Yleinen

Physical-IT-hankkeessa parannetaan opiskelijoiden oppimistuloksia ja itseluottamusta

6.5.2021

Physical education and ICT to increase wellbeing and social inclusion (Physical-IT-y) on kaksivuotinen Erasmus+-yhteistyöhanke, joka on alkanut 1.10.2020.

Hankkeen tavoite on opiskelijoiden itseluottamuksen, motivaation, tietojen ja taitojen sekä oppimistulosten parantaminen. Pyrkimyksenä on haavoittuvassa asemassa olevien opiskelijoiden ja mahdollisten koulupudokkaiden sosiaalinen inkluusio ja mukaan ottaminen opiskelu-/kouluyhteisöön.

Hankkeen koordinaattori on Colegiul Economic Ion Ghica Romaniasta. Koulutuskuntayhtymä Tavastian lisäksi hankkeen muut oppilaitoskumppanit ovat Italiasta, Portugalista, Saksasta ja Turkista. Hankkeessa on mukana 25 opettajaa ja 241 opiskelijaa. Hankkeen rahoittaja on Opetushallitus.

Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset kartalla.

Matkailun opiskelijat mukana

Koulutuskuntayhtymä Tavastian opiskelijoista hankkeessa ovat mukana Ammattiopisto Tavastian matkailun 1. ja 2. vuoden opiskelijat, ja hankkeen eri toteutusmuodot ovat osa matkailualan opiskelijoiden matkailupalvelujen toteuttamisen ja englannin kielen opintoja. Matkailualan kaikki opettajat pääsevät käytännössä enemmän hankkeeseen mukaan, kun pääsemme toteuttamaan liikkuvuuksia. Hankkeesta hyötyvät siis sekä opiskelijat että opettajat.

Hankkeeseen kuuluu em. oppilaitosten opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuuksia ja yhteisiä hanketapaamisia sekä erilaisten tietoteknisten sovellusten käyttöä edistämään hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja yhteydenpitoa. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi liikkuvuuksia ei ole päästy toteuttamaan ja hanketta on viety eteenpäin virtuaalisesti.

Kuukausiteemat virtuaalisesti

Eri maille on omia virtuaalisia hankkeen aihepiiriin liittyviä kuukausiteemoja, jotka toteutetaan erilaisilla työkaluilla, joita ovat muun muassa Thinglink, Voicethread, Meetingwords, Createdebate ja Create.app. Kukin maa toteuttaa kuukausitehtävät kullekin kuulle määrätyn maan johdolla. Tehdyt työt laitetaan hankkeen eTwinning-alustalle, joka toimii hankkeen ”kotipesänä”. Mainittujen työkalujen lisäksi käytössä on WhatsApp oppilaitosten yhteysopettajien yhteydenpitoon.

Virtuaaliset kuukausitehtävät liittyvät pääosin yleisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hankkeeseen osallistujat ovat pohtineet muun muassa seuraavia aiheita: Mitä terveellinen elämä on? Kuinka voidaan parantaa/edistää opiskelijoiden osallistumista oppilaitosten liikuntatunneille?

Huhtikuun aiheena on kertoa, millainen on koululounaasi, ja toukokuussa otetaan kussakin maassa selvää lähiseutujen virkistys- ja liikuntamahdollisuuksista sekä -paikoista.

Kun liikkuvuuksia päästään toteuttamaan, on kullekin kuuden päivän liikkuvuusjaksolle myös omat teemansa. Kuhunkin teemaan liittyvän ohjelman suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat vuorollaan kunkin isäntämaan opiskelijat ja opettajat.

Kun on Ammattiopisto Tavastian vuoro emännöidä/isännöidä hankkeeseen osallistuvia kansainvälisiä vieraita, teemana on luontoaktiviteetit ja kestävä elämäntapa.

Kansainvälinen kynnys madaltuu

Nyt meneillään oleva hanke liittyy olennaisesti matkailualan opiskelijoiden opintoihin. Se toivottavasti myös madaltaa opiskelijoiden uskalluskynnystä lähteä jatkossa työssäoppimisjaksoille ulkomaille sekä tuo mukanaan uusia ystäviä eri puolilta Eurooppaa.

Oppilaitostasolla uusiin kumppaneihin tutustuminen helpottaa mahdollisten tulevien hankkeiden suunnittelua ja muutakin mahdollista yhteistyötä tulevaisuudessa.

Katso hankkeen nettisivut tästä.

Hanke Tavastian nettisivuilla.

Hankkeen kuulumisia voi seurata myös seuraavilta IG-sivustoilta, joilla tosin on muutakin kuin tähän hankkeeseen liittyvää materiaalia:

Sivua päivitetty 6.5.2021 kello 10.32

Uusimmat uutiset

Kevään yhteishaussa Ammattiopisto Tavastiaan valitut opiskelijat

Ammattiopisto Tavastiaan on kevään 2024 yhteishaussa valittu 561 uutta opiskelijaa. Alta löydät uusien opiskelijoiden nimet 13.6. tilanteen mukaisesti. Oppilaitos ei […]

Lue lisää

13.6.2024

Tavastiaan hopeaa Taitajista

Taitaja2024-finaali järjestettiin Kuopiossa toukokuussa. Tavastian opiskelija Henri Murtonen kilpaili logistiikan P5-sarjassa ja palasi kotiin hopeamitalistina. Taitaja2024-kilpailu järjestettiin toukokuussa Kuopiossa.  Taitaja-kilpailussa […]

Lue lisää

29.5.2024

Onnea ammattiin valmistuneille

Ammattiopisto Tavastiasta on valmistunut 6.4.–31.5.2024 välisenä aikana yhteensä 263 opiskelijaa. Heistä 26 ei ole antanut lupaa julkaista nimeään. Päivämäärä nimen […]

Lue lisää

28.5.2024