Yleinen

Ammattiopisto Tavastia uudessa yhteistyössä ympäristökuntien kanssa

21.3.2019

Koko tiedote pdf-muodossa.

Ammattiopisto Tavastia ja Hämeenlinnan kaupunki sekä Hattulan ja Janakkalan kunnat ovat solmineet toistaiseksi voimassa olevat yhteistoiminta- ja kumppanuussopimukset, jonka tarkoituksena on mahdollistaa yksilöityjä osaamisen kehittämisen ratkaisuja ja koulutuspolkuja. Kumppanuudella tavoitellaan Hämeenlinnan seudun työllisyyttä ja osallisuutta edistävien palveluiden parantamista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Rakennamme yhdessä toimivat asiakasprosessit ja niiden järjestelmällisen seurannan, jotka tuottavat asiakkaille sujuvan ja mahdollisimman nopean siirtymisen työhön ja koulutukseen. Koulutuksellisia tavoitteita ovat tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen ja erityisesti panostetaan oppisopimukseen.

Yhteistyömuodot ja vastuut

Tavoitteelliset asiakasprosessit määritellään osallistujien tarpeiden mukaan. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen koulutusaika on lyhyempi kuin esimerkiksi ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen. Sopimuksen piiriin kuuluvat myös kuntien tarjoamat koulutussopimuspaikat keskeyttämisuhan alaisille opiskelijoille.

Kunnasta riippuen osatutkinnon suorittamiseen valitaan 5-40 opiskelijaa vuosittain. Koulutusaika riippuu henkilökohtaisesta osaamisen kehittämisen suunnitelmasta ollen 3-12 kk.

Koulutussopimuspaikat opintojen keskeyttämisuhan alaisille

Kunnilla on monta toimijaa opintojensa keskeyttämisuhan alaisille henkilöille. Heidän koulutuksensa sisältö räätälöidään opiskelijan tavoitteiden näkökulmasta opiskelijan, ammattiopiston ja palvelun tuottajan yhteistyönä huomioiden kunkin toimijan omat roolit. Tavoitteena on myös, että osa ryhmästä valmennusjakson jälkeen hakee tutkintokoulutukseen oppisopimukseen tai siirtyy työhön.

Kuntien lausunnot

Hämeenlinna
On hienoa, että yhteistyö Ammattiopisto Tavastian kanssa tiivistyy. Yhteistyöllä mahdollistetaan nuorten opintourien tukeminen silloin kun nuori tarvitsee yksilöllisiä ratkaisuja. Yhteistyö avaa myös uusia tapoja tarttua opintoihin, josta hyvänä esimerkkinä on Stage-valmennus. Lopullisena tavoitteena on, että jokainen nuori saa toisen asteen tutkinnon. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko

Hämeenlinnan kaupunki haluaa olla hyvä työllisyyskaupunki. Meillä on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat erilaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiselle ja ammattitaidon päivittämiselle. Tämä kumppanuus mahdollistaa entistä joustavammat ratkaisut hankkia osaamista. Erityisen hienoa tässä on, että kaupungin työllisyystiimin tarjoama valmennus voidaan hyväksyä osaksi toisen asteen opintoja. Tämä on konkreettinen teko, mitä hyvällä yhdessä tekemisellä voidaan saada aikaan. Strategiajohtaja Markku Rimpelä

Janakkala
Kunnan työpajoilla ja etsivällä nuorisotyöllä on vahva tahto tehdä yhteistyötä toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa. Tiedostamme, että nuoren kannalta on ensiarvoisen tärkeää löytää yhdessä polkuja eteenpäin elämässä. Yhtenä merkittävimmistä asioista nuoren elämässä on se, että hän pääsee oppilaitokseen suorittamaan tutkintoa tai sen osia monien eri väylien kautta. Monesti jo se, että nuori saa suoritettua tietyn rästiin jääneen osion opinnoista, auttaa häntä löytämään kadotetun motivaation. Opintojen etenemisen huomaaminen voi mahdollistaa paluun oppilaitokseen suorittamaan tutkintoa työpajajakson jälkeen. Tutun ohjaajan kanssa pajalla myös harjaannutaan työelämässä ja opiskeluissa tarvittavissa taidoissa, mikä madaltaa osaltaan kynnystä siirtyä oppilaitoksen kirjoille tai työelämään. Nuorisopalvelupäällikkö Sanna Laine

Hattula
Kommenttina Hattulan osalta voidaan sanoa, että olemme lähteneet mukaan mielellämme yh-teistyöhön Ammattiopisto Tavastian kanssa mahdollistamaan opiskelua yhtenä osana mm. kunnan työllisyydenhoitoa ja näin parannetaan asiakkaiden mahdollisuutta valita toimenpitei-tä, mihin voivat sitoutua opintojen ja sitä kautta työllistymisen edistämiseksi. Perusturvajohtaja Anitta Leinonen

Lisätietoja antaa
Rehtori Heini Kujala, Ammattiopisto Tavastia, puh. 0400 731 299, heini.kujala@kktavastia.fi

Sivua päivitetty 21.3.2019 kello 08.30

Uusimmat uutiset

Onnea ammattiin valmistuneille!

Ammattiopisto Tavastiasta on valmistunut 22.12.2023.–5.4.2024 välisenä aikana 215 uutta ammattilaista. Heistä 30 ei ole antanut lupaa julkaista nimeään. Lämpimät onnittelut […]

Lue lisää

5.4.2024

Kansainvälisyys on tärkeä osa ammattiopiston toimintaa

Kansainväliset vierailut ovat tärkeä tapa mm. kasvattaa oppilaitoksen verkostoja ja kehittää toimintatapoja. Tavastiassa on käy vuosittain lukuisa määrä ulkomaalaisia vieraita […]

Lue lisää

28.3.2024

Yritysyhteistyö: Patria kävi kylässä

Ammattiopisto Tavastia tekee tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa eri aloilla. Opiskelijat näkevät ja kokevat aitoa työelämää monella eri tapaa, vierailut ovat […]

Lue lisää

27.3.2024