Yleinen

ARVO-työelämäpalaute otetaan käyttöön Tavastiassa

26.5.2021

Ammatillisissa oppilaitoksissa otetaan heinäkuun alussa käyttöön valtakunnallinen Arvo- työelämäpalautejärjestelmä. Myös Ammattiopisto Tavastia ottaa Arvon käyttöönsä.

Työelämäpalautteella halutaan kuulla työelämän kokemuksia oppilaitosten tarjoamista palveluista liittyen koulutussopimukseen perustuvan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Palautekysymysten teemat liittyvät asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen sekä vaikuttavuuteen ja laatuun.

Palautteet annetaan anonyymeina.

– Toiveena on, että työelämässä vastattaisiin palautekyselyihin aktiivisesti, koska sen kautta voi vaikuttaa ammatillisen koulutuksen järjestämisen laatuun ja näin ollen osaavan työvoiman saatavuuteen omalla ammattialalla jatkossakin, sanoo Ammattiopisto Tavastian rehtori Heini Kujala.

Kaksi palautekyselyä

Arvo-työelämäpalaute sisältää kaksi kyselyä, joista toinen on suunnattu työpaikkaohjaajille ja toinen työnantajille. Arvioinnin kohteena on oppilaitoksen toiminta, ei opiskelijan suoriutuminen.

Työpaikkaohjaajakysely lähetetään koulutussopimuksessa tai oppisopimuksessa sovitulle opiskelijan työpaikkaohjaajalle. Kysely lähetetään, kun työpaikkajakso (koulutussopimus tai oppisopimus) on suoritettu.

Yhden kyselyn kohdejoukkona ovat tietyn tutkinnon opiskelijoiden työpaikkajaksot, jotka ovat päättyneet kuukauden 1.–15. päivän tai kuukauden 16. päivän ja viimeisen päivän välisenä aikana. Kyselyn vastausaika on 30 vuorokautta kyselyn lähettämisestä. Vastauslinkki lähetetään työpaikkaohjaajan sähköpostiosoitteeseen.

Työpaikkaohjaajakyselyssä kysytään muun muassa sitä, miten hyvin oppilaitos on varmistanut, että opiskelijalla on riittävät valmiudet oppia työelämässä ja edetä suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti, tai onko oppilaitos tarjonnut riittävästi tukea opiskelijan oppimisen ohjaamiseen ja opiskelijan kehittymisen arvioimiseen. Jos työpaikalla pidetään opiskelijan näyttöarviointi, työpaikkaohjaaja voi arvioida, tarjosiko oppilaitos riittävästi tietoa näytön arvioimiseksi.

Työpaikkakyselyn kohderyhmänä ovat koulutussopimuksia ja oppisopimuksia tehneet työnantajat, joilta palaute kysytään kaksi kertaa vuodessa. Tämä kysely on koulutuksen järjestäjäkohtainen ja siihen vastaa työnantajan edustaja.

Ammattiopisto Tavastia pilotoi Arvon käyttöönottoa huhti-toukokuussa 2021. Jos yrityksessänne/työpaikallanne on ollut opiskelijoita koulutussopimuksella tai oppisopimuksella, työpaikkaohjaajalle lähetetään sähköpostilla vastauslinkki.

– Palaute on meille todella tärkeää. Kehitämme sen perusteella toimintaamme ja saamme arvokasta tietoa kehittämisen tueksi, sanoo Heini Kujala.

Sivua päivitetty 26.5.2021 kello 09.35

Uusimmat uutiset

Ammattiopisto Tavastian maahanmuuttajaopiskelijat palkittiin stipendein 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on valinnut kaksi Ammattiopisto Tavastian opiskelijaa maahanmuuttajastipendien saajiksi. Valinnassa painotettiin kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta Suomessa ja […]

Lue lisää

1.12.2023

KÄTEVÄ-osasto loisti magentana Suomen kädentaidot -messuilla

Ammattiopisto Tavastian KÄTEVÄ-osasto oli näyttävästi mukana Suomen Kädentaidot 2023 -messuilla Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Euroopan suurimmaksi kasvanut kädentaitojen tapahtuma ihastuttaa […]

Lue lisää

30.11.2023

Opiskelijasta ammatilliseksi ohjaajaksi

Emily Thompson opiskeli Ammattiopisto Tavastiassa leipuri-kondiittoriksi. Opintojensa aikana hän ehti osallistumaan tv-kilpailuun ja tekemään harjoitteluja ulkomailla. Nyt hän työskentelee ammatillisena […]

Lue lisää

30.11.2023