Ajankohtaista

Oppien ja ilolla kohti osallisuutta!

16.8.2023

Oppien osallisuuteen ESR-hanke aloittaa elokuussa 2023 toimintaansa. Hanke on Euroopan unionin osittain rahoittama. Hanke vahvistaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa ja suurimmassa huono-osaisuusriskissä olevien henkilöiden aktiivista toimijuutta ja osallisuutta sekä kiinnittymistä koulutukseen ja työmarkkinoille.

Hankkeessa keskitytään pääasiassa vieraskielisiin sekä heihin liittyviin moninaisiin syrjiviin rakenteisiin ja käytäntöihin.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Tukea työyhteisöjen monimuotoisuutta ja valmiutta vastaanottaa vieraskielisiä työntekijöitä

2. Vahvistaa työnantajien rekrytointiosaamista ja valmiutta rakentaa monimuotoista yrityskulttuuria

3. Vahvistaa vieraskielisten henkilöiden aktiivista toimijuutta ja osallisuutta

4. Kehittää oppilaitospalveluja vastaamaan paremmin kohderyhmään kuuluvien työ- ja toimintakyvyn vahvistumista

5. Varmistaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien sujuvaa siirtymää työ- ja koulutuspolulle.

Monipuolisella osaamisella onnistutaan

Hankkeessa pyritään sektorien välisen yhteistyön parantamiseen. Päätoteuttaja on oppilaitostoimija Koulutuskuntayhtymä Tavastia, ja osatoteuttaja Hämeen Setlementti ry., joka on kolmannen sektorin toimija ja monikulttuurisen kansalaistoiminnan osaaja. Lisäksi hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueellisten eri toimijoiden kanssa: hyvinvointialue, yritykset, työyhteisöt, yhdistykset sekä neljännen sektorin toimijat. Työtä tehdään paljon Ammattiopisto Tavastian vieraskielisten opiskelijoiden tueksi.

Hankkeessa ja Tavastiassa aloitti elokuun alussa projektipäällikkönä Servet Parlak. Servet vastaa mm. miesten ja poikien osallisuutta tukevasta toiminnasta ja tukee työnantajien osaamista vieraskielisten rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä. Lisäksi hankkeessa työskentelevät Ammattiopisto Tavastiassa Minna Tuominen ja Tiina Alhainen. Tiinan työn painopiste on oppilaitospalveluiden kehittämisessä sekä työyhteisöjen monikulttuurisuusosaamisen tukemisessa. Minna keskittyy maahanmuuttaneiden uraohjauksen kehittämiseen ja työnantajayhteistyöhön. Hämeen Setlementistä hankkeessa on työssä Jenni Tokpanou, jonka painopiste on naisten ja tyttöjen ryhmätoiminnassa ja kolmannen sektorin yhteistyössä.

Servet on aivan tuore tavastialainen, jolla on kokemusta mm. perusopetuksesta ja yritysyhteistyöstä sekä maahanmuuttajuudesta.

– Olen todella iloinen, että olen täällä Tavastiassa, tässä hankkeessa ja tässä porukassa. Elämäni motto on se, että ”Intohimojen ja tavoitteiden avulla voit saavuttaa elämässä mitä tahansa!” Vieraskielisillä opiskelijoilla on paljon potentiaalia ja tehtävämme on auttaa heitä paljastamaan se ja opastaa heitä aktiiviseen osallistumiseen koulutukseen, sosiaaliseen elämään ja työympäristöön. Uskon vilpittömästi, että tästä hankkeesta tulee hyvä, kertoo Servet itsestään ja tunnelmistaan uudessa työssä.

Opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta

Tiina ja Servet kävivät 11.8. tapaamassa yhtä aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen opiskelijaryhmää ja keskusteluttamassa hankkeen teemoista osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen.

Opiskelijoilla oli paljon hyviä näkökulmia yhdenvertaisuuteen: Yhdenvertaisuus toteutuu, kun ollaan ystävällisiä, rauhallisia ja autetaan toisia. Kiitosta yhdenvertaisuuden tukijoina saivat palvelut, kuten kirjasto, liikuntapalvelut ja sote-palvelut. Opiskelijoiden kokemus oli, että rasismia ei Suomessa ole paljon. Kuitenkin esiin nousi pelottelua, kuten kaupan edessä huutelua tai koiran avulla naapurustossa säikyttelyä. Mietimme tapoja puuttua tilanteisiin. Koulussa rasismia ei ollut ryhmän mukaan koettu. Puhuimme, että kulttuurierot näkyvät esimerkiksi erilaisina suhteina uskontoon ja siinä, mitä kukin voi syödä. Ihan tavastialainen opiskelijaravintola sai kiitosta, aina löytyy hyvää syötävää ihan kaikkiin ruokavalioihin. Pulmia tulee, kun ollaan eri mieltä, joskus kavereiden kanssa ymmärretään toista väärin ja tulee riitoja.

Osallisuuden vahvistajina opiskelijat nostivat esiin liikunnan ja etenkin joukkuelajien merkityksen, jalkapallo on kuningas. Myös kulttuuri muistettiin. Tärkeää on, että kaveri kutsuu mukaan treeneihin, koska on vaikea mennä yksin. Koulu ja opiskelu koettiin tärkeänä osallisuutta vahvistavana toimijana, koulussa saa oppia, kaikki auttavat, opettajat ja ryhmät ovat kivoja.

Keskustelimme myös siitä, miten opiskelijat – ja vaikka opettajatkin – ovat erilaisia esimerkiksi iän ja sukupuolen suhteen. Yksi tärkeä työkalu osallisuuden vahvistamisessa oli opiskelijoiden mukaan yhteiset säännöt: Tiedetään, miten toimitaan eikä tule sotkuja. Tärkeää on myös, että tervehditään toisia, tarpeen tullen pyydetään anteeksi eikä naureta toisille, vaikka toinen ei osaisi jotain.

Teksti ja kuvat: Tiina Alhainen, Oppien osallisuuteen ESR

Oppien osallisuuteen ESR+-hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Kuva: Aikuisten perusopetuksen iloisen opiskelijaryhmän kanssa opettaja Kaarin Allenius viidentenä vasemmalta ja projektipäällikkö Servet Parlak toisena oikealta.

Sivua päivitetty 3.6.2024 kello 15.33

Uusimmat uutiset

Kannanotto OmaHämeelle psykologipalveluiden järjestämisestä

Koulutuskuntayhtymä Tavastia on laatinut kannanoton OmaHämeelle opiskeluhuollon psykologipalveluiden järjestämisestä etäpalveluna. Kannanoton ovat allekirjoittaneet Tavastian yhtymähallituksen ohella kaikki Kanta-Hämeen alueen toisen […]

Lue lisää

6.6.2024

Täydet pisteet äidinkielestä on harvinainen saavutus

Kaurialan lukion kevään 2024 ylioppilas Helvi Mikkonen kirjoitti äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeesta täydet 120 pistettä – se on saavutus, jollaista […]

Lue lisää

29.5.2024

Urheilu opettaa tavoitteellisuutta ja kurinalaisuutta

Hämeenlinnan lyseon lukion urheilulinjan kasvatit Niko ja Jimi Mantere ovat kilpailleet tällä kaudella aktiivisesti karatessa. Lajissa menestyminen on vaatinut kovaa […]

Lue lisää

17.5.2024