Yleinen

ARVO-työelämäpalaute otetaan käyttöön Tavastiassa

26.5.2021

Ammatillisissa oppilaitoksissa otetaan heinäkuun alussa käyttöön valtakunnallinen Arvo- työelämäpalautejärjestelmä. Myös Ammattiopisto Tavastia ottaa Arvon käyttöönsä.

Työelämäpalautteella halutaan kuulla työelämän kokemuksia oppilaitosten tarjoamista palveluista liittyen koulutussopimukseen perustuvan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Palautekysymysten teemat liittyvät asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen sekä vaikuttavuuteen ja laatuun.

Palautteet annetaan anonyymeina.

– Toiveena on, että työelämässä vastattaisiin palautekyselyihin aktiivisesti, koska sen kautta voi vaikuttaa ammatillisen koulutuksen järjestämisen laatuun ja näin ollen osaavan työvoiman saatavuuteen omalla ammattialalla jatkossakin, sanoo Ammattiopisto Tavastian rehtori Heini Kujala.

Kaksi palautekyselyä

Arvo-työelämäpalaute sisältää kaksi kyselyä, joista toinen on suunnattu työpaikkaohjaajille ja toinen työnantajille. Arvioinnin kohteena on oppilaitoksen toiminta, ei opiskelijan suoriutuminen.

Työpaikkaohjaajakysely lähetetään koulutussopimuksessa tai oppisopimuksessa sovitulle opiskelijan työpaikkaohjaajalle. Kysely lähetetään, kun työpaikkajakso (koulutussopimus tai oppisopimus) on suoritettu.

Yhden kyselyn kohdejoukkona ovat tietyn tutkinnon opiskelijoiden työpaikkajaksot, jotka ovat päättyneet kuukauden 1.–15. päivän tai kuukauden 16. päivän ja viimeisen päivän välisenä aikana. Kyselyn vastausaika on 30 vuorokautta kyselyn lähettämisestä. Vastauslinkki lähetetään työpaikkaohjaajan sähköpostiosoitteeseen.

Työpaikkaohjaajakyselyssä kysytään muun muassa sitä, miten hyvin oppilaitos on varmistanut, että opiskelijalla on riittävät valmiudet oppia työelämässä ja edetä suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti, tai onko oppilaitos tarjonnut riittävästi tukea opiskelijan oppimisen ohjaamiseen ja opiskelijan kehittymisen arvioimiseen. Jos työpaikalla pidetään opiskelijan näyttöarviointi, työpaikkaohjaaja voi arvioida, tarjosiko oppilaitos riittävästi tietoa näytön arvioimiseksi.

Työpaikkakyselyn kohderyhmänä ovat koulutussopimuksia ja oppisopimuksia tehneet työnantajat, joilta palaute kysytään kaksi kertaa vuodessa. Tämä kysely on koulutuksen järjestäjäkohtainen ja siihen vastaa työnantajan edustaja.

Ammattiopisto Tavastia pilotoi Arvon käyttöönottoa huhti-toukokuussa 2021. Jos yrityksessänne/työpaikallanne on ollut opiskelijoita koulutussopimuksella tai oppisopimuksella, työpaikkaohjaajalle lähetetään sähköpostilla vastauslinkki.

– Palaute on meille todella tärkeää. Kehitämme sen perusteella toimintaamme ja saamme arvokasta tietoa kehittämisen tueksi, sanoo Heini Kujala.

Sivua päivitetty 26.5.2021 kello 09.35

Uusimmat uutiset

Ammattiopisto Tavastia sai merkittävän kunniamaininnan laatukilpailussa

Ammattiopisto Tavastia on saanut merkittävän kunnianmaininnan Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisessa laatupalkintokilpailussa. Palkintosumma on 50 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää ammatillisen […]

Lue lisää

15.11.2022

Hämeenlinna toivottaa filippiiniläiset hoitajat tervetulleiksi   

Kanta-Hämeeseen tulee ikäihmisten palveluihin ja vammaisten asumispalveluihin yhteensä 30 työntekijää Filippiineiltä. He sijoittuvat hoiva-avustajan tehtäviin eri yksiköihin Hämeenlinnassa ja Forssan […]

Lue lisää

8.11.2022

Alex löysi oman alansa konetekniikasta

Alex Lund on 23-vuotiaaksi ehtinyt kokeilla ja opiskella montaa alaa. Peruskoulun jälkeen hän päätti ensiksi hakea lukioon pohtimaan mitä haluaisi […]

Lue lisää

26.10.2022