Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Koulutus alkaa elokuussa

HAKEMINEN

 • Hakuaika 30.3.-10.5.2020
  Hakulomake osoitteessa www.kktavastia.fi/ammattiopisto-tavastia/muut-koulutukset/
 • Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastattelut ja testit pidetään 1.-5.6.2020

LISÄTIEDOT

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu nuorelle oppivelvollisuusiän ylittäneelle tai aikuiselle maahanmuuttajalle, joka

 • ei ole käynyt peruskoulua tai se on kesken
 • tarvitsee perusopetusta ja haluaa suorittaa perusopetuksen oppimäärän tai osia siitä.

Tavoite määritellään omassa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa.

 • Lukutaitovaihe sopii opiskelijalle, joka ei osaa lukea ja kirjoittaa länsimaisilla kirjaimilla tai lukeminen on vielä vaikeaa. Koulutus on osa perusopetuksen alkuvaiheen opetusta. Lukutaitovaiheen jälkeen voi oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti jatkaa perusopetuksen alkuvaihetta. Laajuus 27 kurssia.
 • Alkuvaihe sopii opiskelijalle, joka osaa teknisesti lukea, mutta tarvitsee harjoitusta, jotta opiskeluvalmiudet ja kielitaito kehittyvät. Laajuus on 38 kurssia.
 • Päättövaihe sopii opiskelijalle, jolla on riittävä kielitaito ja valmiudet suorittaa 46 päättövaiheen kurssia.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA OHJAUS
Opiskelija tekee yhdessä opettajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opiskelija voi valita kursseja osaamisensa ja tarpeidensa mukaan eri vaiheista. Koulutuksen kesto sovitaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tavoitteiden mukaan. Koulutuksessa opiskellaan monia oppiaineita, mm.

 • luku- ja kirjoitustaito, suomen kieli
 • matematiikka
 • yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
 • ympäristö- ja luonnontieto
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot
 • englanti
 • kuvataide
 • ammatilliset aineet, korttikoulutukset
 • työelämäjakso

OPETUSJÄRJESTELYT
Koulutus on päiväopiskelua. Lähiopetusta on noin 25 oppituntia viikossa. Lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä opiskelua. Kurssit ovat keskimäärin 28 tunnin laajuisia.

KOULUTUSPAIKKA
Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna.

KUSTANNUKSET
Koulutus on opiskelijalle maksuton. Koulutuksen aikaisesta taloudellisesta tuesta saa tarkempia tietoja TE-toimistosta.

Tulosta
© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia