Yleinen

Opettajat keväisessä vaikuttamispäivässä

27.5.2019

Ammattiopisto Tavastian opetushenkilöstö vietti perjantaina 24.5. keväistä vaikuttamispäivää Kiipulassa. Päivä toimi samalla Työsuojelurahaston rahoittaman Valmentava johtajuus, ammatillisesta opettajasta ohjaajaksi -hankkeen starttina ja sen myötä osallisti opettajia yhteiseen opettajuuden ja tiimityöskentelyn kehittämiseen. Päivä tarjosi mahdollisuuden jakaa kollegojen kesken ajatuksia yli osastorajojen ja lisätä opettajien mahdollisuuksia vaikuttaa muutoksissa.

Sekalaisiin ryhmiin jaettu väki kiersi päivän aikana viidellä rastilla, joiden teemat olivat

  • Opiskelijalähtöisyys ja opettajan ohjaava rooli
  • Opettajan voimavarat
  • Tiimiopettajuus, tiimi, Kiltakoulu-malli
  • Koulutuspäällikkö valmentajana
  • Tiimin osaaminen

Rasteilla pohdittiin pienryhmissä keskustelun kautta kutakin teemaa ja kirjattiin ajatuksia ylös. Opiskelijalähtöisyys ja opettajan ohjaava rooli -rastilla käytiin läpi sitä, millainen voisi olla opettajan visio ja lupaus opiskelijan ohjaajana ja toisaalta myös epäilyksiä ja näihin pystymisen mahdollisuuksia. Lisäksi käsiteltiin opiskelijoiden toiveita opettajan suhteen opettajien näkökulmasta. Esiin nousivat ainakin opettajien ajan rajallisuus ja pohdinta siitä, mihin vetää raja: olenko opettaja vai elämänohjaaja? Lisäksi muistutettiin jokapäiväisen tavallisen huomioinnin tärkeydestä, pitää muistaa sanoa huomenta ja kysyä, mitä kuuluu.

Opettajan voimavarat -rastilla mietittiin, miten tukea omaa ja kollegojen hyvinvointia, miten toimia muutostilanteessa ja haettiin myös uusia ideoita opettajien tukemiseen. Tuloksiksi saatiin ainakin keskusteleva ja kuunteleva kulttuuri, yhteisten ratkaisujen hakeminen ja toisten auttaminen muun muassa osaamista jakamalla.

Tiimi-rastilla pohdittiin, mitä hyvä tiimi tarvitsee toimiakseen. Vastausten perusteella hyvä tiimi tarvitsee yhteisen päämäärän, toimivaa kommunikointia ja luottamusta, yhteiset pelisäännöt sekä sitoutumista, mutta myös erilaisia persoonia, jotka voivat hyödyntää omia vahvuuksiaan.

Koulutuspäällikkö valmentajana -rastilla keskusteltiin siitä, millainen on hyvä koulutuspäällikkö ja millaisia ominaisuuksia hän tarvitsee. Kävi ilmi, että koulutuspäällikkö tarvitsee monenlaisia esimiestaitoja ja kykyä kohdata alaiset yksilöinä. Jopa kameleontin ominaisuuksista puhuttiin.

Tiimin osaamisen rastilla käytiin läpi Ammattiopisto Tavastian uutta opettajille työstettävää osaamiskarttaa ja kommentoitiin sitä. Opettajat painottivat muun muassa selkeiden tavoitteiden, tiedonkulun, tasapainon, täydennyskoulutuksen ja työelämäyhteistyön kehittämistä. Esiin nousi myös, että opiskelijoiden ryhmäytyminen voi olla haastavaa, kun jatkuvan haun kautta opiskelemaan tullaan ympäri vuoden ja samalla pitäisi myös pysyä kartalla siitä, että kaikki oppivat ja sisäistävät samat asiat. Rastilla heräsi selvästi paljon keskustelua.

Päivän päätteeksi rehtori Heini Kujala kiitti osallistujia antoisasta päivästä ja lupasi, että esille nousseisiin asioihin palataan syksyllä koulujen taas alkaessa.

Sivua päivitetty 27.5.2019 kello 13.10

Uusimmat uutiset

Huoltajapalaute 2024

Vuosittaiseen huoltajapalautteeseen vastasi tänä keväänä 420 huoltajaa. Vastausprosentti oli 60. Palautteet ovat tärkeä keino toiminnan kehittämiseksi ja ne käydään tarkasti […]

Lue lisää

2.5.2024

Puhtausala on siistein ala ikinä!

TE-live Hämeessä kerrotaan, millaista on työskennellä puhtaanapitoalalla ja miten alalle voi kouluttautua. Videolla pyyhitään pölyt vanhentuneesta käsityksestä alasta, jossa työvälineinä […]

Lue lisää

26.4.2024

Käsityön lumoa ja historian henkeä

Tavastian kudonnan opinnoissa panostetaan tekemisen ohella erilaisien materiaalien, aikakausien ja tyylisuuntauksien tuntemukseen. Perinteisten taitojen vaaliminen osoittautuu tärkeäksi erityisesti silloin, kun […]

Lue lisää

23.4.2024