Yhtymäkokous

Yhtymäkokous vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Yhtymäkokouksessa on jokaisesta jäsenkunnasta yksi (1) jäsen kutakin alkavaa 5,8 %:n peruspääomaosuutta kohti. Yhtymäkokoukseen valitaan edustajat jäsenkunnista seuraavasti:

Jäsenkunta Edustajia/äänimäärä
Akaa  1/1
Hattula  2/2
Hämeenlinna  3/14
Janakkala  2/3
Pälkäne  1/1
Urjala  1/1

Jäsenkunnan valitsemien edustajien äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kokousajat

Seuraava kokous on tiistaina 12.12.2017

Pöytäkirjojen tarkistaminen ja nähtävänä pitäminen

Yhtymäkokouksen pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian kokouksen jälkeen, ja se julkaistaan tarkastuksen jälkeen kuntayhtymän www-sivuilla.

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia