Yleinen

Ammattiopisto Tavastia uudessa yhteistyössä ympäristökuntien kanssa

21.3.2019

Koko tiedote pdf-muodossa.

Ammattiopisto Tavastia ja Hämeenlinnan kaupunki sekä Hattulan ja Janakkalan kunnat ovat solmineet toistaiseksi voimassa olevat yhteistoiminta- ja kumppanuussopimukset, jonka tarkoituksena on mahdollistaa yksilöityjä osaamisen kehittämisen ratkaisuja ja koulutuspolkuja. Kumppanuudella tavoitellaan Hämeenlinnan seudun työllisyyttä ja osallisuutta edistävien palveluiden parantamista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Rakennamme yhdessä toimivat asiakasprosessit ja niiden järjestelmällisen seurannan, jotka tuottavat asiakkaille sujuvan ja mahdollisimman nopean siirtymisen työhön ja koulutukseen. Koulutuksellisia tavoitteita ovat tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen ja erityisesti panostetaan oppisopimukseen.

Yhteistyömuodot ja vastuut

Tavoitteelliset asiakasprosessit määritellään osallistujien tarpeiden mukaan. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen koulutusaika on lyhyempi kuin esimerkiksi ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen. Sopimuksen piiriin kuuluvat myös kuntien tarjoamat koulutussopimuspaikat keskeyttämisuhan alaisille opiskelijoille.

Kunnasta riippuen osatutkinnon suorittamiseen valitaan 5-40 opiskelijaa vuosittain. Koulutusaika riippuu henkilökohtaisesta osaamisen kehittämisen suunnitelmasta ollen 3-12 kk.

Koulutussopimuspaikat opintojen keskeyttämisuhan alaisille

Kunnilla on monta toimijaa opintojensa keskeyttämisuhan alaisille henkilöille. Heidän koulutuksensa sisältö räätälöidään opiskelijan tavoitteiden näkökulmasta opiskelijan, ammattiopiston ja palvelun tuottajan yhteistyönä huomioiden kunkin toimijan omat roolit. Tavoitteena on myös, että osa ryhmästä valmennusjakson jälkeen hakee tutkintokoulutukseen oppisopimukseen tai siirtyy työhön.

Kuntien lausunnot

Hämeenlinna
On hienoa, että yhteistyö Ammattiopisto Tavastian kanssa tiivistyy. Yhteistyöllä mahdollistetaan nuorten opintourien tukeminen silloin kun nuori tarvitsee yksilöllisiä ratkaisuja. Yhteistyö avaa myös uusia tapoja tarttua opintoihin, josta hyvänä esimerkkinä on Stage-valmennus. Lopullisena tavoitteena on, että jokainen nuori saa toisen asteen tutkinnon. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko

Hämeenlinnan kaupunki haluaa olla hyvä työllisyyskaupunki. Meillä on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat erilaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiselle ja ammattitaidon päivittämiselle. Tämä kumppanuus mahdollistaa entistä joustavammat ratkaisut hankkia osaamista. Erityisen hienoa tässä on, että kaupungin työllisyystiimin tarjoama valmennus voidaan hyväksyä osaksi toisen asteen opintoja. Tämä on konkreettinen teko, mitä hyvällä yhdessä tekemisellä voidaan saada aikaan. Strategiajohtaja Markku Rimpelä

Janakkala
Kunnan työpajoilla ja etsivällä nuorisotyöllä on vahva tahto tehdä yhteistyötä toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa. Tiedostamme, että nuoren kannalta on ensiarvoisen tärkeää löytää yhdessä polkuja eteenpäin elämässä. Yhtenä merkittävimmistä asioista nuoren elämässä on se, että hän pääsee oppilaitokseen suorittamaan tutkintoa tai sen osia monien eri väylien kautta. Monesti jo se, että nuori saa suoritettua tietyn rästiin jääneen osion opinnoista, auttaa häntä löytämään kadotetun motivaation. Opintojen etenemisen huomaaminen voi mahdollistaa paluun oppilaitokseen suorittamaan tutkintoa työpajajakson jälkeen. Tutun ohjaajan kanssa pajalla myös harjaannutaan työelämässä ja opiskeluissa tarvittavissa taidoissa, mikä madaltaa osaltaan kynnystä siirtyä oppilaitoksen kirjoille tai työelämään. Nuorisopalvelupäällikkö Sanna Laine

Hattula
Kommenttina Hattulan osalta voidaan sanoa, että olemme lähteneet mukaan mielellämme yh-teistyöhön Ammattiopisto Tavastian kanssa mahdollistamaan opiskelua yhtenä osana mm. kunnan työllisyydenhoitoa ja näin parannetaan asiakkaiden mahdollisuutta valita toimenpitei-tä, mihin voivat sitoutua opintojen ja sitä kautta työllistymisen edistämiseksi. Perusturvajohtaja Anitta Leinonen

Lisätietoja antaa
Rehtori Heini Kujala, Ammattiopisto Tavastia, puh. 0400 731 299, heini.kujala@kktavastia.fi

Sivua päivitetty 21.3.2019 kello 08.30

Uusimmat uutiset

Ammattiopisto Tavastiaan yhteishaussa valitut opiskelijat

Ammattiopisto Tavastiaan on kevään 2022 yhteishaussa valittu 577 uutta opiskelijaa. Alta löydät uusien opiskelijoiden nimet 16.6. tilanteen mukaisesti (valintatietoja ei […]

Lue lisää

16.6.2022

Ammattiopisto Tavastia uusi kestävän kehityksen sertifikaattinsa

OKKA-säätiö on myöntänyt Ammattiopisto Tavastian kestävän kehityksen sertifikaatille jatkon seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Sertifikaatti on osoitus kestävän kehityksen ja tulevaisuuden huomioimisesta oppilaitoksen […]

Lue lisää

13.6.2022

Hiusalan opiskelijoiden hyväntekeväisyystapahtuma tarjosi irtioton arjesta

Ammattiopisto Tavastian hiusalan opiskelijat järjestivät vähävaraisille ja Finfamin Kanta-Hämeen mielenterveysomaisille suunnatun hyväntekeväisyystapahtuman. Hyväntekeväisyystapahtuman idea lähti Tavastian opiskelija Heidi Kallioisen ajatuksesta […]

Lue lisää

6.6.2022