Taloudellinen tuki

Opintotuki ja yleinen asumistuki

Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainasta. Opintorahaa voi saada aikaisintaan 17 vuotta täytettyään. Hakemuksen voi täyttää verkossa Kelan sivuilla, jos sinulla on verkkopankkitunnukset. Jos teet paperihakemuksen, voit palauttaa sen opintotoimistoon. Kun opintotukihakemus toimitetaan Kelaan oppilaitoksen kautta, hakemukseen tulee varmennus, että olet tämän oppilaitoksen opiskelija. Opiskelijat kuuluvat  yleisen asumistuen piiriin.

Tuen saantiin ja määrään vaikuttavat mm. samaan ruokakuntaan kuuluvien bruttotulot ja asumismenot. Asumistuessa huomioitaviin enimmäisasumismenoihin vaikuttavat mm. ruokakunnan koko ja asunnon sijaintikunta.

Kesäkuukausien aikana voit saada opintotukea vain, jos opiskelet päätoimisesti kesällä ja jos sinulla on oikeus kesäopintotukeen. Opintotuki on tarkoitettu päätoimista opiskelua varten. Jos opiskelusi ei ole säännöllistä, oppilaitos ilmoittaa tästä Kelaan, jolloin Kela pyytää sinulta selvitystä.  Opintotukilain mukaan opiskelijan opinnot ovat päätoimisia, kun opintojen laajuus on keskimäärin 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti. Jos opintojesi etenemisessä on ongelmia, käy ajoissa keskustelemassa tilanteesta esimerkiksi kuraattorin kanssa.

Koulumatkatuki perustutkintoa opiskeleville

Opiskelijat, joiden päivittäinen yhdensuuntainen koulumatka kotoa koululle on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkakustannukset ylittävät 54,00 €/kk (halvimman taksan mukainen
lipputuote), voivat hakea Kelan koulumatkatukea. Matkakustannuksia koskeva ehto ei koske Waltti-seutuliikennettä. Lisäksi edellytetään, että opiskelija tekee vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa. Opiskelija maksaa matkalipustaan enintään 43,00 € kuukaudessa. Koulumatkatukiasioita hoidetaan opintotoimistossa. Muista, että myös työssäoppimisajan matkoihin voi saada tukea samoilla ehdoilla.
Lisätietoja opinto- ja koulumatkatuesta www.kela.fi > opiskelijat.

Aikuiskoulutustuki

Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoiseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä.

Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää, että

 • olet ollut vähintään 8 vuotta työelämässä työntekijänä tai yrittäjänä
 • nykyinen työsuhteesi tai päätoiminen yritystoimintasi on kestänyt vähintään vuoden
 • olet työstäsi opintovapaalla
 • et saa muuta tukea opintoihisi.

Aikuiskoulutustukea saava voi saada lisäksi Kelasta opintolainan valtiontakausta.
Lisätietoja www.koulutusrahasto.fi ja www.kela.fi

Opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua TE-toimiston harkinnan mukaan. Päätoimisena pidetään opintoja, joiden laajuus on keskimäärin 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
 • olet vähintään 25-vuotias
 • olet TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla.

Lisäksi

 • Opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon tai mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen.
 • Opinnot voivat olla myös lisä- ja täydennyskoulutusta, jos opinnot ovat säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta.
 • Koulutusta, josta on säädetty perusopetus- tai lukiolaissa, voidaan tukea, jos koulutuksen puuttuminen on ammatillisen kehittymisen este.
 • Opiskelun tukemisesta on sovittava TE-toimiston kanssa, jonka jälkeen maksetaan opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan kulukorvausta. Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja omasta työttömyyskassasta tai kansaneläkelaitoksesta.

Työttömyysetuutta omaehtoiseen opiskeluun saavalla on opiskeluun liittyviä edistymis-, tiedonanto ja muita velvollisuuksia, joiden laiminlyönti saattaa johtaa työttömyysetuuden
päättymiseen ja perusteettomasti maksetun etuuden takaisin perintään.
Lisätietoja www.te-toimisto.fi

Opiskelija-asuntola

Ammattiopistolla on käytössään asuntolapaikkoja kahdessa vaihtoehdossa: opiskelija-asuntola Punaportissa ja Kauratien asumisyksikössä. Molemmat sijaitsevat oppilaitoksen kampusalueella
tai sen välittömässä läheisyydessä. Punaportilla on kahden hengen huoneita. Huoneet ovat kalustettuja ja käytettävissä on myös harrastetiloja. Kauratiellä on neljän hengen soluasuntoja. Asuminen Ammattiopiston asuntoloissa on opiskelijalle maksutonta. Asuntolaan valitaan ensisijaisesti alaikäisiä opiskelijoita, joiden päivittäinen kulkeminen kotoa oppilaitokseen on mahdotonta. Asuntolapaikka myönnetään korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan.

Täysi-ikäisille opiskelijoille voimme harvoin tarjota asuntolapaikkoja, joten ensisijaisesti kannattaa hakea esim. Hämeenlinnan seudun opiskelija-asuntosäätiön asuntoja.
Opiskelija-asuntoja Hämeenlinnassa välittää:
Hämeenlinnan seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOPS)
Realia Isännöinti Oy, Sibeliuksenkatu 5, 13100 Hämeenlinna
Puh. 010 2287 010
www.hops.fi

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 553 3564

Opintotoimisto
puh. 03 658 1900

Ohjauspiste
puh. 03 658 1500

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2018 Koulutuskuntayhtymä Tavastia