Ajankohtaista

Tilaratkaisuja koskeva selvitys on valmistunut

16.2.2016

Ammattiopisto Tavastian ja Lukioliikelaitos Tavastian tilaratkaisuja koskeva selvitys

G

Hattelmalantie 6, G-rakennus

Syyskuussa 2015 käynnistettiin Koulutuskuntayhtymä Tavastian toimesta selvitys Hattelmalantien kampuksen tilojen kehittämisestä.  Selvitystyön tavoitteena oli aikaansaada tutkittu ja läpinäkyvä esitys Hattelmalantien kampuksen nykyisissä tiloissa järjestettävän opetuksen tulevaisuuden tilatarpeista eri ammatillisen koulutuksen aloilla. Selvityksen laadinnasta ovat vastanneet projektipäälliköt Raili Kuosmanen ja Minna Moisio Haahtela-kehitys Oy:stä.

Joulukuun 2015 lopussa saatiin ennakkotietoa tilaselvityksen tuloksista, jonka mukaan Hattelmalantiellä oli mittausten mukaan n. 9200 neliötä tilaa enemmän tai vähemmän vajaakäytössä. Näin ollen olisi mahdollista Ammattiopiston Hattelmalantien tilojen tiivistämisellä ja koulutusosastojen siirrolla vapauttaa Hattelmalantie 6:ssa sijaitseva G-rakennus muuhun opetuskäyttöön. Vaihtoehtoina nähtiin sosiaali- ja terveysalan sijoittaminen ko. rakennukseen, mikä samalla merkitsisi uudisrakennushankkeesta luopumista. Toisena vaihtoehtona esille nousi kiinteistön käyttö lukiokoulutuksessa. Rakennus sopii tilaratkaisultaan hyvin lukiokäyttöön, mutta tarvitsee lisäosan, jotta molemmat kantakaupungin lukiot voidaan siihen mahduttaa.

Hämeenlinnan kaupunki oli omassa kouluverkkoa koskevassa päätöksenteossaan aikaisemmin keväällä 2015 päättänyt ottaa kantakaupungin lukiokiinteistöt yläkoulujen käyttöön vuonna 2018. Samalla kaupunginvaltuusto oli päättänyt varautua 8 Milj.€ rahoitukseen Myllymäellä sijaitsevien entisten ammatillisen opettajakorkeakoulun tilojen remontoimiseen lukiokoulutuksen tarpeita varten.

Kaupungin voimassa olevasta päätöksestä johtuen uudesta lukioita koskevasta sijoitusvaihtoehdosta Hattelmalantien kampusalueelle käytiin kuntayhtymän toimesta vuoden 2015 lopussa pikatahtia neuvottelut Hämeenlinnan kaupungin virkamiesten ja johdon kanssa päätyen joulun alla kaupunginhallituksen esittelyyn. Em. keskustelujen pohjalta päätettiin selvittää kampusvaihtoehtoa yhdessä Myllymäki-vaihtoehdon kanssa. Selvityksen lähtökohtana oli sijoittaa laaditun tilaohjelman pohjalta tarvittavat tilat käytössä oleviin rakennuksiin sekä suunnitella mahdollinen tarvittava lisäosa. Em. arkkitehtiluonnosten ja rakennusten kuntotutkimusten pohjalta arvioitiin tarvittavien korjausten laajuus ja laskettiin kustannusarvio. Kaikkiaan selvitettiin 7 eri kiinteistövaihtoehtoyhdistelmää.

Selvityksen edullisimmat kiinteistöratkaisut

Haahtela-rakennuttaminen Oy:n laatiman selvityksen mukaan edullisimmat kiinteistöratkaisut ovat seuraavat:

  • Vaihtoehto A, missä sosiaali. ja terveysalalle tehdään uudisrakennus ja lukiot sijoittuvat G-rakennukseen sekä rakennettavaan uudisosaan. Tämä maksaa 21,7 M€
  • Vaihtoehto B, missä sosiaali- ja terveysala sijoittuu G-rakennukseen ja lukiot Myllymäelle kahteen rakennukseen (Tapiola, Metsola) sekä rakennettavaan uudisosaan, Tämä maksaa 21,2 M€

Vaihtoehdossa A kustannus sisältää parkkipaikkojen rakentamisen sosiaali- ja terveysalan uudisrakennukselle (arvio 0,5 M€). Vaihtoehdossa B ei ole huomioitu Ilmarila-rakennuksen purkamisesta aiheutuvia kustannuksia (arvio 0,25 M€), joiden yhteisvaikutus tekee vaihtoehdosta A edullisimman vaihtoehdon. Lisäksi vaihtoehdossa A kiinteistön ylläpitokustannus tulee olemaan vuodessa n. 200 000 € edullisempi kuin vaihtoehdossa B.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymähallitus on tänään kokouksessaan päättänyt merkitä esitetyt tilaratkaisuvaihtoehdot kustannusarvioineen tiedoksi ja jatkaa neuvotteluja Hämeenlinnan kaupungin kanssa kiinteistöratkaisujen toteutuksesta edellä mainittujen kahden eri vaihtoehdon pohjalta.

Jouni Haajanen, kuntayhtymän johtaja

Sivua päivitetty 16.2.2016 kello 18.05

Uusimmat uutiset

Onnittelut syksyn 2023 ylioppilaille!

Syksyn 2023 uusien ylioppilaiden nimet ja yo-kirjoitusten tulokset on julkaistu. Tavastian lukioiden ylioppilaiden nimet on julkaistu lukiokohtaisesti lukioiden verkkosivuilla. Hämeenlinnan […]

Lue lisää

9.11.2023

Kirjailijapaneelissa entiset lyseolaiset avasivat omia urapolkujaan

Tiistaina 7.11. Hämeenlinnan lyseon lukiossa järjestettiin kirjailijapaneeli, jonka osallistujat olivat entisiä lyseolaisia. Paneelissa kuultiin muistoja lukioajoilta sekä ajatuksia kirjoittamisesta ja […]

Lue lisää

8.11.2023

Urheiluakatemia Tavastia ja Hyria yhteistyöhön tukemaan urheilijoiden kaksoisuria

Urheiluakatemia Tavastia ja Hyria ovat solmineet puitesopimuksen, joka tukee urheilijoiden kaksoisurien mahdollistamista ja kehittämistä. Kaksoisuralla tarkoitetaan yhdistelmää, jossa urheilijat tasapainottavat […]

Lue lisää

27.10.2023