Koronaohjeistusta opiskelijoille syksy 2020

Varaudumme toimenpidesuunnitelman päivityksellä koronaepidemiatilanteen muuttumiseen. Oheisessa ohjeessa on sekä Tavastian yleiset periaatteet että oppilaitoskohtaisia ohjeita opiskelijoille.

Suunnitelmaa muutetaan tarpeen mukaan epidemiatilanteen ja valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamien ohjeistuksien mukaan.

Ohjeistusta on tarkennettu viimeksi 21.8.2020. Tarkennetut toimenpiteet perustuvat siihen, että oppilaitosten opetus lähiopetuksena voidaan turvata.

YLEISET PERIAATTEET

 • Vierailuita ei pääsääntöisesti järjestetä oppilaitoksiin ja oppilaitoksista ulos 18.10. asti. Jos vierailuja toteutetaan, huomioidaan turvavälit ja/tai suojaukset.
 • Kansainvälisten vaihtojen osalta jokaisesta vierailusta sovitaan erikseen ammattiopistossa kehitysjohtajan kanssa ja lukioissa rehtoreiden kanssa huomioiden sen hetkiset valtioneuvoston matkustusohjeet. Pyritään ns. virtuaalikansainvälisyyden edistämiseen verkon välityksellä.
 • Yhteisten tilojen käyttöä tulee välttää ja niissä tarvittaessa oleskeltaessa noudatetaan väljyysperiaatetta (1–2 m).
 • Rakennukset on varustettu käsidesiautomaateilla ja luokat pesuaineilla sekä käsipyyhkeillä.
 • Siivouksessa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.
  • Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.
  • Yhteiskäytössä olevien työ- ja opiskeluvälineiden ja työkoneiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä opiskelijoiden toimesta opettajien ohjauksessa.
 • Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia on esillä oppilaitoksissa.
 • Kaikki oppilaitoksessa asioivat pesevät kätensä aina ulkoa sisälle tultaessa, aina ennen ruokailua, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
 • Maskien käytöstä on tällä hetkellä yleinen suositus, joka ei koske oppilaitoksia. Maskia voi halutessaan käyttää.
 • Opiskelemaan tullaan vain terveinä, vähänkin oireisena jäädään kotiin! (Testaukset omalla terveysasemalla. Terveyspalveluiden Omaolo-palvelussa omaolo.fi voi täyttää koronaoirearvion, joka ohjaa hoitoon hakeutumisessa.)
 • Riskiryhmien osalta opiskelijan tulee toimittaa lääkärin lausunto.
 • Ruokailuaikoja on porrastettu ruuhkien välttämiseksi.
 • Opiskelijoiden odotetaan noudattavan valtioneuvoston matkustusohjeita ja vapaaehtoisia karanteeneja.

AMMATTIOPISTO TAVASTIA

 • Varaudutaan opiskelijoiden mahdollisuuteen opiskella etänä (osaaminen, laitteet).
 • Etäopetusta käytetään oppilaitostilojen väljyyden takaamiseksi silloin, kun se on opetuksen sisällön kannalta mahdollista.
 • Opiskelijat ja opettajat käyttävät pääsääntöisesti osaston omia tiloja (myös välitunneilla), liikkumista osastojen/tiimien välillä sekä yleisissä tiloissa vältetään.
 • Kaikille yhteinen opetus (mm. kahden tutkinnon opinnot, yrittäjyysopinnot) järjestetään lähiopetuksena väljyyssääntöjä noudattaen.
 • Ruokailu järjestetään väljästi opiskelijaravintoloissa, käytössä erillinen porrastus, jonka noudattamista valvotaan tehostetusti.
 • Työelämässä oppiminen ja näytöt toteutetaan annettujen ohjeiden ja työpaikkojen tilanteen mukaan.
 • Ohjauspisteen ja opintotoimiston asiakaspalvelutilanteissa huomioidaan etäisyydet.

LUKIOKOULUTUS

 • Lukiolainsäädäntö mahdollistaa opetuksen järjestämisen eri muodoissa, kuten lähiopetuksena, etäopetuksena tai näiden yhdistelmänä. Lukiokoulutuksen järjestäjät päättävät niitä koskevan normaaliolojen lainsäädännön puitteissa opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta järjestämisestä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet huomioiden.
 • Lukiokoulutuksessa opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lähiopetus. Samalla on hyvä varautua siihen, että etäopetukseen siirtyminen sujuu tarpeen vaatiessa nopeasti ja suunnitelmallisesti.
 • Lukuvuosisuunnitelmaan tehdään tarvittavia tarkennuksia esimerkiksi mahdollisesta siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin sekä lähi- ja etäopetuksen vuorottelun käytänteistä ja arvioinnista.
 • Poissaolevalle opiskelijalle pyritään tarjoamaan luokasta etäyhteys.
 • Syksyn yo-kirjoitusten turvaamiseksi syksyn yo-kokelaat siirtyvät etäopetukseen kaksi viikkoa ennen kirjoitusten alkua (31.8. alkaen).

VANAJAVEDEN OPISTO – VOP

Opiskelijoiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehditaan sekä etä- että lähiopetuksessa. Ryhmäkokoja on pienennetty, turvaväleistä ja käsihygieniasta huolehditaan ja kulkureittejä optimoidaan.

Opiskelijoiden näkökulmasta keskeisiä ovat seuraavat näkökohdat:

 • Lähikontakteja vältetään esimerkiksi erilaisilla tilajärjestelyillä.
 • Opiskelijoita ohjataan riittävän usein hyviin hygieniakäytäntöihin.
 • Eri opiskelijaryhmien välisiä kontakteja vältetään erilaisissa siirtymätilanteissa.
 • Lähiopetukseen palattaessa retket lähikohteisiin, luonnossa liikkuminen ja virtuaaliset oppimisympäristöt ovat suositeltavia sopivan kokoisissa ryhmissä.
 • Leirejä, joissa ei voida noudattaa hygieniasta ja riittävästä väljyydestä annettuja ohjeita, ei tulisi järjestää.
 • Oman ryhmän yhteisiä tilaisuuksia voidaan järjestää. Perinteisiä koko oppilaitoksen yhteisiä juhlia vieraineen ei suositella toteutettavan. Tapahtumien osalta noudatetaan sitä ohjeistusta, mikä yleisötapahtumista annetaan.

Jos kursseja joudutaan keskeyttämään ja merkittävä osa kurssikerroista peruuntuu, opisto hyvittää maksuja kurssikohtaisesti. Myös, jos lähiopetus muutetaan etäopetukseksi, eikä opiskelija halua siihen osallistua.

Tulosta
© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia