Ajankohtaista

Monikulttuurisuus voimavarana työyhteisössä – nyt ja tulevaisuudessa

28.4.2023


Kokka kohti Kanta-Hämettä -hankkeessa on selvitetty työperäiseen maahanmuuttoon
liittyvää todellisuutta Kanta-Hämeessä. Taustamateriaalina on kerätty tietoa useista
tutkimuksista ja selvityksistä, haastateltu kantahämäläisiä yrityksiä ja maakunnassa
opiskelevia kansainvälisiä opiskelijoita sekä järjestetty työpajoja opiskelijoille, työnantajille
ja julkisen sektorin työntekijöille. Hankkeen päätyttyä työ jatkuu KULKEVA-hankkeen muodossa.


Haasteet Kanta-Hämeessä ovat kovin samanlaisia kuin valtakunnallisesti. Esimerkiksi
kielitaidon puute vaikeuttaa työllistämistä kaikkien osapuolten näkökulmista katsottuna.
Kansainvälisille opiskelijoille ja osaajille suomen kielen osaaminen on suuri haaste mutta
hankaluuksia esiintyy myös työnantajilla ja julkisilla toimijoilla. Aina ei löydetä yhteistä
kieltä, jolla kommunikoida, koska esimerkiksi englannin kieli ei ole kaikille tuttu. Tekniset
laitteet edesauttavat hieman mutta niiden varaan ei voi laskea loputtomiin.


Myös palkkausprosessi koetaan haastavaksi. Työnantajan on vaikea löytää oikea tahoa
auttamaan palkkausprosessissa, eivätkä ohjeistukset internetissä avaa aina ongelmaa.
Toivotaan sujuvaa asiakaslähtöistä ”yhden luukun” palvelua lukuisien erillään olevien
viranomaisten palveluiden sijaan. Lisäksi asenteet ja kohtaanto-ongelma nousivat esiin.
Näihin kaikkiin haasteisiin on mahdollista löytää ratkaisuja tulevaisuudessa laajalla
yhteistyöllä eri toimijoiden kesken.


Kokka kohti Kanta-Hämettä -hankkeen konkreettisia tuloksia ovat olleet mm.
työpaikkaohjaajakoulutuksen järjestäminen ohjaan.fi-alustalle, Työelämän pelisäännöt
Suomessa -pelin toteuttaminen, yritysten ajankohtaisten tarpeiden sekä kansainvälisten
osaajien työelämään kiinnittymiseen liittyvien haasteiden kartoittamisen pohjalta tehdyt
pilotointimallit edistämään kohtaantoa.

Kokka-työryhmä luovutti hankkeen loppuseminaarissa Hämeen liitolle 18 havaintoa ja
suositusta, joita esitetään liitettäväksi maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan.

KULKEVA-hanke jatkaa tärkeää työtä


Työtä kansainvälisten osaajien integroitumiseksi Kanta-Hämeeseen tullaan jatkamaan kukin
omalla tahollaan, mutta myös kevään 2023 aikana käynnistyvässä KULKEVA-hankkeessa,
jossa toimijoina ovat Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Hämeen ammatti-instituutti ja
Hämeen ammattikorkeakoulu.


Lisätietoja: projektipäällikkö Leena Puumalainen, puh. 050 597 0515 tai leena.puumalainen@kktavastia.fi

Hanke: Kokka kohti Kanta-Hämettä, 1.6.2021 – 31.5.2023
Rahoittaja on Keski-Suomen ELY-keskus, ESR-hanke, hankekoodi S22455
Toteuttajat Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lounais-Hämeen
koulutuskuntayhtymä ja Hämeen Yrittäjät.

Sivua päivitetty 28.4.2023 kello 14.05

Uusimmat uutiset

Tervetuloa Suomen kokkimaajoukkueen harjoitusillalliselle!

Ammattiopisto Tavastian Ravintola Punaportti toimii kokkimaajoukkueen harjoitusnäyttämönä 24.10.2023. Tällaista mahdollisuutta nauttia olympiatason illallinen Hämeenlinnassa on harvoin tarjolla. Tule herkuttelemaan todellisen […]

Lue lisää

19.9.2023

Tavastia Goes Business -kisassa haettiin ideoita nuorten houkuttelemiseksi keskustaan

Yrittäjän päivänä 5.9. Business Park Parkissa saatiin kuulla uusista innovaatioista, kun nuoret päästettiin kehittelemään ratkaisuja Hämeenlinnan keskustan elävöittämiseen.   Mun Hämptonin […]

Lue lisää

7.9.2023

Lukioselvitys valmistui – ei syytä vaihtaa koulutuksen järjestäjää

Lukiokoulutuksen kustannuksia ja järjestämisvaihtoehtoja koskevan selvityksen käynnistäminen perustui Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 27.6.2022 hyväksymään talouden tasapainottamisen viitekehykseen. Selvityksen tulos julkaistiin 17.8.2023. Tasapainottamisen […]

Lue lisää

18.8.2023