Aktiivisena ammattiin ammattiosaajan työkykypassin avulla

Projektin perustiedot
Projektin koodi 104/422/2011
Projektin tila Päättynyt
Projektin luonne Kansallinen
Aloituspäivämäärä 13.6.2011
Päättymispäivämäärä 31.12.2012
Hakija / hallinnoiva organisaatio
Nimi Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä/Koulutuskeskus Tavastia
Projektin vastuuhenkilö
Etunimi Sanna
Sukunimi Heino
Sähköpostiosoite sanna.heino@kktavastia.fi
Muut mukana olevat organisaatiot
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
Toimintasuunnitelmat
Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset
TAVOITTEET

Yhteishankkeen tavoitteet

• Koulutuskeskus Tavastia toimii yhteishankkeen kehittämiskoordinaattorina yhteistyössä SAKU ry:n, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston ja mahdollisesti Tampereen ammattiopiston ja Forssan ammatti-instituutin kanssa. Tavoitteena on hankeoppilaitosten kesken yhdessä kehittää uusia työkykypassin toteutusmuotoja, levittää hyviä käytäntöjä ja toimia siten linkkinä SAKU ry:n päin.
• Koulutuskeskus Tavastia järjestää osapuolten kesken myöhemmin sovittavia yhteisiä koulutus-, palaute- ja kehittämistilaisuuksia, joiden tarkoituksena on levittää työkykypassin käyttöä ja käytäntöjä uusille alueille, koordinoida yhteistä kehittämistä ja keskinäistä vertaismentorointia ym.

Yhteishankkeessa Koulutuskeskus Tavastia esittää koordinointiin tarvitsemansa rahoituksen omassa hakemuksessaan ja muut osapuolet tekevät oman anomuksensa ja/tai huolehtivat oman toimintansa ja omien osanottajiensa rahoituksesta yhteistoiminnassa.

Koulutuskeskus Tavastian omat tavoitteet:

1. Ammattiosaajan työkykypassin levittäminen osaksi koko Koulutuskeskus Tavastian toimintaa uudistunein keinoin
a) vapaasti valittava opinto: ammattiosaajan työkykypassi -ohjausta, motivointia ja kannustamista ja valmentamista ammattiosaajan työkykypassin suorittamiseen
b) Moodle oppimisalustan käyttö ammattiosaajan työkykypassin suorittamisen tukena
c) jokaiseen ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelmaan ammattiosaajan työkykypassin näkyväksi tekeminen
d) jokaiselle opintoalalle ammattiosaajan työkykypassiasioista vastaava henkilö
e) ammattiosaajan työkykypassi suoritusten kirjaaminen osaksi oppilaitoksen normaalia kirjaamiskäytäntöä (WinhaWiivi)

2. Opiskelijoiden hyvinvoinnin lisääminen
a) Hyvinvoinnin Huoltoaseman toiminta vakituiseksi (yksi päivä/viikko) useimmille jaksoille

3. Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönottoon tarvittavan oppilaitoksen sisäisen hallinnollisen rakenteen ja muun toiminnan kartoittaminen ammatillisessa oppilaitoksessa – toimii tässä roolissa yhteistyöoppilaitoksena SAKU ry:lle
a) uusien sekä olemassa olevien käytänteiden ja kokemusten kokoaminen, Sampsa Stenström SAKU ry yhteyshenkilönä

4. Ammattiosaajan työkykypassi osaksi aikuiskoulutuksen toimintaa
a) kartoitetaan mahdollisuuksia toteuttaa ammattiosaajan työkykypassiopintoja myös perustutkintoon tähtäävässä perusrahoitteisessa aikuiskoulutuksessa

TULOKSET

Yhteishanke

Oppilaitosten yhteiset hyvät käytännöt ja niiden leviäminen

Koulutuskeskus Tavastian osalta:
1
a) uusi valinnainen opinto, missä tuetaan, motivoidaan ja ohjataan ammattiosaajan työkykypassin suorittamista
b) uusi Moodle -oppimisalusta ammattiosaajan työkykypassin suorittamisen tueksi, sekä tiedonvälityskanavaksi
c) läpikäydyt ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmat, missä näkyy ammattiosaajan työkykypassiopinnot osana opetussuunnitelman sisältöjä
d) jokaiselle opintoalalle ammattiosaajan työkykypassista vastaava henkilö
e) uudistunut WinhaWiivi – ohjelma ammattiosaajan työkykypassiopintojen suoritusten kirjaamiseksi

2) Hyvinvoinnin Huoltoaseman asiantuntija- ja tilapalvelut selkeäksi osaksi koko oppilaitoksen käytänteitä

3) ammattiosaajan työkykypassin käyttöönottoon tarvittavan hallinnollisen rakenteen selvitys (yhteistyössä SAKU ry:n kanssa)

4) uusia ajatuksia ja ideoita ammattiosaajan työkykypassiopintojen toteuttamiseksi osana aikuiskoulutusta

Projektit

Käynnissä olevat projektit

Päättyneet projektit

Työajanseuranta

Työajanseurantaan (vaatii kirjautumisen)

Löydät meidät myös:

Jaa tämä sivu