Yleinen

Puhki-hanke on puhtausalan vuoden teko

10.12.2021

Puhtausala kiinnostavaksi -hanke palkittiin viime viikolla puhtausalan vuoden 2021 tekona. Koulutuskuntayhtymä Tavastia on ollut mukana toteuttamassa hanketta, jonka myötä puhtausalaa on tuotu tutuksi erityisesti nuorille, maahanmuuttajille sekä alanvaihtajille.

Kaksivuotinen Puhtausala kiinnostavaksi -hanke lähti tarpeesta kehittää ja parantaa puhtausalan imagoa sekä työvoiman saatavuutta. Mielikuvat puhtausalasta ovat olleet vanhanaikaisia, eikä tietoa esimerkiksi nykyaikaisista siivousmenetelmistä tai -roboteista ole ollut riittävästi saatavilla. Tämä taas on vaikuttanut suoraan alan kiinnostavuuteen työikäisten ja etenkin nuorten silmissä.

– Hanke on onnistunut muuttamaan mielikuvaa puhtausalasta positiiviseen suuntaan kohderyhmien keskuudessa. Puhtausalan näkyvyys on kasvanut erityisesti sosiaalisen median kautta, ja hankkeen kotisivut ovat olleet aktiivisessa käytössä koko hankekauden ajan, kertovat Puhki-hankkeessa Ammattiopisto Tavastiasta mukana ovat olleet lehtorit Pia Jylhä-Ollila ja Sirpa Rintala.

Hankkeen nettisivuilta puhki.fi löytyykin alasta nyt kattava tieto- ja infopaketti, jota voivat hyödyntää esimerkiksi peruskoulujen opot sekä TE-toimistojen ohjaustyötä tekevät henkilöt. Lisäksi nettisivuilta löytyy esimerkiksi alan esittelyvideo neljällä eri kielellä, uratarinoita, TET-materiaalia, “Millainen siivooja olet” -testi, podcasteja, siivousvälinepeli, Kodin siivous -opetusvideo sekä virtuaalinen leikkaussalisiivous.

– Hankkeessa kehitettiin useita eri oppimisympäristöjä yhteistyössä eri oppilaitosten, ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyi mm. robottien ohjelmointiin liittyvää materiaalia, puhtausalan standardisanastopelin mobiilisovellus (n. 800 latausta), 3D-sovellus puhdastilassa tapahtuvaan pukeutumiseen ja maahanmuuttajille suunnattuja S2 Thinglink -ympäristöjä puhtausalan perusasioista, Jylhä-Ollila ja Rintala kertovat.

Erityiseksi hitiksi hankkeen aikana nousi mediassa siivouskuningattareksikin tituleeratun Auri Katariinan (somessa @aurikatariina) kanssa tehty puhtausalaa esittelevä TikTok-video.

Siivousrobotteja Tavastiaan

Hankkeen toteuttivat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Careeria sekä SSTL Puhtausala ry. Lisäksi hankkeessa oli yhteistyökumppanina Kotityöpalveluyhdistys ry.

Ammattiopisto Tavastiassa puhtausalaa on markkinoitu monipuolisesti esimerkiksi maahanmuuttajien perusopetuksessa sekä VALMA-koulutuksessa opiskeleville. Alaa on tuotu tutuksi eri tavoin myös Tavastian henkilökunnalle sekä peruskoulun päättäville nuorille ja heidän vanhemmilleen. Peruskoululaisille on myös kehitetty alan yritysten kanssa TET-opas työpaikkaohjaajan ja oppilaan käyttöön TET-jakson aikana.

Tavastiaan hankittiin myös Alpha-robotti tekemään uusia siivoukseen liittyviä liikeratoja, ja robotin ohjelmoinnissa ovat auttaneet Kiipulan erityisammattioppilaitoksen datanomiopiskelijat. Lisäksi on hankittu muutakin puhtausalaan liittyvää robotiikkaa, kuten robotti-imuri ja robottimoppi. Puhtausala ei siis todellakaan ole enää vanhanaikaista lankamopin sangossa uittamista ja käsin kuivaksi puristelua.

– Eri tilaisuuksissa esittelemämme oppimisympäristöt, robotiikka ja VR-sovellukset ovat lisänneet ymmärrystä puhtausalan nopeasta teknologisesta kehityksestä. Erityisesti messuilla esittelemämme virtuaalinen oppimisympäristö kiinnosti kävijöitä ja uudisti monen käsitystä puhtausalasta ja sen monipuolisuudesta, Rintala ja Jylhä-Ollila toteavat.

– Lisäksi urapolkutarinoissa näkyy alalla olevien motivaatio ja arvostus työtään kohtaan.

Puhtausalan vuoden teko -voittajan valitsi Tampereen Messujen toimitusjohtaja Hannu Vähätalo, joka perusteli valintaansa muun muassa sillä, että hanke ”on nostanut esimerkillisesti keskiöön nuoret, maahanmuuttajat ja alanvaihtajat. Hanke on antanut muun muassa peruskoulujen opinto-ohjaajille alasta laajan tietopaketin, jota he voivat hyödyntää monipuolisesti, eli hankkeesta on paljon sekä koulutuksellista että viestinnällistä hyötyä myös valtakunnallisesti. Maahanmuuttajat ovat tärkeä potentiaali suureen työvoimapulaan Suomessa.”.

Käy tutustumassa hankkeen nettisivuihin puhki.fi, materiaalit sivuilla ovat kaikkien vapaassa käytössä!

Hanke oli Euroopan Sosiaalirahaston ja ELY-keskuksen osarahoittama.

Sivua päivitetty 10.12.2021 kello 14.26

Uusimmat uutiset

Kevään yhteishaussa Ammattiopisto Tavastiaan valitut opiskelijat

Ammattiopisto Tavastiaan on kevään 2024 yhteishaussa valittu 561 uutta opiskelijaa. Alta löydät uusien opiskelijoiden nimet 13.6. tilanteen mukaisesti. Oppilaitos ei […]

Lue lisää

13.6.2024

Tavastiaan hopeaa Taitajista

Taitaja2024-finaali järjestettiin Kuopiossa toukokuussa. Tavastian opiskelija Henri Murtonen kilpaili logistiikan P5-sarjassa ja palasi kotiin hopeamitalistina. Taitaja2024-kilpailu järjestettiin toukokuussa Kuopiossa.  Taitaja-kilpailussa […]

Lue lisää

29.5.2024

Onnea ammattiin valmistuneille

Ammattiopisto Tavastiasta on valmistunut 6.4.–31.5.2024 välisenä aikana yhteensä 263 opiskelijaa. Heistä 26 ei ole antanut lupaa julkaista nimeään. Päivämäärä nimen […]

Lue lisää

28.5.2024