Yleinen

Tavastian omavalmentaja yhdistää Tavastian ja kuntakokeilun

8.9.2021

Osana jatkuvan oppimisen kehittämishanketta Ammattiopisto Tavastiaan saatiin viime lokakuussa omavalmentaja. Tavoite on sujuvoittaa ja parantaa maahanmuuttajien opintopolkuja. Tehtävässä korostuu opiskelijoiden ja henkilöstön tukeminen koulutusten sisäisissä siirtymissä sekä yhteistyö työllisyyden kuntakokeilun ja TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa.

Tavastian sisällä yhteistyö on alkanut lupaavasti, tästä konkreettisina esimerkkeinä kevään hauissa kielitaitojen selvittelyt sekä erinomaisesti onnistunut ohjauspäivä maahanmuuttajille. Kuntakokeilun aloituksen viivästyttyä on käytännön työ ja kehittäminen päässyt keväällä hyvään vauhtiin, ja yhteistyö kuntakokeilun henkilöstön kanssa toimii erinomaisesti. Syksyllä kehitystyö jatkuu edelleen, ajatuksena on vahvistaa omavalmentajan roolia opettajien apuna ohjaustilanteissa sekä linkkinä kuntakokeiluun ja te-palveluihin.

Mitä Tavastian omavalmentaja tekee?

Merkittävä osa aikuisten perusopetuksen sekä maahanmuuttajien VALMA-ryhmien opiskelijoista on kuntakokeilun asiakkaita. Omavalmentajan roolissa tärkeää on oikeus toimia sekä kuntakokeilun että Tavastian rooleissa, jolloin on mahdollista saada ajantasainen tieto molemmista organisaatioista tukemaan ohjausta.

Opintojen aikana omavalmentajan avulla voidaan selvittää opiskelijan mahdollisia jatkopolkuja työttömyysetuuden näkökulmasta sekä miettiä seuraavia askeleita niissä tapauksissa, joissa meiltä jatkopolkua ei löydy, ja siten varmistaa opiskelijan ohjaamisen jatkuvuus myös opintojen jälkeen.

Hakuvaiheessa omavalmentaja selvittää opiskelijakandidaattien kielitaidon tasoa ja järjestää testauksia niille hakijoille, joiden osalta kielitaitoa ei ole ollut mahdollista selvittää muilla keinoin. Monien hakijoiden kohdalla saadaan hyvää ja ajantasaista tietoa edeltävien opintojen arvioinneista, jolloin ohjausprosessi sujuvoituu jo hakuvaiheessa.

Ketkä opiskelijoista kuuluvat Tavastian omavalmentajan kohderyhmään?

Käytännössä kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat kuntakokeilun asiakkaita ja siten usein opiskelevat työttömyysetuudella tuettuna, ovat omavalmentajan asiakkaita TE-viranomaisen kannalta.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien osalta suurin etu lienee se, että opintojen etenemisestä ei välttämättä tarvitse toimittaa todistuksia minnekään, vaan omavalmentaja voi hyödyntää oikeuksiaan Wilmaan sekä TE-palveluiden URA-järjestelmään ja seurata opintojen etenemistä sitä kautta. Myös opintojen aikana tapahtuvat muutokset, esimerkiksi opinnot tai tjk-jaksot lomien aikana, voidaan hoitaa edellä mainittujen opiskelijoiden osalta suoraan omavalmentajan ja opettajien yhteistyönä.

Missä asioissa omavalmentaja auttaa tavastialaisia?

Omavalmentaja voi selvittää maahanmuuttajataustaisen opiskelijan opintojen aikaista toimeentuloa ja sitä, onko hänellä esimerkiksi oikeus opiskella työttömyysetuudella. Omavalmentaja voi tuoda ohjauskeskusteluihin työvoimaviranomaisen äänen, eli jo opintojen aikana voidaan selvittää seuraavien opintojen mahdollisuuksia toimeentulon kannalta.

Opintojen aikana omavalmentaja hoitaa opiskelijoiden TE-palveluihin liittyvät tehtävät, jolloin yhteydenpito helpottuu ja nopeutuu. Mikäli opinnot eivät edisty tai opiskelijan ei ole muuten mahdollista jatkaa opintoja Tavastiassa, omavalmentaja voi jo etukäteen keskustella kuntakokeilun omavalmentajien kanssa mahdollisista seuraavista askelista ja viedä viestiä eteenpäin. Näin opiskelijan jatkopolku olisi selvillä hyvissä ajoin, ja jokainen, joka Tavastiasta eteenpäin lähtee, olisi jo seuraavan palvelun ulottuvilla.

Miten tavastialaiset tavoittavat omavalmentajan?

Parhaiten tavoittaa sähköpostilla tai WhatsAppin kautta, erityisesti jos on kyse jonkun tietyn opiskelijan kysymyksestä. Kirjallinen yhteydenotto helpottaa myös usein kovin haasteellisen kirjoitusasun omaavien nimien kanssa.

Omavalmentajan työpiste on tällä hetkellä K-rakennuksessa kolmannessa kerroksessa. Syksyllä omavalmentaja tulee olemaan tavoitettavissa säännöllisesti myös Ohjauspisteen yhteydessä, ja aina voi sopia erikseen tapaamisen joko kasvokkain tai Teamsin välityksellä. Tulen erittäin mielelläni myös keskustelemaan siitä, minkälaisia toiveita ja tarpeita teillä olisi Tavastian omavalmentajalle.

Mitä hyötyä omavalmentajasta osana jatkuvan oppimisen hanketta on tavastialaisille?

Jatkossa omavalmentaja voi toimia opettajien ja ohjaajien apuna ja tukena ohjaustilanteissa. Eri tietojärjestelmiä hyödyntämällä ja kehittämällä voidaan varmistaa, että meillä on käytössämme mahdollisimman oikea ja ajantasainen tieto opiskelijasta ja hakijasta.

Tiivis yhteistyö kuntakokeilun toimijoiden kanssa mahdollistaa sen, että myös verkostolla on oikeaa tietoa Tavastiasta ja Tavastian koulutuksista, ja meillä siitä mitä muualla tapahtuu. Näin voimme suunnitella ja kehittää toimintaa yhteistyössä.

Osuvat ja oikea-aikaiset siirtymät koulutusten välillä parantavat opiskelijan mahdollisuuksia suoriutua opinnoista ja ehkäisevät opintojen keskeyttämisiä. Kuitenkin tilanteen mukaan voidaan omavalmentajan kautta varmistua siitä, että kukaan ei jää roikkumaan ilman tukea, vaan jokaisella on tiedossa seuraavat askeleet meiltä lähdettäessä eteenpäin, mikä koskee myös meiltä valmistuvia opiskelijoita.

Teksti: Marko Riikkula, omavalmentaja-projektityöntekijä / Jatkuva oppiminen

Tavastian omavalmentaja Marko Riikkula.

Tavastian omavalmentaja Marko Riikkula

  • Pieni te-toimisto Tavastian sisällä
  • Tuki ohjaukseen koulutusten väleissä ja eri nivelvaiheissa
  • Kielitaidon selvittely hakuvaiheessa
  • Ohjausprosessien kehittäminen Tavastian sisällä ja yhteistyössä kuntakokeilun ja muun verkoston kanssa
  • Tavoittaa parhaiten sähköpostilla tai whatsappin kautta
  • Päivystää Ohjauspisteen vieressä syksyllä torstait 16.9., 30.9., 14.10., 4.11., 18.11., 2.12. ja 16.12. kello 9–12, muuten tavattavissa sopimuksen mukaan
  • Kehitetään ja kehitytään yhdessä: ke 13.10.2021, aiheena työttömyys- ja kotoutumistuella opiskelu
  • Meidän Tavastia Teamissa Työllisyyden kuntakokeilu -kanava, jossa ajankohtaisia uutisia ja tärkeitä dokumentteja

Sivua päivitetty 8.9.2021 kello 10.46

Uusimmat uutiset

Kevään yhteishaussa Ammattiopisto Tavastiaan valitut opiskelijat

Ammattiopisto Tavastiaan on kevään 2024 yhteishaussa valittu 561 uutta opiskelijaa. Alta löydät uusien opiskelijoiden nimet 13.6. tilanteen mukaisesti. Oppilaitos ei […]

Lue lisää

13.6.2024

Tavastiaan hopeaa Taitajista

Taitaja2024-finaali järjestettiin Kuopiossa toukokuussa. Tavastian opiskelija Henri Murtonen kilpaili logistiikan P5-sarjassa ja palasi kotiin hopeamitalistina. Taitaja2024-kilpailu järjestettiin toukokuussa Kuopiossa.  Taitaja-kilpailussa […]

Lue lisää

29.5.2024

Onnea ammattiin valmistuneille

Ammattiopisto Tavastiasta on valmistunut 6.4.–31.5.2024 välisenä aikana yhteensä 263 opiskelijaa. Heistä 26 ei ole antanut lupaa julkaista nimeään. Päivämäärä nimen […]

Lue lisää

28.5.2024