaan opintojen jälkeisen nivelvaiheen tueksi yhteistyömuotoja mm. työelämän kanssa.

Ammattiopisto Tavastia vastaa työelämän digihaasteisiin

Lääkeannostelurobotti Evondos.

Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus on tullut jäädäkseen, ja monilla aloilla varaudutaan työelämän muuttuviin haasteisiin. Työntekijöiltä edellytetään enemmän digi- ja mobiiliosaamista kuin aikaisemmin.

Yritysmaailmaan on tullut uudenlaiset tavat ostaa ja maksaa. Itsepalvelukassojen lisäksi kaupoissa ja ravintoloissa maksetaan esimerkiksi hävikkiruokasovelluksella tai erilaisilla markkinointiin liittyvillä applikaatioilla. Opiskelijat pääsevät tutustumaan kyseisiin sisältöihin Oman kukkaron herraksi -valinnaisella kurssilla.

Tutkintojen osat limittyvät usein eri alojen välillä muodostaen jokaiselle opiskelijalle omanlaisen opintopolun. Opintojen lomassa kertyy perustietoja ja taitoja robotiikasta, simulaatioista ja virtuaaliteknologiasta. Sosiaali- ja terveysalan opetukseen soveltuvat monenlaiset valmiit virtuaalilaseille tehdyt kuntoutukseen liittyvät simulaatiot.

Laerdal SimPad simulaationukke ensihoidon koulutuksen harjoitteluun.

Pintakäsittelyalan opiskelijat voivat harjoitella virtuaalisessa ympäristössä esimerkiksi auton nokkapellin maalaamista ruiskumaalisimulaattorilla ennen kuin siirtyvät käsittelemään oikeita maalauspintoja.

Tensar-simulaattoreiden avulla vahvistetaan logistiikan perustutkinnon opiskelijoiden ajotaitoja päästöttömästi ja riskittömästi turvallisessa harjoitteluympäristössä. Teollisuus puolestaan automatisoituu vauhdilla hitsaus-, kokoonpano- ja maalausrobottien myötä. Pintakäsittelyalan perustutkintoon on tulossa myös uusi maalausrobotti, joka vaatii käyttäjältä maalaustaitojen ohella ICT-osaamista. Myös 3D-tulostimia hyödynnetään laajasti eri teollisuuden aloilla ja niitä voidaan hyödyntää oppimisessa ja tuotekehittelyssä.

Kuvauskoptereita eli droneja käytetään opetuksessa logistiikan perustutkinnon lisäksi maanmittausalan perustutkinnossa. Ammattiopisto Tavastiassa opiskelijat voivat suorittaa viiden osaamispisteen kokonaisuuden nimeltä Dronen ohjaaminen. 3D-tulostuksen hyödyntäminen -kurssi on avoin myös yrityksille ja yhteisöille.

Teksti: Mirkka Forssell. Kuvat: Alma Eloranta, Krista Sinisalo, Mirkka Forssell.

Ammattiopisto Tavastian kuvauskopteri eli drone.

Sivua päivitetty 26.10.2022 kello 09.37

Uusimmat uutiset

Kevään yhteishaussa Ammattiopisto Tavastiaan valitut opiskelijat

Ammattiopisto Tavastiaan on kevään 2024 yhteishaussa valittu 561 uutta opiskelijaa. Alta löydät uusien opiskelijoiden nimet 13.6. tilanteen mukaisesti. Oppilaitos ei […]

Lue lisää

13.6.2024

Tavastiaan hopeaa Taitajista

Taitaja2024-finaali järjestettiin Kuopiossa toukokuussa. Tavastian opiskelija Henri Murtonen kilpaili logistiikan P5-sarjassa ja palasi kotiin hopeamitalistina. Taitaja2024-kilpailu järjestettiin toukokuussa Kuopiossa.  Taitaja-kilpailussa […]

Lue lisää

29.5.2024

Onnea ammattiin valmistuneille

Ammattiopisto Tavastiasta on valmistunut 6.4.–31.5.2024 välisenä aikana yhteensä 263 opiskelijaa. Heistä 26 ei ole antanut lupaa julkaista nimeään. Päivämäärä nimen […]

Lue lisää

28.5.2024