Yleinen

ARVO-työelämäpalaute otetaan käyttöön Tavastiassa

26.5.2021

Ammatillisissa oppilaitoksissa otetaan heinäkuun alussa käyttöön valtakunnallinen Arvo- työelämäpalautejärjestelmä. Myös Ammattiopisto Tavastia ottaa Arvon käyttöönsä.

Työelämäpalautteella halutaan kuulla työelämän kokemuksia oppilaitosten tarjoamista palveluista liittyen koulutussopimukseen perustuvan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Palautekysymysten teemat liittyvät asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen sekä vaikuttavuuteen ja laatuun.

Palautteet annetaan anonyymeina.

– Toiveena on, että työelämässä vastattaisiin palautekyselyihin aktiivisesti, koska sen kautta voi vaikuttaa ammatillisen koulutuksen järjestämisen laatuun ja näin ollen osaavan työvoiman saatavuuteen omalla ammattialalla jatkossakin, sanoo Ammattiopisto Tavastian rehtori Heini Kujala.

Kaksi palautekyselyä

Arvo-työelämäpalaute sisältää kaksi kyselyä, joista toinen on suunnattu työpaikkaohjaajille ja toinen työnantajille. Arvioinnin kohteena on oppilaitoksen toiminta, ei opiskelijan suoriutuminen.

Työpaikkaohjaajakysely lähetetään koulutussopimuksessa tai oppisopimuksessa sovitulle opiskelijan työpaikkaohjaajalle. Kysely lähetetään, kun työpaikkajakso (koulutussopimus tai oppisopimus) on suoritettu.

Yhden kyselyn kohdejoukkona ovat tietyn tutkinnon opiskelijoiden työpaikkajaksot, jotka ovat päättyneet kuukauden 1.–15. päivän tai kuukauden 16. päivän ja viimeisen päivän välisenä aikana. Kyselyn vastausaika on 30 vuorokautta kyselyn lähettämisestä. Vastauslinkki lähetetään työpaikkaohjaajan sähköpostiosoitteeseen.

Työpaikkaohjaajakyselyssä kysytään muun muassa sitä, miten hyvin oppilaitos on varmistanut, että opiskelijalla on riittävät valmiudet oppia työelämässä ja edetä suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti, tai onko oppilaitos tarjonnut riittävästi tukea opiskelijan oppimisen ohjaamiseen ja opiskelijan kehittymisen arvioimiseen. Jos työpaikalla pidetään opiskelijan näyttöarviointi, työpaikkaohjaaja voi arvioida, tarjosiko oppilaitos riittävästi tietoa näytön arvioimiseksi.

Työpaikkakyselyn kohderyhmänä ovat koulutussopimuksia ja oppisopimuksia tehneet työnantajat, joilta palaute kysytään kaksi kertaa vuodessa. Tämä kysely on koulutuksen järjestäjäkohtainen ja siihen vastaa työnantajan edustaja.

Ammattiopisto Tavastia pilotoi Arvon käyttöönottoa huhti-toukokuussa 2021. Jos yrityksessänne/työpaikallanne on ollut opiskelijoita koulutussopimuksella tai oppisopimuksella, työpaikkaohjaajalle lähetetään sähköpostilla vastauslinkki.

– Palaute on meille todella tärkeää. Kehitämme sen perusteella toimintaamme ja saamme arvokasta tietoa kehittämisen tueksi, sanoo Heini Kujala.

Sivua päivitetty 26.5.2021 kello 09.35

Uusimmat uutiset

Juuso vaihtoi lukion liiketalouteen

Jos jokin juttu ei tosissaan tunnu omalta, usein kannattaa vaihtaa suuntaa. Niin teki myös Juuso Tuominen, joka päätti lopettaa lukion […]

Lue lisää

29.3.2023

Suomessa on hyvä – ja Tavastiassa vielä parempi

Suomen Punaisen Ristin Rasisminvastaista viikkoa vietetään 20.3.–26.3. Yhdessä opettaja Liisa Turtiaisen TUVA-ryhmän ja Kati Paulinin hoiva-avustajaopiskelijoiden kanssa pohdimme muun muassa […]

Lue lisää

21.3.2023

TAVASTIArekry tarjoili tietoa kesätöistä

Tiistaina 21.3.2023 Ammattiopisto Tavastiassa järjestettiin jo perinteinen TAVASTIArekry-tapahtuma. Rekryssä noin kolmisenkymmentä yritystä ja yhteisöä esitteli työpaikkatarjontaansa ja etsi työvoimaa kesäksi, […]

Lue lisää

21.3.2023