Yleinen

Koronaan varautuminen Tavastiassa

17.3.2020

Ohje 17.3.2020 opiskelijoille, huoltajille ja henkilöstölle
Valtioneuvosto antoi koronaviruksen leviämisen estämiseksi 16.3.2020 suosituksia koskien mm. ammatillisen koulutuksen järjestämistä. Suosituksen ovat hyvin samansuuntaisia kuin ne päätökset, jotka Ammattiopisto Tavastiassa tehtiin jo aiemmin samana päivänä.
Toimenpiteiden tarkoituksena on koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen. Toisaalta opiskelijoiden opintojen eteneminen pyritään turvaamaan.
Sosiaaliset kontaktit
Poikkeuksellisen mittavien toimenpiteiden tarkoituksena on vähentää sosiaaliset kontaktit minimiin. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän kaikkien tulee välttää muita kuin välttämättömiä sosiaalisia kontakteja. Esimerkkinä välttämättömistä kontakteista on kaupassakäynti, perheenjäsenien kanssa ulkoilu ja koiralenkit. Ryhmämuotoisia kokoontumisia kavereiden kanssa tai julkisiin tiloihin ei sallita.
Opiskelija oman lapsensa hoitajana
Jos opiskelija hoitaa etäopetuksen aikana omia lapsiaan, jotka eivät voi olla päivähoidossa tai koulussa, etäopetuksen järjestämisessä pyritään joustamaan niin, että opinnot etenevät.
Opetus
Lähiopetus keskeytetään 18.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi. Opetus järjestetään niin, että opiskelijat opiskelevat kotona Teamsin ja/tai Moodlen kautta. Opiskelijaan pidetään yhteyttä myös Wilman ja tarvittaessa puhelimen välityksellä. Opiskelijoille annetaan tehtäviä itsenäiseen opiskeluun.
Opiskelijalla on velvollisuus osallistua etäopetukseen ja tehdä itsenäisen opiskelun tehtävät. Poissaoloista tulee ilmoittaa. Opettajan tulee seurata opiskelijoiden osallistumista opetukseen päivittäin.
Työpaikalla järjestettävä koulutus
Valtioneuvoston suosituksen mukaan työpaikalla tai muualla oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävää koulutusta ja ammatillisen koulutuksen näyttöjä suositellaan jatkettavaksi, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on turvallinenopiskelijalle. Mikäli työpaikalla on suuri riski saada koronatartunta, on suositeltavaa, että työpaikalla järjestettävää koulutusta tai näyttöjä jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole.
Opettajan etäohjausta suositaan, mutta tarvittaessa opettaja voi käydä työpaikalla ohjaamassa ja arvioimassa opiskelijaa.
Jos valmistumassa olevan opiskelijan valmistuminen on kiinnityöpaikalla järjestettävästä koulutuksestaja TJK-sopimusta ei voida jatkaa, opiskelijalle pyritään löytämään jokin muu TJK-paikka tai keksimään muita ratkaisujaosaamisen hankkimisen jatkamiseksi.
Jos opiskelija työpaikasta tai itsestäjohtuvista syistä keskeyttää koulutussopimuksen, hän siirtyy etäopetukseen.
Ohjaus ja arviointi
Jos opiskelun etenemiseksi on tarpeellista tavata opiskelija esim. oppilaitoksen tiloissa, se on mahdollista niin, että korkeintaan kaksi opiskelijaa on kerrallaan läsnä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi välttämättömät ohjaus-ja arviointikeskustelut. Ryhmämuotoisia tenttejä tms. ei voida järjestää.
Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti näissä ohjaustilanteissa tulee huolehtia opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön turvallisuudesta tila-ja hygieniajärjestelyin.
Valmistuvien opiskelijoiden valmistumisen turvaaminen
Valtioneuvosto suosittaa, että opetus organisoidaanmahdollisuuksien mukaan siten, että erityisesti opintojensa loppuvaiheessa olevien tänä keväänä valmistuvien opiskelijoiden mahdollisuudet suorittaa tutkinto turvataan jatko-opintoihin tai työelämään siirtymisen varmistamiseksi.
Opintotuki
Opintotukisäännökset mahdollistavat koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen huomioimisen opintotuen enimmäisajoissa ja opintojen riittävässä edistymisessä.
Jos opiskelu ei ole ollut mahdollista, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei ole ollut riittävä, ja opintotuen enimmäisaikaa voidaan pidentää.

Sivua päivitetty 17.3.2020 kello 16.05

Uusimmat uutiset

Kevään yhteishaussa Ammattiopisto Tavastiaan valitut opiskelijat

Ammattiopisto Tavastiaan on kevään 2024 yhteishaussa valittu 561 uutta opiskelijaa. Alta löydät uusien opiskelijoiden nimet 13.6. tilanteen mukaisesti. Oppilaitos ei […]

Lue lisää

13.6.2024

Tavastiaan hopeaa Taitajista

Taitaja2024-finaali järjestettiin Kuopiossa toukokuussa. Tavastian opiskelija Henri Murtonen kilpaili logistiikan P5-sarjassa ja palasi kotiin hopeamitalistina. Taitaja2024-kilpailu järjestettiin toukokuussa Kuopiossa.  Taitaja-kilpailussa […]

Lue lisää

29.5.2024

Onnea ammattiin valmistuneille

Ammattiopisto Tavastiasta on valmistunut 6.4.–31.5.2024 välisenä aikana yhteensä 263 opiskelijaa. Heistä 26 ei ole antanut lupaa julkaista nimeään. Päivämäärä nimen […]

Lue lisää

28.5.2024