Yleinen

Ammattiopisto Tavastia kouluttaa nyt polkupyörämekaanikkoja ainoana Suomessa

13.11.2019

Ammattiopisto Tavastia ja Parolan Pyörähuolto aloittivat marraskuun alussa koulutuskokeilun, jossa koulutetaan uusia polkupyörämekaanikkoja. Koulutus on 15 osaamispisteen (osp) kokonaisuus, joka toteutetaan osana autoalan perustutkintoa.

Ensimmäisessä pilottiryhmässä on neljä opiskelijaa.

– Polkupyörämekaanikon opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa osatutkintona tai autoalan perustutkinnon yhteydessä valinnaisena tutkinnon osana. Olemme tyytyväisiä tähän kokeiluun ja uskon, että voimme tätä kautta saada työelämään uusia ammattilaisia, joille on varmasti kysyntää, sanoo koulutuspäällikkö Teemu Vepsäläinen Ammattiopisto Tavastiasta.

Käytännön opetus järjestetään yhteistyössä Parolan Pyörähuollon kanssa heidän toimitiloissaan. Parolan Pyörähuolto lähti koulutuskokeiluun mukaan mielellään.

– Parolan Pyörähuollolle oli itsestään selvää, että lähdemme mukaan hankkeeseen. On upeaa, että ammatillinen koulutus, kaupunki ja yritys tekevät yhteistyötä tällä tavalla. Otamme tämän luottamuksen osoituksena omasta osaamisestamme pyörien huollossa. Henkilökohtaisesti on kiva, että pääsen pitkästä aikaa opettamaan, sanoo ammatillisen opettajan pätevyyden omaava Parolan Pyörähuollon yrittäjä Antti Munnukka.

Polkupyörämekaanikkojen osaamiselle on tällä hetkellä kova kysyntä koko maassa. Monissa kaupungeissa edistetään pyöräilyä ja hankitaan kaupunkipyöriä ja esimerkiksi sähkö- ja laatikkopyörät yleistyvät koko ajan. Polkupyörämekaanikkojen osaamisvaatimukset kasvavat, mutta tähän mennessä alan koulutusta ei ole järjestetty kuin pieninä osuuksina muiden koulutusten ohella.

– Pyörätoimialla on huutava pula osaavista pyörämekaanikoista. Pyöräliiton kyselyssä tämän vuoden keväällä vain 17 prosenttia alan yrityksistä oli saanut rekrytoitua valmiin ammattilaisen. Lisäksi ainoastaan yksi yritys 42:sta vastanneesta kertoi rekrytoinnin olleen helppoa. Alalla on työvoimapula, joka haittaa koko alan kasvua, toteaa Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen.

– Toisaalta pyörämekaanikkojen moninaiset taustat näkyvät kuluttajille huoltopalvelujen suurina laatuvaihteluina. On hienoa, että Hämeenlinnassa on lähdetty viimeinkin kouluttamaan pyörämekaanikkoja, kiittelee Koistinen.

Polkupyörämekaanikkojen koulutuskokeilu on osa Hämeenlinnan kaupungin, Hämeenlinnan seudun 4H:n, Ammattiopisto Tavastian ja Pyöräliiton yhteistä Bike Lab -toimintamallia. Bike Lab -toiminnan tavoitteena on hankkia kokemuksia, miten nuorten työllistymistä voidaan edistää tukemalla siirtymiä harrastuspohjaisesta toiminnasta kohti ammatillista osaamista. Toiminta mahdollistaa erilaisista lähtökohdista olevien osallistujien etenemisen kohti työelämää.

4H:n Nuorten Työpaja Tikissä on korjattu ja huollettu polkupyöriä, ja nuoret ovat pitäneet sitä mielekkäänä tekemisenä. Nyt koulutuspilotissa on mukana Bike Lab -hankkeessa kesätöissä olleita sekä 4H:n nuorten työpajan toimintaan osallistuneita nuoria.

– Pilottikoulutus ja siitä toivottavasti syntyvä polkupyörämekaanikon tutkinto tuovat työpajan nuorille hyviä mahdollisuuksia päästä pajajakson aikana kiinni opintoihin alalle, jossa työllisyysnäkymät ovat hyvät. Yhteiskunnallisesti polkupyörämekaanikkojen koulutus ja siitä syntyvät työpaikat sekä alan palvelujen tarjonta ovat omiaan lisäämään pyöräilyn houkuttelevuutta, millä taas ei ole nähtävissä kuin hyviä puolia työllistämisen, kestävän kehityksen sekä kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistyksen kehityspäällikkö Petri Takala toteaa.

Hämeenlinnassa halutaan edistää kestävää kehitystä, jossa huomioidaan niin ekologinen, sosiaalinen kuin taloudellinenkin näkökulma. Bike Labissa nämä näkökulmat yhdistyvät uudella tavalla. Pyöräilyn edistäminen luo samalla mahdollisuuksia kehittää työllisyyspolkuja.

– Toiminta on mahdollistanut yhteisten tavoitteiden kautta hyvän yhteistyön ja kumppanuuden syntymisen. On saatu näkyviin kaikkien toimijoiden vahvuudet ja kaupungin rooli on mahdollistaa, toteaa Hämeenlinnan kaupungin vs. strategiapäällikkö Mira Sillanpää.

– Polkupyörämekaanikon koulutuksen syntyminen laajassa yhteistyössä kehittää pyöräliikenteen mahdollisuuksia koko Suomessa ja samalla tuottaa sosiaalista hyvinvointia. Kestävän kaupungin rakentamisessa tarvitaan rohkeita yhteistyömalleja, joissa eri osapuolien tavoitteet kohtaavat, tiivistää vs. strategiapäällikkö Ismo Hannula.

Bike Lab Hämeenlinna -hanke toteutetaan ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman rahoituksella. #kestäväkaupunki

Sivua päivitetty 13.11.2019 kello 11.10

Uusimmat uutiset

Onnea ammattiin valmistuneille!

Ammattiopisto Tavastiasta on valmistunut 22.12.2023.–5.4.2024 välisenä aikana 215 uutta ammattilaista. Heistä 30 ei ole antanut lupaa julkaista nimeään. Lämpimät onnittelut […]

Lue lisää

5.4.2024

Kansainvälisyys on tärkeä osa ammattiopiston toimintaa

Kansainväliset vierailut ovat tärkeä tapa mm. kasvattaa oppilaitoksen verkostoja ja kehittää toimintatapoja. Tavastiassa on käy vuosittain lukuisa määrä ulkomaalaisia vieraita […]

Lue lisää

28.3.2024

Yritysyhteistyö: Patria kävi kylässä

Ammattiopisto Tavastia tekee tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa eri aloilla. Opiskelijat näkevät ja kokevat aitoa työelämää monella eri tapaa, vierailut ovat […]

Lue lisää

27.3.2024