17.4.2024 – 30.6.2026

Yhteistyöhankkeen kohderyhmänä ovat eri ikäiset lapset ja nuoret. Tavoitteena on lisätä hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta luomalla tiloja ja tilanteita, joissa kohdata ja tehdä yhdessä, lisätä ymmärrystä luonnosta ja sen prosesseista. Tavoitteena on myös tukea luontosuhteen syntyä, kiertotaloutta, kestävää matkailua/elinkeinotoimintaa sekä kestävyysosaamista myös tulevaisuudessa. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten osallisuuteen ja kiinnittymiseen alueelle kestävyysosaamiskeskuksen konseptia kehittämällä.

Toteutusalue Aulanko on kansallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen luontokohde. Alueen luonto on ainutkertainen mutta alueeseen liittyy paljon myös mm. olympia- ja elokuvahistoriaa. Luonnon monimuotoisuus on välttämätöntä ja luonnossa vietetty aika on tärkeää ihmisen hyvinvoinnille ja myös terveydelle. Luonto on hyvä ja monipuolinen oppimisympäristö. Luonnossa oppiminen tukee myös sosiaalisten, akateemisten ja motoristen taitojen kehittymistä. Lasten ja nuorten luontokokemuksilla on yhteys ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen. Lapsuuden aikana rakentunut positiivinen luontosuhde vaikuttaa ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen myös aikuisuudessa.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Hattulan kunnan, Hämeenlinnan kaupungin ja Kierokapula Oy:n kanssa.

Hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta/Leader.

EU- osuus                           34 453 €

Valtion rahoitus                 29 547 €

Muu julkinen tuki              16 123 €        Yhteensä 80 123 €

Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rahoittaja

Euroopan unionin osarahoittama

Euroopan maaseuturahoitus

Lisätietoja antaa

Juha Liedes

Toiminnanjohtaja
Juha.Liedes@kktavastia.fi
+358400744840

Sivua päivitetty 12.6.2024 kello 14.14