1.1.2024 – 30.6.2026

Kasvisruokainnovaatiolla kasvuun, Kaskas

Suuret megatrendit kuten ilmastonmuutos, maankäytön muutokset ja kaupungistuminen
muuttavat ruoantuotantoa merkittävästi. Uudet 2023 pohjoismaiset ravitsemussuositukset painottavat kasvisten syöntiä, mikä on sekä terveellistä että ekologista. Ilmasto- ja ympäristöystävällisten sekä ravitsemuksellisesti hyvien ruokatuotteiden kehittämisessä tarvitaan laajaa osaamista ja vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa. Kasvisruokainnovaatioilla kasvuun hankkeella vastataan näihin tarpeisiin.

Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten innovaatio-osaamista ja kestävää liiketoimintaa monipuolistamalla ja lisäämällä yritysten kasvisruokatuotevalikoimaa. Keinoina erilaisten tuotekehityspilottien ja kokeiluiden tekemistä, uusien tuotteiden ideointia ja testausta asiakkailla, koulutusta yrityksille siitä miten uusi tuote lanseerataan jne. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä toimijoiden TKI-osaamista ja innovaatiokyvykkyyttä. Yritysten TKI-osaaminen rakentuu työntekijöiden ammatillisesta koulutuksesta lähtien.

Hanke koostuu viidestä eri työpaketista. Tavastia on mukana hankkeen yhteisissä toiminnoissa
ja asiakaslähtöisessä yhteiskehittämisessä. Tavastialla on vetovastuu työpaketti 1:ssä
Kasvisruokatuotteiden ideapankki, jossa tehdään taustaselvitystä kasvisruokatuotteiden
nykyisestä käytöstä ja tuotetaan helposti omaksuttava materiaalia kasvisruoan tuoteideoista ja
ruokatuotteiden käytöstä. Työpaketissa osallistetaan myös opiskelijoita ideointiin.

1 Kasvisruokatuoteideapankki (Tavastia)
2.Innovaatio-osaamisen toimintamallit (HAMI ja HAMK)
3.Pilotit (Luke)
4.Asiakaslähtöinen yhteiskehittäminen (LHKK)
5.TKI-yhteistyön koordinaatio ja viestintä (HAMK)

 

https://www.hamk.fi/projektit/kasvisruokainnovaatioilla-kasvuun/


Mukana olevat organisaatiot

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Koordinoiva organisaatio)
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Hämeen ammatti-instituutti Oy
Luonnonvarakeskus
Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rahoittaja

Euroopan unionin osarahoittama EAKR
Uudenmaan liitto

Käsittelevä liitto

Hämeen liitto

Lisätietoja antaa

Pia Vekka-Tuominen

Lehtori, ravintola- ja catering-ala
pia.vekka-tuominen@kktavastia.fi
+358505504051

Sivua päivitetty 13.5.2024 kello 10.15