Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuvaa hakua käytetään yhteishaun rinnalla vain painavista syistä. Jos hakija haluaa tulla huomioiduksi myös harkintaan perustuvassa haussa, hän hakee normaalisti yhteishaussa, missä hän klikkaa ”kyllä” kysymyksessä: Haetko koulutukseen harkintaan perustuvassa haussa?

Tämän jälkeen hakijan on toimitettava tuloste hakemuksesta tai nimi + hakemusnumero ja tarvittavat liitteet siihen oppilaitokseen, mihin hakee

 • Ammattiopisto Tavastiaan riittävät yhdet paperit/ hakija
 • Tuloste tai nimi + hakemusnumero + perustelut on toimitettava oppilaitokseen hakuaikana postitse tai dokumentit voi tuoda esim. Tavastian Ohjauspisteeseen. Dokumentteja ei tule lähettää sähköpostitse.
 • Harkintaan perustuvan valinnan työryhmä käsittelee hakemukset oppilaitoksessa
 • Hakijoille ei erikseen ilmoiteta valinnasta harkintaan perustuvassa haussa, vaan hän saa kirjeen opiskelupaikasta tai muun kirjeen samaan aikaan kuin muutkin hakijat kesällä

Mihin syihin voi vedota harkintaan perustuvassa haussa opiskelijaksi ottamisen perusteiden mukaisesti (kursiivilla Ammattiopisto Tavastian huomautuksia)

 • Oppimisvaikeudet
  Kun hakija hakee alalle, jossa nämä oppimisvaikeudet voidaan ottaa huomioon.
 • Koulutodistuksen vertailuvaikeudet
  Esim. maahanmuuttaja, jolla ei ole suomalaista peruskoulutodistusta.
 • Koulutodistuksen puuttuminen
  Esim. jos peruskoulu on jäänyt kesken, mutta oppivelvollisuusikä on jo täyttynyt tai maahanmuuttajataustainen hakija, jolla ei ole lainkaan koulutodistuksia.
 • Sosiaaliset syyt
  Jos hakijan peruskoulutodistus ei vastaa kykyjen mukaista suoriutumista johtuen esimerkiksi pitkäaikaisesta sairaudesta, lastensuojelun toimenpiteistä tai muista sellaisista merkittävistä nuoreen tai perheeseen kohdistuneista asioista, joiden vuoksi suoriutuminen peruskoulussa ei ole ollut sitä tasoa, jota se olisi ollut ilman näitä tekijöitä.
 • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen taito
  Jos tutkinnon suorittamiseen on asetettu suomen kielen taidon vaatimuksia, hakija haluaa siitä huolimatta hakea koulutukseen ja vetoaa esim. muihin asioihin, miksi juuri hänen kohdallaan on tärkeää päästä opiskelemaan tutkintoa. Koska valtakunnallinen kielikoe poistuu, koulutuksen järjestäjänä odotamme tähän syyluokkaa selvennystä Opetushallitukselta.

Kaikilta harkintaan perustuvassa haussa hakevilta edellytetään myös tietoa siitä, onko hänellä riittävät edellytykset suoriutua koulutuksesta, johon hän harkintaan perustuvassa haussa hakee. Hakijoilta pyydetään Ammattiopisto Tavastiassa oma, huoltajan, opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai muun tahon arvio siitä, katsotaanko hakijalla olevan mahdollisuudet suoriutua ko. koulutuksesta. Lisäksi peruskoulusta suoraan (9.luokalta) tulevien hakijoiden tulee liittää kopio viimeisimmästä jaksotodistuksesta harkintaan perustuvan haun liitteeksi.

Koulutuksen järjestäjä päättää, puoltaako se hakijaa harkintaan perustuvassa haussa. Harkintaan perustuvassa haussa voidaan puoltaa enintään 30 % hakukohteesta. Koulutuksen järjestäjällä ei ole velvoitetta puoltaa hakijoita harkintaan perustuvassa haussa. Päätökset perustuvat koulutuksen järjestäjän harkintaan. Hakija on aina mukana normaalissa hakuprosessissa, minkä kautta hän voi päästä koulutukseen ilman harkintaan perustuvaa hakuakin (poikkeus koulutodistuksen vertailuvaikeudet joissakin tilanteissa).

Lisätiedot

Opiskelijapalvelupäällikkö Päivi Kortesniemi
puh. 050 5957 138, paivi.kortesniemi@kktavastia.fi

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 553 3564

Opintotoimisto
puh. 03 658 1900

Ohjauspiste
puh. 03 658 1500

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia