Ajankohtaista

Tavastia tukemassa Ukrainasta paenneita

28.4.2022

Koulutuskuntayhtymä Tavastia on reagoinut nopeasti Ukrainan hätään. Työtä Ukrainasta sotaa pakenevien hyväksi on tehty yhteistyössä verkostojen kanssa. Muun muassa SPR:n Hämeenlinnan vastaanottokeskuksen kanssa yhteistyö on ollut tiivistä jo aiempien kriisien ja niistä Suomeen pakenevien kanssa tehtävässä työssä

– Tavastiassa katsoimme, että rahalahjoitusten sijaan panostamme tänne saapuvien ukrainalaisten avustamiseen. Tärkeää on saada sotaa pakoon lähteneet lapset, nuoret ja aikuiset mahdollisimman nopeasti erilaisten aktiviteettien pariin, oli sitten kysymys työstä, opiskelusta tai harrastustoiminnasta. Tällä tavoin voimme osin lieventää heidän tuskaansa ja helpottaa tutustumista suomalaiseen yhteiskuntaan, toteaa kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen.

– Ukrainasta tulleita tilapäistä suojelua hakeneita on Kanta-Hämeessä jo yli tuhat, määrän ennakoidaan kasvavan. Tavastian toiminta-alueella heitä on satoja. SPR:n Hämeenlinnan vastaanottokeskuksen asunnoissa heitä asuu eri puolilla Hämeenlinnan kantakaupunkia sekä lisäksi Iittalan vasta avautuvassa majoitusyksikössä ja Lammin hätämajoitusyksikössä. Yhä suurempi osa tilapäisen suojelun perusteella tulevista majoittuu kotimajoituksessa yksityishenkilöiden kotona. Tulijoista noin puolet on lapsia, joukossa on paljon äitejä lapsineen, kuvailee monikulttuurisuuskoordinaattori Tiina Alhainen tilannetta.

Tavastiassa ollaan iloisia opiskelijoiden halusta olla auttamassa turvaa hakevia. Tavastian oppilaitosten opiskelijakunnat aktivoituivat heti sodan alettua ja järjestivät oppilaitoksissa lipaskeräyksiä Ukrainan auttamiseen SPR:n kautta.

Lammin lukion opiskelijoiden järjestämän konsertin tuotto ohjattiin ukrainalaisten auttamiseen. Kuva: Kirsi Saarikko

Lammin lukion opiskelijat järjestivät hyväntekeväisyyskonsertin Lammin Turvantalolla 15.4.2022, ja konsertin tuotto ohjattiin lammilaisten ukrainalaispakolaisten hyväksi.

Hämeenlinnaan perustettu Ukraina-keskus toivoi tietokoneita ukrainalaisten käyttöön, jote Tavastian IT-palvelut asensi vanhoihin Tavastian pöytäkoneisiin Linux Mintit ja ukrainan kielipaketit sekä lahjoitti koneet Ukraina-keskukselle. Vanhat koneet auttavat nyt turvaa hakevien asioiden hoitamista ja viestintää.

Vanajaveden Opisto tarjoaa ukrainalaisille pakolaisille ilmaiset tutustumiset vanhempi-lapsi-liikuntaan. Tarjolla on äiti-lapsi-liikuntaa (3–6 v lapset) sekä perhesirkusta (1–3 v ja 4–7 v lapset). Ukrainasta on tullut paljon äitejä lapsineen, joille nämä ryhmät tuovat iloa ja toimintaa.

– Ryhmät ovat käynnistyneet pääsiäisen jälkeen ja mukaan on saatu lapsia ja nuoria sekä jokunen äitikin. Yhteinen tekeminen innostaa – kannattaa siis tulla kokeilemaan eri lajeja. Ryhmissä on vielä hyvin tilaa, kertoo VOPin rehtori Outi Itäluoma.

Ryhmä kiitollisia nuoria aloitti opinnot Tavastiassa

Ammattiopisto Tavastiassa suunniteltiin ja aloitettiin nopealla aikataululla koulutus nuorille. Halusimme tarjota nuorille mahdollisuuden päästä mahdollisimman pian kouluun muiden nuorten joukkoon sekä opiskelemaan suomea ja muita opinnoissa jatkossa tarvittavia valmiuksia.

ukrainalaiset palanderin talossa
Tavastiassa opiskelevien ukrainalaisten ryhmä vierailulla Palanderin talossa Hämeenlinnassa. Kuva: Tanja Hannolainen

Nuorten tavoittamisessa verkostolla, etenkin SPR:n Hämeenlinnan vastaanottokeskuksella, Ukraina-keskuksella ja kotimajoitusverkostolla oli tärkeä rooli. Toimiva maahanmuuttajatyön verkosto kantaa myös uusissa tilanteissa. Tavastian viestintä ryhtyi ketterästi sujuvan monikieliseksi ja tiedotti alkavasta koulutuksesta suomen lisäksi myös ukrainaksi ja venäjäksi.

Koulutuksessa keskitytään lähinnä suomen kielen opiskeluun, mutta mukana on myös englannin, matematiikan ja kuvataiteen opintoja sekä jatkosuunnitelmien miettimistä. Koulutus koostuu aikuisten perusopetuksen kursseista, ja on räätälöity ryhmän tarpeisiin.

Tukikielenä koulutuksessa käytetään venäjää, jota opiskelijat hallitsevat hyvin. Usea Tavastian opettaja puhuu suomen ohessa myös venäjää, mitä opiskelijat kiittävät. Yhteinen kieli helpottaa viestintää.

– Opiskelu on alkanut nopeasta järjestelyaikataulusta huolimatta hyvin. Olemme lähteneet kartuttamaan arjen kielitaitoa ja ihmettelemään suomalaista kulttuuria. Suomen kielen lisäksi uudet opiskelijat ovat saaneet tukea englannin kielen vahvistamiseen. Opiskelijat ovat olleet innostuneita, vaikka toki kotimaan tilanne on mielessä. Osalla tämän koulutuksen lisäksi pyörii taustalla myös omat etäopinnot Ukrainassa, joten alkuun eri opinnot ovat vaatineet yhteensovittamista, kertoo ryhmän vastuuopettaja Edvard Ripatti.  

Ukrainalaiset opiskelijat leipoivat Ammattiopisto Tavastian rehtori Heini Kujalalle Suomi Kiitos -pääsiäispullan. Kuva: Heini Kujala

Nuorten koulutuksen opiskelijat ovat iloisia ja kiitollisia opiskelupaikasta. Heille on turvallista opiskella aluksi omana ryhmänään, mutta muiden nuorten keskellä Tavastian kampuksella. Monilla opiskelijoista on jo hyvä koulutustausta ja tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Toiveissa on paluu Ukrainaan, kun se on mahdollista.

Ryhmän opiskelijoista moni jatkaa myös opintojaan Ukrainassa etäopiskeluna Suomesta. Tähän he saivat tukea Hämeenlinnan Toimistotarvikkeelta, joka tarjosi heille maksutta käyttöön leasing-tietokoneet etäopintoja varten.

– Olemme viihtyneet Tavastiassa tosi hyvin. Kurssiohjelmaan sisältyy eri oppiaineita ja aktiviteetteja. Opiskelu on ollut mielenkiintoista ja mukavaa. Olemme oppineet paljon uutta, vaikka suomi on tosi vaikea kieli. Onneksi osa kurssin opettajista puhuu venäjää, siitä on ollut paljon apua. Opettajat ovat hyvin ystävällisiä ja ymmärtäväisiä. Opettajien käyttämät opetusmenetelmät ovat mielenkiintoisia ja monipuolisia. On aika ihmeellistä, että joka päivä tarjotaan ilmaiseksi maukasta ruokaa. Tykkäämme todella tästä kurssista ja olemme kiitollisia, että meillä tarjoutui mahdollisuus opiskella Tavastiassa. Kiitos, kommentoivat nuorten ryhmän opiskelijat opintojaan.

Syksyä suunnitellaan

On vielä vaikea arvioida, kuinka suuri koulutustarve Ukrainasta tulleilla on syksyllä ja paljonko heitä Tavastian toiminta-alueella silloin on. Rakenteet koulutusten järjestämiseen hahmottuvat vähitellen valtakunnallisten linjausten myötä.

– On selvinnyt, että tilapäisen suojelun perusteella tulleet voivat osallistua kotoutumiskoulutukseen ja saavat kotoutumissuunnitelman TE-palveluista. Samoin heidän on mahdollista osallistua lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen sekä vapaan sivistystyön koulutukseen. Tavastia voi toteuttaa myös työhallinnon ja yritysten rahoittamaa Työpaikkasuomea-koulututusta työelämässä oleville. Syksyllä 2022 alkava tutkintoon valmistava TUVA-koulutus voi olla monelle Suomessa lukioon, korkeakouluopintoihin tai ammatillisiin opintoihin suuntaavalle hyvä reitti opintojen jatkamiseen Suomessa, pohtii Tiina Alhainen.  

– Ukrainan sota ja sen vaikutukset tulevat mitä todennäköisemmin jatkumaan pitkään, joten erilaisia avustustoimia, kuten esimerkiksi opetusta ei kannata suunnitella vain lyhyellä tähtäimellä, vaan pyrkiä mahdollisimman kestäviin ratkaisuihin, ajattelee Jouni Haajanen.

Teksti: monikulttuurisuuskoordinaattori Tiina Alhainen

Sivua päivitetty 29.4.2022 kello 08.53

Uusimmat uutiset

Onnittelut syksyn 2023 ylioppilaille!

Syksyn 2023 uusien ylioppilaiden nimet ja yo-kirjoitusten tulokset on julkaistu. Tavastian lukioiden ylioppilaiden nimet on julkaistu lukiokohtaisesti lukioiden verkkosivuilla. Hämeenlinnan […]

Lue lisää

9.11.2023

Kirjailijapaneelissa entiset lyseolaiset avasivat omia urapolkujaan

Tiistaina 7.11. Hämeenlinnan lyseon lukiossa järjestettiin kirjailijapaneeli, jonka osallistujat olivat entisiä lyseolaisia. Paneelissa kuultiin muistoja lukioajoilta sekä ajatuksia kirjoittamisesta ja […]

Lue lisää

8.11.2023

Urheiluakatemia Tavastia ja Hyria yhteistyöhön tukemaan urheilijoiden kaksoisuria

Urheiluakatemia Tavastia ja Hyria ovat solmineet puitesopimuksen, joka tukee urheilijoiden kaksoisurien mahdollistamista ja kehittämistä. Kaksoisuralla tarkoitetaan yhdistelmää, jossa urheilijat tasapainottavat […]

Lue lisää

27.10.2023