Ajankohtaista

Pedamessut innostivat yli sata lukioiden ja yläkoulujen opettajaa jakamaan osaamistaan

1.9.2016

Pedamessut Hämeenlinnan lyseon lukiolla innostivat yli sata lukioiden ja yläkoulujen opettajaa keskustelemaan opetusmenetelmistä. Kahtena perättäisenä iltapäivänä, tiistaina ja keskiviikkona 30. ja 31.8., runsas joukko opettajia kokoontui kaksituntisille messuille tutustumaan toistensa työhön.

Innostunut puheensorina täyttää kauniin Lyseon lukion vanhan juhlasalin. On ihana huomata kuinka avoimesti opettajat jakavat työssään kokeilemiaan ja käyttämiään erilaisia opetusmenetelmiä. Yhdessä ideoidaan miten kukin voisi menetelmiä soveltaa omassa opetustyössään ja omissa aineissaan. Messuilla on rento yhdessä tekemisen tunnelma ja iltapäivän päätteeksi opettajien kuulee toteavan, että kaksituntinen ei tahtonut riittää, kun iltapäivä herätti niin monia mielenkiintoisia keskustelunavauksia.

Pedamessut ovat alun perin saaneet alkunsa Ammattiopisto Tavastiasta, jossa uudenlaista tapaa jakaa osaamista opettajien kesken lähdettiin kokeilemaan ensimmäisen kerran vuonna 2015. Nyt messut on toteutettu kahdesti ja messuperinnettä on tarkoitus jatkaa vuosittain vuoden alussa toteutettavana, koko henkilöstön yhteisenä tapahtumana.

Lukiot innostuivat myös ajatuksesta ja nyt saimme ensimmäisen kerran näin lukuvuoden alkuun toteuttaa kaksipäiväisen tapahtuman myös lukioiden ja yläkoulujen opettajille. Nyt jaettiin lukioissa ja yläkouluissa opettajien käyttämiä menetelmiä. Mukana oli kuitenkin muutama katsaus myös toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Yhteistyö ja jakaminen yli kouluasterajojen onkin opettajille innostavaa ja tuo uusia näkökulmia opetuksen toteuttamiseen. Messut järjestettiin Opelix – osaava oppilaitos ja Digisilta -hankkeiden yhteistyönä.

Pedamessuilla ajatuksena on, että kollegat esittelevät käytännönläheisesti kokeilemiaan, uudenlaisia pedagogisia toimintatapoja; esimerkiksi erilaisten hankkeiden puitteissa ja opetus- ja ohjaustyössä kokeiltuja malleja ja erilaisia digitaalisia sovelluksia. Messut toteutettiin kahtena perättäisenä iltapäivänä saman sisältöisinä ja esittelyssä oli seitsemäntoista mallia, kokeilua tai hanketta. Messuilla jutustellaan yhdessä messupöytien äärellä ja jaetaan kokemuksia ja ideoita puolin ja toisin. Esittelyssä ei tarvitse olla mitään valmista mallia, vaan ihan alkuvaiheessakin olevia kokeiluja voi tulla esittelemään. Näitä voidaan sitten yhdessä viedä eteenpäin. Messuilla olikin rento HAUTOMO -nurkkaus, jossa kahvikupposen äärellä keskusteltiin ja jatkojalostettiin toimintamalleja yhdessä toisten opettajien kanssa.

Työn arjessakin opettajat jakavat kyllä ajatuksia ja ideoita, mutta monesti arjen kiire vie mennessään. Messuilla halutaan tarjota aika ja paikka opettajille jakaa kokemuksia, käydä pedagogisia keskusteluja ja yhdessä miettiä ja kehitellä uusia toimintatapoja ja saada näin matalan kynnyksen tukea toisiltaan. Ammatillinen keskustelu on tärkeää. Tämä on se tapa, millä kehitymme. Hyvä laitetaan kiertämään. 

Saija Hieta Henkilöstön kehittäjä, Opelix – osaava oppilaitos -hankkeen projektipäällikkö, Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Sivua päivitetty 1.9.2016 kello 10.35

Uusimmat uutiset

Urheiluakatemian psyykkinen valmennus antaa työkaluja koko elämään

Urheiluakatemia Tavastian nuorille urheilijoille kuuluu laji- ja fysiikkaharjoitusten lisäksi myös psyykkistä valmennusta. Urheilijoilla on psyykkistä valmennusta neljä kertaa lukuvuodessa, ja […]

Lue lisää

7.12.2022

Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukiokoulutukselle valtionavustusta

Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioille myönnettiin noin 258 000 euroa Opetushallituksen valtionavustusta, jolla tuetaan lukiokoulutuksen järjestäjiä pitkittyneen koronavirustilanteen johdosta tarvittaviin tukitoimiin opiskelijoiden […]

Lue lisää

11.11.2022

Tavastiassa huomioitiin pitkään palveluksessa olleita

Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa on muutama vuosi sitten uudistettu tasavuosipalkitsemisen käytäntöjä. Ajatuksena on muistaa ja huomioida pitkään ja myös lyhyemmän aikaa palveluksessa […]

Lue lisää

4.11.2022