Yleinen

Hyvinvointiteknologia avuksi toimintakyvyn edistämisessä

27.4.2022

Ammattiopisto Tavastiassa terveys- ja hyvinvointialoilla voi suorittaa ”Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä” valinnaisen tutkinnon osan, joka on osa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Tutkinnon osa on laajuudeltaan 15 osaamispistettä.

Tämä tutkinnon osa on melko uusi, ja se on osoittautunut lähihoitajaopiskelijoiden keskuudessa aitoa kiinnostusta herättäväksi. Se on myös koettu yhdeksi tulevaisuuden työvälineeksi sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelu on käytännönläheistä, ja siinä tutustutaan laaja-alaisesti hyvinvointiteknologiaan samalla vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja harjoitellen.

Opinnot koostuvat teoriaosuudesta ja työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta sisältäen näytön. Työssäoppimispaikka voi olla mikä tahansa sosiaali- ja terveysalan toimintayksikkö, esimerkiksi päiväkoti, koulu, asumispalveluyksikkö tai sairaala.

Mitä tarkoitetaan hyvinvointiteknologialla?

Hyvinvointiteknologia on teknologiaa, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää terveyttä, hyvinvointia tai itsenäistä suoriutumista.

Lasten ja nuorten hyvinvointiteknologiatunneilla tutustutaan muun muassa Robotti-kissaan. Robotti-kissa tuo turvaa, seuraa ja iloa, ja se voi rauhoittaa ja rentouttaa esimerkiksi levotonta ja ahdistuksesta kärsivää lasta ja nuorta. Kissa reagoi käsittelyyn hyvin aidontuntuisesti. Silittäessä se kehrää ja rapsuttaessa masusta se kääntyy selälleen. Jos robottikissaan ei koske toviin, se nukahtaa.

BEE-BOT-robotti

Lasten ja nuorten hyvinvointiteknologiatunneilla tutustutaan myös teknologiakasvatukseen ja pienimuotoiseen ohjelmointiin. BEE-BOT-lattiarobotti on hauska ja kestävä lattiarobotti, jonka avulla voi opetella esimerkiksi yhteen laskemista. Tunneilla tutustutaan myös erilaisiin oppimisvaikeuksia tukeviin mobiilisovelluksiin.

Ikäihmisten hyvinvointiteknologiatunneilla tutustutaan itsenäistä suoriutumista tukeviin hyvinvointiteknologiavälineisiin, kuten ruoka-automaattiin ja lääkeannostelurobottiin.

Ikäihmisten hyvinvointiteknologiaan kuuluu myös oleellisesti viriketeknologia, jonka tavoitteena on tarjota aistikokemuksia, elämyksiä ja ajanvietettä sekä mielen ja kehon virkistystä. Tätä on harjoiteltu muun muassa Hilda-sovelluksen, terapiarenkaiden, Memoera Trainerin ja Aaltoprojektorin avulla. Tunneilla on tutustuttu myös erilaisiin turvateknologiaratkaisuihin (muun muassa turvarannekkeet, palohälyttimet ja mattohälyttimet).

Menumat-ruoka-automaatti.

Hyvinvointiteknologiaa on hyödynnetty jo pitkään vammaistyössä ja kuntoutuksessa ja sen käyttö on edelleen kasvamassa. Hyvinvointiteknologian avulla pyritään lisäämään asiakkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja turvallisuutta, ja tunneilla on tutustuttu muun muassa restoraattoriin, tärinäherätyskelloon, ja digitaaliseen kommunikaattoriin.

Hyvinvointitekniikkaa

Hyvinvointiteknologiaan kuuluu oleellisesti myös hyvinvointitekniikka. Älykellot, erilaiset terveyttä edistävät mobiilisovellukset, Oura-sormus, langattomat verenpainemittarit ja kehonkoostumusmittarit voivat edistää ja ylläpitää ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista.

Langaton verenpainemittari.

Tänä päivänä lähihoitajaopiskelijan tulee osata käyttää ja ohjata erilaisten hyvinvointitekniikan välineitä asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä ja arvioinnissa.

Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä -tutkinnon osaan kuuluu näyttö, ja näytössä korostuvat vuorovaikutus- ja ohjaustaidot. Teoriatunneilla näitä taitoja on erityisesti harjoiteltu erilaisten video- ja simulaatioharjoitusten avulla. Lähihoitajaopiskelijan tulee osata myös ohjata asiakkaita hyvinvointiteknologian hankintaan ja käyttöön liittyvien palveluiden käytössä.

Tiesitkö, että myös lattiarobotti, yleiskone ja Sport Tracker ovat hyvinvointiteknologiaa?

Hae opiskelemaan nyt!

Voit nyt hakea opiskelemaan Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä -tutkinnon osaa! Hakuaikaa on 22.5.2022 saakka ja koulutusaika on 29.8.–14.10.2022. Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille ja alalla tällä hetkellä työskenteleville, jotka haluavat täydentää ammattitaitoaan hyvinvointiteknologian osalta.

Opiskelu toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopetusta, etäopetusta, itsenäistä opiskelua sekä työssä järjestettävää koulutusta. 

Lue lisää nettisivuiltamme!

Lisätietoja antavat: Koulutuspäällikkö Irmeli Elo puh. 050 4400 454, sähköpostiosoite: irmeli.elo@kktavastia.fi tai lehtori Satu Salminen, puh. 050 4391 387, sähköpostisoite:  satu.salminen@kktavastia.fi

Tekstin kirjoittaja: Satu Salminen

Sivua päivitetty 27.4.2022 kello 10.18

Uusimmat uutiset

Huoltajapalaute 2024

Vuosittaiseen huoltajapalautteeseen vastasi tänä keväänä 420 huoltajaa. Vastausprosentti oli 60. Palautteet ovat tärkeä keino toiminnan kehittämiseksi ja ne käydään tarkasti […]

Lue lisää

2.5.2024

Puhtausala on siistein ala ikinä!

TE-live Hämeessä kerrotaan, millaista on työskennellä puhtaanapitoalalla ja miten alalle voi kouluttautua. Videolla pyyhitään pölyt vanhentuneesta käsityksestä alasta, jossa työvälineinä […]

Lue lisää

26.4.2024

Käsityön lumoa ja historian henkeä

Tavastian kudonnan opinnoissa panostetaan tekemisen ohella erilaisien materiaalien, aikakausien ja tyylisuuntauksien tuntemukseen. Perinteisten taitojen vaaliminen osoittautuu tärkeäksi erityisesti silloin, kun […]

Lue lisää

23.4.2024