1.1.2024 – 31.12.2025

UTELIAS 2.0 – Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen

Tulevaisuuden työelämä ja oppilaitokset tarvitsevat monipuolisia osaajia. Perusdigitaitoihin
kuuluu 2030-luvulla kyky ymmärtää ja hyödyntää esineiden internetiä (IoT), tekoälyä
ja analytiikkaa.

UTELIAS 2.0 lisää maakunnan oppilaitosten valmiuksia uusien teknologioiden opetuskäytön
hyödyntämiseen käytännönläheisten valmennusten avulla sekä lisäämällä yhteistyötä oppilaitosten
kesken. Hankkeen suunnittelu pohjaa aiemmissa hankkeissa tunnistettuihin jatkokehitystarpeisiin UTELIAS 1, UFO, ja Uusin työelämässä tarvittava ammatillinen digiosaaminen.

Hankkeen lähtökohtana on yhdistää pedagoginen ja teknologinen näkökulma uusien
teknologisten ratkaisujen soveltamisessa opetukseen ja oppimiseen sekä kehittää
verkostomaista toimintatapaa aihepiirin kehittämiselle ja osaamisen levittämiselle.

Hankkeen tavoitteena on lisätä toisen asteen ja vapaan sivistystyön opettajien ja ohjaajien
tietoisuutta uusista teknologioista ja virtuaalisista oppimisympäristöistä, kuten XR-teknologioista,
oppimisanalytiikasta, tekoälystä sekä pelimoottoreista sekä näiden soveltamisesta toisen
asteen opinnoissa.

1) uusien teknologioiden opetuskäytön valmennukset ja jatkovalmennukset opetushenkilöstölle
2) valmennusten jälkeen toteutettavat opetuspilotit, joissa hyödynnetään valmennuksissa esiteltyjä opetusteknologiaratkaisuja
3) vertaiskehittäjäverkoston luominen uusiin teknologioihin
4) suunnittelumallin luominen uusien teknologioiden opetuskäytön kehittämiseen

 

https://www.hamk.fi/projektit/utelias-2-0/


Mukana olevat organisaatiot

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Hallinnoiva organisaatio)
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Kiipulasäätiö sr

Rahoittaja

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Euroopan unionin osarahoittama

Lisätietoja antaa

Ella Eld

Projektiasiantuntija
Ella.Eld@kktavastia.fi
+358504437947

Sivua päivitetty 13.5.2024 kello 10.17