Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Koulutus alkaa elokuussa

HAKEMINEN

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu

 • 17–25-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille, jotka eivät voi osallistua oppivelvollisuusikäisille järjestettävään opetukseen ikänsä takia, mutta tarvitsevat perusopetuksen päättötodistusta ja opiskeluvalmiuksia jatkaakseen opintoja toisella asteella​.
 • muille maahanmuuttajataustaisille aikuisille, jotka heikon peruskoulutuksensa takia tarvitsevat erityisesti perusopetuksen alkuvaiheen opetusta, kuten luku- ja kirjoitustaitoa sekä matemaattisia valmiuksia tai jotka tarvitsevat päättötodistusta päästäkseen jatko-opintoihin​.

Tavoite määritellään omassa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa.

 • Lukutaitovaihe sopii opiskelijalle, joka ei osaa lukea ja kirjoittaa länsimaisilla kirjaimilla tai lukeminen on vielä vaikeaa. Koulutus on osa perusopetuksen alkuvaiheen opetusta. Lukutaitovaiheen jälkeen voi oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti jatkaa perusopetuksen alkuvaihetta. Laajuus 27 kurssia.
 • Alkuvaihe sopii opiskelijalle, joka osaa teknisesti lukea, mutta tarvitsee harjoitusta, jotta opiskeluvalmiudet ja kielitaito kehittyvät. Laajuus on 38 kurssia.
 • Päättövaihe sopii opiskelijalle, jolla on riittävä kielitaito ja valmiudet suorittaa 46 päättövaiheen kurssia.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA OHJAUS
Opiskelija tekee yhdessä opettajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opiskelijan opinnot suunnitellaan opiskelijan tavoitteiden ja aiempien opintojen mukaan. Koulutuksen kesto sovitaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tavoitteiden mukaan. Koulutuksessa opiskellaan monia oppiaineita, mm.

 • luku- ja kirjoitustaito, suomen kieli
 • matematiikka
 • yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
 • ympäristö- ja luonnontieto
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot
 • englanti
 • kuvataide

OPETUSJÄRJESTELYT
Koulutus on päiväopiskelua. Lähiopetusta on noin 25 oppituntia viikossa. Lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä opiskelua. Kurssit ovat keskimäärin 28 tunnin laajuisia.

KOULUTUSPAIKKA
Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna.

KUSTANNUKSET
Koulutus on opiskelijalle maksuton. Koulutuksen aikaisesta taloudellisesta tuesta saa tarkempia tietoja TE-toimistosta.

LISÄTIEDOT

Tulosta
© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia