Yhtymäkokous

Yhtymäkokous vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Yhtymäkokouksessa on jokaisesta jäsenkunnasta yksi (1) jäsen kutakin alkavaa 5,8 %:n peruspääomaosuutta kohti. Yhtymäkokoukseen valitaan edustajat jäsenkunnista seuraavasti:

JÄSENKUNTA EDUSTAJIA/ ÄÄNIMÄÄRÄ
Akaa  1/1
Hattula  2/2
Hämeenlinna  3/14
Janakkala  2/3
Pälkäne  1/1
Urjala  1/1

Jäsenkunnan valitsemien edustajien äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kokousajat

Seuraava kokous on tiistaina 21.5.2019 klo 16.30

Pöytäkirjojen tarkistaminen ja nähtävänä pitäminen

Yhtymäkokouksen pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian kokouksen jälkeen, ja se julkaistaan tarkastuksen jälkeen kuntayhtymän www-sivuilla.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2019 Koulutuskuntayhtymä Tavastia