Koulutuskuntayhtymä Tavastia on mukana Hiilineutraali Hämeenlinna vuonna 2035 -talkoissa.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

 • Annamme vinkkejä/kannustusta henkilökunnalle viikkotiedotteessa ja Meidän Tavastia -tiimin kanavalla; mitä jokainen tavastialainen voi tehdä kotona/työssä/opiskelussa. Tiimikanavalle jokainen henkilökuntaan kuuluva voi kirjoittaa vinkkejään itse.
 • Vietämme valtakunnallisia teemaviikkoja oppilaitoksissamme, esim. Energiansäästöviikko viikolla 41.
 • Rakennuksissa seurataan käytettävän veden kulutusta ja sille on annettu tavoitearvo koulutuskuntayhtymän tuloskortissa vuosittain.
 • Uudisrakentamisen ja remonttien yhteydessä valot on vaihdettu led-valoihin. Lamppuja uusitaan ledeiksi koko ajan lamppujen vaihdon yhteydessä.
 • Henkilökunnalle ja opiskelijoille lainattavia sähköpyöriä on ollut kokeilussa Tavastian oppilaitoksissa.
 • Koulutuskuntayhtymässä mietitään autokannan vaihtamista hybridiautoiksi sitä mukaan, kun vanhat autot menevät vaihtoon.
 • Kestävä kehitys huomioidaan hankinnoissa.

Ammattiopisto Tavastia

 • Oppilaitoksella on OKKA-säätiön myöntämä kestävän kehityksen sertifikaatti. OKKA on opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, joka ylläpitää oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia.
 • Sisäiset auditoinnit jatkuvat.
 • Aurinkosähkövoima: Ammattiopisto Tavastia haluaa olla edelläkävijä uusiutuvaan energiaan ja ympäristöystävällisiin teknologioihin liittyvässä ammatillisessa koulutuksessa. Nyt Hattelmalantien kampusalueen kahdessa rakennuksessa on aurinkopaneeleja, jotka tuottavat sähköä Tavastian tarpeeseen. Sähkön päivittäinen- ja kokonaistuotto on nähtävissä kahdessa Info-TV:ssä kampusalueella. Aurinkosähkövoimalan teho on 90,22 kW.
 • Kestävän kehityksen ohjelman päivitys tehdään vuosittain.
 • Opintosisällöt tarkistetaan kestävän kehityksen mukaisiksi.
 • Ammattiopistossa on aloitettu polkupyörämekaanikon koulutus.
 • Neljä henkilöä tekee valtakunnallista kestävän kehityksen digitaalista oppimateriaalia hankerahoituksella.

Vanajaveden Opisto

 • Vanajaveden Opistossa on tehty usean vuoden ajan työtä kestävien toimintatapojen edistämiseksi. Huomion kohteena ovat olleet opiston sisäiset työskentelytavat, koulutuspalveluiden tulevaisuuden varmistamiseen liittynyt työ sekä kurssitoiminnan sisällöllinen tarkastelu kestävän kehityksen oppimistavoitteiden kannalta.
 • Vuodesta 2014 lähtien opisto on määritellyt kullekin toimintavuodelle erityiset kestävän kehityksen työn kehittämiskohteet, joiden toteutumista on seurattu lukuvuoden kuluessa. Kehittämiskohteet ovat olleet käytännönläheisiä, saavutettavissa olevia ja kunkin vuoden toimintaan liittyviä.
 • Vanajaveden Opisto sai pitkäjänteisen työn tuoksena OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin loppuvuodesta 2019.
 • Opiston järjestämillä kursseilla opitaan kierrätystä ja säästeliästä materiaalin kulutusta, digitaalisuuden hyödyntämistä opiskelussa, monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta, rikasta kansallista ja kansainvälistä kulttuuriperintöä, luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja, liikunnallista elämäntapaa jne.

Lukiokoulutus Tavastia

 • Edistetään lajittelua.
 • Vähennetään ruokahävikkiä, kopiointia ja tulostusta.
 • Kestävä kehitys huomioidaan Liikkuva koulu -hankkeessa.
 • Valmistaudutaan OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin hakuun.

Sivua päivitetty 26.1.2021 kello 08.53