Ajankohtaista

Hyvä alku etenee mainiosti

10.11.2017

Hyvä alku Hämeessä ESR-hanke toimii aktiivisesti ja tuloksiakin alkaa valmistua. Hankkeessa kehitetään alkuvaiheen kotoutumisen palvelujärjestelmää koulutuksenjärjestäjän, kunnan ja järjestöjen yhteistyönä. Menossa on mallinnus, juurruttaminen ja toimintojen saamisen varmistaminen osaksi tulevaa palvelurakennetta. Nyt arvioidaan ja palaute on tärkeää. Kiitos, jos osallistut. Tervetuloa toimintaan. Alla muutama nosto siitä, mitä hankkeessa on meneillään ja mihin voi tulla tai osallistaa opiskelijoita mukaan.

Suomen kielen materiaaleja kokeiltavana

Hankkeessa on tuotettu materiaalia suomen kielen opetuksen tueksi sekä vapaaehtoisille ohjaajille että opettajille.  Sähköisen materiaalin lisäksi sivustolla
www.osaansuomea.fi -löytyy myös tulostettavia tehtävävihkoja. Toivomme, että syksyn aikana mahdollisimman moni käyttäisi materiaalia ja antaisi kehittämisehdotuksia ja palautetta osoitteeseen:juha.makirinta@kktavastia.fi.

Henkilöstölle koulutuksia

Hanke järjestää henkilöstölle koulutuksia maahanmuuttajuuteen ja kotoutumiseen liittyen. Koulutukset ovat maksuttomia ja niihin voi osallistua esimiehen suostumuksella. Seuraavaksi on tarjolla Selkokielisen viestinnän koulutus 28.11., tervetuloa mukaan! Tulevista koulutuksista tiedotetaan hankkeen Facebook-sivujen kautta ja koulutusmateriaalit ovat saatavilla hankkeen nettisivuilla. Tästä osiosta lisätietoja antaa Katja Maetoloa, katja.maetoloa@kktavastia.fi. Katja kehittää myös työpaikalla tapahtuvan suomen kielen oppimisen malleja ja kokeilee niitä. Häneen voi olla yhteydessä, jos mielessä on ideoita tai työpaikkoja, joilla on tarvetta maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen opetukseen.

Tietoa yhteiskunnasta monella kielellä

Hankkeessa järjestetään Hämeen Setlementin osiossa omakielisiä somaliksi, arabiaksi, dariksi/persiaksi ja englanniksi tulkattuja yhteiskuntainfoja maahanmuuttajille. Teemat on valittu niin, että saatava oikea tieto Kelan ja kaupungin etuuksista, rahan käytöstä ja velkaantumisesta, työnhausta, asumisesta ja perheen asioista hyödyttää kotoutujan arjen sujumista. Infot järjestetään tiistaisin klo 17.00 – 18.30 ja ne alkoivat 31.10. Kumppanuustalolla. Infoihin voi lähettää osallistumaan Tavastian opiskelijoita, jotka hyötyisivät niistä. Palaute on ollut hyvää ja osallistujia runsaasti. Toiminnalle on tarve. Lisätietoja antaa Tarja Helanen, tarja.helanen@hameensetlementti.fi.

Paavo Pilotti monen toimijan yhteistyönä

Hämeenlinnan kaupungin osiossa painopiste on Paavo Pilotti- kurssissa. Kurssi auttaa vasta kuntaan muuttaneita uuteen, aktiiviseen alkuun jo heidän odottaessa kotoutumiskoulutukseen siirtymistä. Kurssi palvelee erinomaisesti myös palveluiden välissä olevia, ylläpitäen opittua suomen kieltä ja opiskelumotivaatiota, sekä kotoutumiskoulutuksesta pudonneita. Ketään ei jätetä tyhjän päälle vaan otetaan osaksi yhteiskuntaa. Kurssi toteutetaan kolmen kuukauden jaksoissa ja nyt on menossa kolmas ryhmä. Ohjaus kurssille tapahtuu sosiaalityöntekijän kautta ja uusia opiskelijoita mahtuu mukaan.
Paavo -pilotti sisältää mm. suomen kieltä, tieto- ja viestintätekniikan alkeita, erilaisia ryhmätoimintoja, työelämävalmennusta ja yhteiskuntatietoa tulkattuna omalle äidinkielelle. Suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin tutustutaan myös luokkahuoneen ulkopuolella. Paavo Pilottia kehittää ja toteuttaa
Eevaleena Taala, eevaleena.taala@hameenlinna.fi. Menossa ovat monen tahon neuvottelut siitä, miten ja mihin kiitelty Paavo juurtuu hankkeen päättyessä.
Hankkeessa hienointa on se, että eri sektorien ja hallinnonalojen yhteistyö toimii kotouttamisessa. Verkosto ja palvelujärjestelmä toimii niin hyvin, että alueella on työttöminä työnhakijoina kotoutujia hyvin vähän. Katveita ja päällekkäisyyksiä löytyy, tehdään niiden parantamiseksi työtä. Tätä viestiä on mukava viedä Hämeestä valtakunnalliseen verkostoon. Tällä yhteistyöllä ja toimijoiden osaamisella ollaan meillä Hämeessä jo melko valmiita maakunta- ja soteuudistuksiin kotouttamisessa.
Tiina Alhainen, projektipäällikkö
Hyvä alku Hämeessä ESR

Sivua päivitetty 10.11.2017 kello 08.55

Uusimmat uutiset

Seudulla tehdään yhteistyötä oppivelvollisuuden laajentamisen käytännöissä

Oppivelvollisuuden laajentaminen tulee voimaan tämän vuoden elokuussa. Oppivelvollisuuden ulottaminen toiselle asteelle toteutetaan asteittain ja se koskee ensimmäisenä nuoria, jotka ovat […]

Lue lisää

14.5.2021

Parolan lukio takaisin lähiopetukseen

Parolan lukio palaa lähiopetukseen maanantaina 17.5. alkaen. Päätös perustuu yhteiskoulun tilanteen selkiytymiseen ja siihen, että tietoon ei ole tullut lukiota […]

Lue lisää

14.5.2021

Tule mukaan vaalikeskusteluun!

Tervetuloa tärkeiden asioiden äärelle! Koulutuskuntayhtymä Tavastia on kutsunut jokaisesta Hämeenlinnan valtuustossa tällä hetkellä vaikuttavasta puolueesta yhden kuntavaaliehdokkaan keskustelutilaisuuteen Teamsiin 20. […]

Lue lisää

11.5.2021